Ankara Yeme Bozukluğu Psikiyatrist

Yeme Bozukluğu Nedir?

Yeme bozukluğu, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve davranışlarıyla ilgili ciddi ve sürekli sorunları ifade eden bir terimdir. Bu bozukluklar genellikle psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Yeme bozuklukları genellikle beslenme alışkanlıklarında anormal ve kontrol dışı davranışları içerir.

Yeme bozukluklarının bazı örnekleri şunlardır:

 1. Anoreksiya Nervoza: Bu durumda, birey, genellikle aşırı zayıflık ve kilo kaybıyla karakterize olan anormal bir şekilde düşük vücut ağırlığını sürdürme çabasındadır. Anoreksiya nervoza genellikle yemek yeme konusundaki korku ve saplantılarla ilişkilidir.

 2. Bulimiya Nervoza: Bu bozuklukta, birey düzenli olarak aşırı miktarda yemek yedikten sonra kendini kontrol etmek için kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz gibi zorlayıcı davranışlar sergiler. Bu durum, genellikle tekrarlayan ataklarla karakterizedir.

 3. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder): Bu durumda, birey düzenli olarak büyük miktarlarda yiyecek tüketir, ancak ardından kusma veya aşırı egzersiz yapma gibi telafi edici davranışlarda bulunmaz. Bu durum aşırı kilo alımına neden olabilir.

 4. Yeme Bozukluğu Belirtileri: Yeme bozukluğu belirtileri, yemekle ilgili anormallikleri ve kişinin genel sağlığını etkileyen davranışları içerebilir. Bu belirtiler arasında aşırı kilo kaybı, kilo alımı, sosyal izolasyon, düzensiz yeme alışkanlıkları, yo-yo diyetleri ve beden algısı bozuklukları yer alabilir.

Yeme bozuklukları genellikle psikolojik, genetik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Tedavide genellikle beslenme danışmanlığı, psikoterapi, aile terapisi ve bazen ilaç kullanımı gibi çeşitli yaklaşımlar bir arada kullanılabilir. Yeme bozuklukları ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici olabilir, bu nedenle erken tanı ve müdahale önemlidir. Kişisel veya başka bir kişiye ait olduğunu düşündüğünüz bir yeme bozukluğu durumunda, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli bir adım olacaktır.

Yeme Bozukluğu Neden Görülür?

Yeme bozuklukları, bir dizi karmaşık faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik, genetik, biyolojik, sosyal ve çevresel etmenlerle ilişkilidir. Bu bozuklukların belirtilerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İşte yeme bozukluklarının nedenlerine dair bazı anahtar faktörler:

 1. Genetik ve Biyolojik Faktörler: Aile öyküsünde yeme bozuklukları olan bireylerde genetik yatkınlığın bulunması, bireyin yeme bozuklukları geliştirmesinde etkili olabilir. Hormonal değişiklikler, metabolizma ve nörotransmitter düzenlemeleri gibi biyolojik faktörler de rol oynayabilir.

 2. Psikolojik Faktörler: Zayıf benlik saygısı, mükemmeliyetçilik, kontrol arzusu, depresyon, anksiyete ve travmatik yaşam olayları gibi psikolojik faktörler, yeme bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Beden algısıyla ilgili olumsuz düşünceler de bu kapsamda değerlendirilebilir.

 3. Sosyal ve Kültürel Etmenler: Toplumsal ve kültürel normlar, vücut imajına yönelik algılar, medya tarafından oluşturulan güzellik idealleri ve baskılar, bireyde yeme bozukluklarının gelişimine etki edebilir. Toplumsal beklentiler ve dış görünüşle ilgili idealizm, bireyin yeme alışkanlıkları üzerinde etkili olabilir.

 4. Aile Dinamikleri: Aile içindeki ilişkiler, ebeveyn tutumları, ailenin genel tutumu ve iletişim tarzları, bireyin yeme bozukluklarına yatkınlığını etkileyebilir. Örneğin, aşırı kontrol veya eleştiri içeren bir aile ortamı, yeme bozukluklarına zemin hazırlayabilir.

 5. Diyet ve Zayıflama Kültürü: Yo-yo diyetleri, aşırı zayıflama çabaları ve sık diyet değişiklikleri gibi faktörler, yeme bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Bu tür davranışlar, kişinin beslenme alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yapabilir.

Unutulmamalıdır ki, her birey farklıdır ve yeme bozukluklarının gelişiminde etkili olan faktörler kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca, yeme bozuklukları genellikle birden çok etmenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, yeme bozuklukları konusunda uzman bir sağlık profesyoneliyle çalışmak, bireyin durumu hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını sağlar ve uygun tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Yeme Bozukluğu Çeşitleri

Yeme bozuklukları, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve davranışlarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığı bir dizi psikolojik durumu ifade eder. Yeme bozukluklarının çeşitleri arasında şunlar bulunur:

 1. Anoreksiya Nervoza (Anoreksiya): Anoreksiya, bireyin aşırı kilo kaybetme çabası içinde olduğu ve genellikle aşırı zayıflık ve düşük vücut ağırlığının sürdürülmeye çalışıldığı bir durumdur. Birey, yemek yemekten kaçınabilir, çok sınırlı gıdalar tüketebilir ve kilo kontrolü üzerinde aşırı odaklanabilir.

 2. Bulimiya Nervoza (Bulimiya): Bulimiya, bireyin düzenli olarak aşırı miktarda yiyecek tüketip ardından kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz gibi yöntemlerle kilo kontrolü sağlamaya çalıştığı bir durumdur. Bu durum, tekrarlayan ataklarla karakterizedir.

 3. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder – BED): BED, bireyin belirli bir süre içinde kontrolsüzce büyük miktarlarda yiyecek tüketmesiyle karakterizedir. BED’de genellikle kusma veya aşırı egzersiz gibi telafi edici davranışlar gözlenmez.

 4. Atpişmanlık (Pica): Pica, normalde yenilmemesi gereken nesneleri (örneğin, toprak, kum, kağıt) yeme eğilimini ifade eder. Bu durum genellikle başka bir tıbbi durumun belirtisi olabilir.

 5. Ruminasyon Bozukluğu: Ruminasyon bozukluğu, bireyin yedikten sonra yiyeceği tekrar çıkarma veya geri getirme eğilimini içerir. Bu davranış, yiyeceklerin sindirim sürecini tekrarlamayı amaçlar.

 6. Ortoreksiya Nervoza: Ortoreksiya, bireyin sadece sağlıklı veya organik gıdaları tüketme çabası içinde olduğu, bunun sonucunda normal sosyal ve işlevsel aktivitelerden izole olma eğiliminde olduğu bir durumdur.

Bu bozukluklar genellikle birbirleriyle örtüşebilir ve bir bireyde birden fazla yeme bozukluğu türü görülebilir. Her bir bozukluk, bireyin düşünce kalıpları, davranışları ve genel sağlığı üzerinde farklı etkilere neden olabilir. Yeme bozukluğu tanısı koymak ve etkili bir tedavi planı oluşturmak için bir uzmana başvurmak önemlidir.

Psikiyatrist İle Yeme Bozukluğu Tedavisi

Yeme bozuklukları, psikiyatrik bir uzman olan psikiyatristler tarafından değerlendirilen ve tedavi edilen karmaşık durumlardır. Yeme bozuklukları, bireyin beslenme alışkanlıklarında, kilo kontrolünde ve genel olarak sağlıklı bir beslenme düzenindeki bozulmaları ifade eder. Yeme bozuklukları arasında anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkınma bozukluğu ve özellikle duygusal nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan düzensiz yeme bozuklukları yer alabilir.

Psikiyatristler, yeme bozukluklarının tedavisi konusunda multidisipliner bir yaklaşım benimserler. Bu tedavi genellikle şu unsurları içerir:

 1. Değerlendirme ve Tanı: Psikiyatrist, hastanın semptomlarını değerlendirir, öyküsünü alır ve uygun tanıyı koymak için gerekli incelemeleri yapar. Bu aşama, hastanın yeme bozukluğunun türünü belirlemek ve uygun tedavi planını oluşturmak için kritiktir.

 2. Psikoterapi (Konuşma Terapisi): Yeme bozukluklarının tedavisinde psikoterapi önemli bir rol oynar. Bireyin düşünce kalıplarını, duygusal tepkilerini ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli terapi yöntemleri kullanılabilir. Buna bilişsel davranışçı terapi (BDT), aile terapisi veya duygusal odaklı terapiler örnek olarak verilebilir.

 3. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, yeme bozukluklarına eşlik eden depresyon, anksiyete veya diğer zihinsel sağlık sorunları için ilaç tedavisi önerilebilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılır.

 4. Nutrisyon Danışmanlığı: Yeme bozuklukları tedavisinde bir diğer önemli bileşen de beslenme uzmanlarının katılımıdır. Beslenme uzmanları, bireye uygun ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturarak kilo yönetimi ve sağlıklı yeme alışkanlıkları konusunda rehberlik ederler.

 5. Destek Grupları: Bireylerin yeme bozuklukları ile başa çıkabilmelerine yardımcı olmak amacıyla destek grupları veya terapi grupları gibi sosyal destek ağları da kullanılabilir.

Yeme bozukluklarının tedavisi genellikle bireysel ihtiyaçlara ve duruma bağlı olarak değişir. Tedavi süreci, bireyin istikrarlı bir şekilde sağlıklı bir yaşam tarzına geçişini desteklemeyi amaçlar. Bu nedenle, bir psikiyatristle düzenli bir iletişim, tedavi planının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için önemlidir.

Dide Psikoloji

Yeme bozuklukları, bireylerin duygusal ve fiziksel sağlıklarını ciddi şekilde etkileyen karmaşık durumlar arasında yer almaktadır. Bu zorlu sürecin üstesinden gelmede, uzman bir yardım almak önemli bir adımdır. Yeme bozukluğu tedavisi konusunda uzmanlaşmış psikolog kliniğimiz, bireylerin bu mücadelede sağlıklı bir yola girmelerine yardımcı olmak için burada.

Yeme bozukluğu tedavisi, zaman alabilir ve süreç boyunca destek almak kritiktir. Kliniğimiz, bireyin iyileşme sürecini izlemek ve gerektiğinde tedavi planını güncellemek için uzun vadeli destek sunar.

Yeme bozukluğu tedavisi için güvenilir ve uzman bir destek arıyorsanız, kliniğimiz size yardımcı olabilir. Bizimle iletişime geçin ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayın.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar