Ankara AGTE Testi

Dide Psikoloji

Dide Psikoloji, Ankara’nın çocukların bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal gelişimini değerlendiren AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi konusunda uzmanlaşmış bir psikolog kliniği olarak buradayız. Çocuklarınızın gelişim süreçlerini anlamak, güçlü yönlerini öne çıkarmak ve zayıf yönlerinde destek sağlamak amacıyla sizlere yardımcı oluyoruz.

Hizmetlerimiz:

 • Kapsamlı AGTE Test Uygulamaları: AGTE testini, çocuklarınızın yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak titizlikle uygular, sonuçları detaylı bir şekilde değerlendiririz.

 • Bireysel Değerlendirme ve Danışmanlık: Her çocuğu bireysel bir yaklaşımla değerlendirir, sonuçları ailelere açıklar ve gerektiğinde uzman danışmanlık sağlarız.

 • Uygulamalı Gelişim Programları: Güçlü yönleri destekleyen ve zayıf yönlerde gelişimi teşvik eden özel uygulamalı programlar oluşturarak çocuğunuzun potansiyelini maksimize etmeye yardımcı oluruz.

Neden Dide Psikoloji?

 • Deneyim ve Güven: AGTE testi konusunda geniş deneyime ve uzmanlığa sahip bir ekibiz. Her çocuğun benzersiz olduğunu ve buna uygun bir değerlendirme ve destek gerektirdiğini anlıyoruz.

 • Gizlilik ve Saygı: Tüm danışanlarımızın gizliliğine ve mahremiyetine büyük bir saygı gösteririz. Güvenli bir ortamda çalışmayı taahhüt ederiz.

 • Aile Odaklı Hizmet: Aileleri süreçte aktif bir şekilde dahil eder, gelişim planlarını birlikte oluştururuz. Sizinle birlikte, çocuğunuzun en iyi potansiyelini keşfetmek için çalışırız.

AGTE Testi Nedir?

AGTE, Ankara Gelişim Tarama Envanteri’nin kısaltmasıdır. AGTE, çocukların bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal gelişim alanlarında değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama envanteridir. Bu test, genellikle Türkiye’deki okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimini değerlendirmek ve gerektiğinde müdahale sağlamak amacıyla kullanılır.

AGTE, çocukların yaşı ve gelişim düzeyine uygun becerileri gösterip göstermediklerini değerlendirmek için kullanılır. Test, çocukların gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek erken müdahaleye yönlendirebilir ve gerektiğinde destek programlarının uygulanmasına yardımcı olabilir.

Bu tür testler, eğitimciler, pedagoglar, psikologlar ve diğer uzmanlar tarafından kullanılır. AGTE gibi tarama envanterleri, çocukların gelişim seviyelerini değerlendirirken dikkatlice tasarlanmış standartlar ve ölçüm kriterleri kullanır. Bu sayede çocukların gelişim sürecindeki gereksinimlerini daha iyi anlayabilir ve uygun destek sağlanabilir.

AGTE Testi Nasıl Yapılır?

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi, çocukların bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirmek için kullanılan bir tarama envanteridir. Bu test, çocukların gelişim seviyelerini değerlendirmek amacıyla psikologlar ve uzmanlar tarafından uygulanır. İşte AGTE testinin genel bir açıklaması:

1. Hazırlık:

 • Çocuğun Hazırlığı: Çocuğun rahat ve güvende hissetmesi önemlidir. Test sırasında sakin ve güven veren bir ortamda olmaları sağlanmalıdır.
 • Testi Yapan Uzmanın Hazırlığı: Uzman, test prosedürleri ve değerlendirme kriterleri konusunda tamamen eğitim almış olmalıdır.

2. Gözlem ve Değerlendirme:

 • Bilişsel Beceriler: Sayılar, harfler, renkler gibi temel bilişsel beceriler değerlendirilir.
 • Dil Becerileri: Konuşma, dil anlama ve ifade becerileri test edilir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal etkileşim, duygusal tepkiler ve empati gibi sosyal ve duygusal beceriler değerlendirilir.
 • Motor Beceriler: Büyük ve küçük motor becerileri, el-göz koordinasyonu gibi motor beceriler değerlendirilir.

3. Test Uygulaması:

 • Bireysel Değerlendirme: Çocuk bireysel olarak test edilir. Test genellikle oyunlar, görevler ve gözlem yoluyla uygulanır.
 • Farklı Yaş Gruplarına Uygunluk: AGTE testi, farklı yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış alt testler içerir. Bu alt testler, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak seçilir.

4. Sonuçların Değerlendirilmesi:

 • Test Sonuçlarının Analizi: Uzman, test sonuçlarını değerlendirir. Bu değerlendirme, çocuğun gelişim düzeyini belirler ve güçlü ve zayıf yönlerini tespit eder.
 • Raporlama: Uzman, test sonuçlarını ailelere ve gerektiğinde diğer ilgili profesyonellere sunar. Raporlama süreci, çocuğun ihtiyaçlarına yönelik önerileri içerir.

AGTE testi, çocuğun gelişim düzeyini belirlemek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak amacıyla kullanılır. Bu testin uygulanması, çocuğun bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal becerilerini değerlendirerek daha fazla destek sağlamak için önemli bir araçtır. Uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesi için önemlidir.

AGTE Testi Temel Yaş Dilimi Nedir?

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi, 3 ila 6 yaş arası çocukları değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu temel yaş dilimi içindeki çocukların bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal gelişim düzeylerini değerlendirmek üzere kullanılır. AGTE testi, çocuğun gelişim düzeyini belirlemek, erken müdahale gerektiren alanları tespit etmek ve çocuğa yönelik uygun destek ve rehberlik sağlamak amacıyla kullanılır.

Bu yaş dilimi, genellikle okul öncesi dönemi kapsar ve çocuğun temel becerilerini geliştirdiği ve öğrenmeye hazır olduğu dönemi içerir. AGTE testi, bu kritik dönemdeki çocukların gelişimini değerlendirmek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak için eğitimciler, psikologlar, özel eğitim uzmanları ve diğer ilgili uzmanlar tarafından kullanılır. Bu şekilde, çocukların en iyi potansiyellerini keşfetmelerine ve gelişim süreçlerinde desteklenmelerine yardımcı olabilir.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar