Ankara Sanal Otizm Tedavisi

Dide Psikoloji

Sanal otizm tedavisi sunan Dide Psikoloji genellikle otizm spektrum bozukluğu konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli profesyoneldir,  çevrimiçi terapi platformları üzerinden bireysel terapi seansları, grup terapileri, eğitim materyalleri ve ailelere yönelik rehberlik gibi hizmetler sunar. Sanal otizm tedavisi, otizmli bireylere evlerinde veya uygun bir ortamda terapi imkanı sağlar, böylece coğrafi engeller veya ulaşım zorluklarına rağmen tedaviye erişim kolaylaşır.

Sanal otizm tedavisi veren Dide Psikoloji, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına odaklanarak, iletişim becerilerini geliştirmek, duygusal düzenlemeyi sağlamak, problem çözme becerilerini artırmak ve günlük yaşam becerilerini desteklemek gibi hedeflerle çalışır. Terapiler, bireyin özel ihtiyaçlarına ve seviyesine uygun olarak uyarlanır.

Bu tür terapilerin etkili olup olmadığı ve bireysel olarak nasıl uyarlanabileceği konusunda daha fazla bilgi almak için Dide Psikoloji otizm tedavisi sağlayıcısına danışmanız önemlidir. 

Otizm

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal etkileşimde ve iletişimde zorluklarla, tekrarlayıcı davranışlarla ve sınırlı ilgi veya aktivitelere olan belirgin bir ilgi ile karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizm, genellikle çocukluk döneminde fark edilir, ancak yaşam boyu devam edebilir. Otizmin belirtileri büyük ölçüde kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle otizm spektrum bozukluğu terimi, belirli semptomları ve şiddeti farklılık gösteren bir dizi durumu kapsar.

Otizmin bazı yaygın belirtileri şunlar olabilir:

 1. Sosyal Zorluklar: Otizmli bireyler genellikle sosyal etkileşimde zorlanır, duygusal ifadeleri anlama ve başkalarına uygun şekilde tepki verme konusunda güçlük çekerler.

 2. İletişim Zorlukları: Otizmli bireyler genellikle dil gelişiminde belirgin gecikmeler yaşarlar. Bazıları konuşmayı hiç öğrenemezken, bazıları dil becerilerini geliştirebilir ama sözel olmayan iletişimde (örneğin jestler veya ifadeler) zorlanabilirler.

 3. Tekrarlayıcı Davranışlar: Otizmli bireyler genellikle belirli hareketleri veya davranışları tekrarlarlar. Örneğin, elleri sürekli olarak sallama, belirli nesnelere takıntılı bir ilgi gösterme gibi davranışlar tekrar edebilir.

 4. Sınırlı İlgi ve Aktiviteler: Otizmli bireyler genellikle sınırlı ve belirli konulara aşırı bir ilgi gösterirler. Örneğin, belirli bir konu veya obje hakkında aşırı bir bilgi birikimine sahip olabilirler.

Otizm nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşiminin sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizmi olan bireylerin çoğunun normal veya üstün zeka düzeylerine sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Otizmli bireyler, uygun eğitim ve destekle birçok yeteneklerini geliştirebilir ve üretken, mutlu bir yaşam sürebilirler.

Tedavi ve destek, otizmli bireyin bireysel ihtiyaçlarına ve belirtilerine uygun olarak uyarlanır. Erken müdahale, özellikle dil ve sosyal becerilerin gelişimini desteklemek için önemlidir. Otizmli bireyler için özel eğitim programları, konuşma terapisi, davranış terapisi ve diğer terapiler gibi yöntemler genellikle kullanılır. Ayrıca, ailelerin de bu süreçte eğitim ve destek alması önemlidir. Otizmle yaşayan bireylerin ve ailelerinin toplumda tam katılımı ve anlayışı teşvik etmek de otizmle ilgili farkındalığın artırılması açısından önemli bir adımdır.

Sanal Otizm Tedavisi Nedir?

Sanal otizm tedavisi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylere çevrimiçi platformlar aracılığıyla sunulan terapötik hizmetleri ifade eder. Otizm, sosyal etkileşimde ve iletişimde zorluklarla, tekrarlayıcı davranışlarla ve sınırlı ilgi veya aktivitelere olan belirgin bir ilgi ile karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluktur.

Sanal otizm tedavisi, otizmli bireylere ve ailelerine uzman rehberliğinde terapi hizmetleri sunma amacını taşır. Bu hizmetler, çevrimiçi terapi platformları üzerinden gerçekleştirilir. Sanal otizm tedavisi şunları içerebilir:

 1. Bireysel Terapi: Otizmli bireylerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış terapi seansları. Bu seanslar, sosyal becerilerin geliştirilmesi, duygusal düzenleme, öfke yönetimi, öz-bakım becerileri ve iletişim becerileri gibi konuları içerebilir.

 2. Grup Terapileri: Otizmli bireyler için uygun olan grup terapileri. Bu terapilerde bireyler, benzer zorluklarla başa çıkan diğer otizmli bireylerle etkileşime girerler. Bu grup terapileri, sosyal etkileşim becerilerini geliştirmeye yönelik olabilir.

 3. Aile Terapisi: Otizmli bireyin ailesine yönelik terapi hizmetleri. Bu terapiler, aile üyelerine otizm spektrum bozukluğu hakkında eğitim verirken, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve aile üyelerinin otizmli bireye nasıl destek olabileceğini öğretmeyi amaçlar.

 4. Eğitim Materyalleri: Otizmli bireyler ve aileleri için özel olarak tasarlanmış eğitim materyalleri. Bu materyaller, evde veya okulda otizmli bireylere yönelik eğitim ve destek sağlamak için kullanılabilir.

 5. Telefon veya Çevrimiçi Mesajlaşma Desteği: Otizmli bireyler veya aileleri için uzman psikologlarla telefon görüşmeleri veya çevrimiçi mesajlaşma yoluyla destek sağlanabilir.

Sanal otizm tedavisi, otizmli bireylere ve ailelerine, coğrafi konumlarına bakılmaksızın, uzman rehberliğinde destek olma şansı tanır. Bu tür terapiler, otizmli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, iletişim becerilerini artırmalarına ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olabilir.

Otizm Terapi Çeşitleri

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler için farklı terapi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu terapiler, otizmli bireylerin sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini, davranışlarını ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yöneliktir. İşte otizm terapilerinin bazı yaygın türleri:

 1. Uygulamalı Davranış Analizi (ABA): ABA, olumlu davranışları teşvik eden ve istenmeyen davranışları azaltmaya yönelik bilimsel bir yaklaşımdır. Bu terapi, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, yapılı, sistematik bir öğretim sürecini içerir. ABA, otizmli bireylerin sosyal etkileşim becerilerini, iletişim becerilerini ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek için yaygın olarak kullanılır.

 2. Konuşma ve Dil Terapisi (SLP): Otizmli bireylerde dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik terapi programlarıdır. Konuşma ve dil terapistleri, bireylerin konuşma, anlama ve ifade yeteneklerini artırmak için çalışır.

 3. Ergoterapi: Ergoterapistler, otizmli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu terapi, bireylere öz bakım, el becerileri, el yazısı ve günlük yaşam aktiviteleri gibi konularda yardımcı olabilir.

 4. Fizyoterapi: Otizmli bireylerin motor becerilerini geliştirmek, koordinasyonu artırmak ve fiziksel gücü desteklemek için fizyoterapi kullanılabilir. Fizyoterapistler, özel egzersizler ve aktivitelerle bireylerin fiziksel sağlığını desteklerler.

 5. Oyun Tabanlı Terapiler: Otizmli bireylerle oyun tabanlı terapiler, sosyal etkileşimi teşvik etmek ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Oyunlar, otizmli çocuklar için öğrenmeyi ve etkileşimi teşvik edebilir.

 6. Duyu Bütünleme Terapisi (Sensory Integration Therapy): Bu terapi, otizmli bireylerin duyusal uyaranları işleme ve yanıtlama becerilerini geliştirmeye odaklanır. Duyu bütünleme terapisi, bireylerin duyusal dünyalarını daha etkili bir şekilde anlamalarına ve düzenlemelerine yardımcı olabilir.

 7. Sosyal Beceri Eğitimi: Otizmli bireyler, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış eğitim programlarına katılabilirler. Bu programlar, empati, arkadaşlık kurma ve sosyal etkileşim gibi becerileri öğretmeye yöneliktir.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar