Ankara Yeme Bozukluğu Tedavisi

Yeme Bozukluğu Nedir?

Yeme bozukluğu, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve davranışlarıyla ilgili ciddi ve sürekli sorunları ifade eden bir terimdir. Bu bozukluklar genellikle psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Yeme bozuklukları genellikle beslenme alışkanlıklarında anormal ve kontrol dışı davranışları içerir.

Yeme bozukluklarının bazı örnekleri şunlardır:

 1. Anoreksiya Nervoza: Bu durumda, birey, genellikle aşırı zayıflık ve kilo kaybıyla karakterize olan anormal bir şekilde düşük vücut ağırlığını sürdürme çabasındadır. Anoreksiya nervoza genellikle yemek yeme konusundaki korku ve saplantılarla ilişkilidir.

 2. Bulimiya Nervoza: Bu bozuklukta, birey düzenli olarak aşırı miktarda yemek yedikten sonra kendini kontrol etmek için kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz gibi zorlayıcı davranışlar sergiler. Bu durum, genellikle tekrarlayan ataklarla karakterizedir.

 3. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder): Bu durumda, birey düzenli olarak büyük miktarlarda yiyecek tüketir, ancak ardından kusma veya aşırı egzersiz yapma gibi telafi edici davranışlarda bulunmaz. Bu durum aşırı kilo alımına neden olabilir.

 4. Yeme Bozukluğu Belirtileri: Yeme bozukluğu belirtileri, yemekle ilgili anormallikleri ve kişinin genel sağlığını etkileyen davranışları içerebilir. Bu belirtiler arasında aşırı kilo kaybı, kilo alımı, sosyal izolasyon, düzensiz yeme alışkanlıkları, yo-yo diyetleri ve beden algısı bozuklukları yer alabilir.

Yeme bozuklukları genellikle psikolojik, genetik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Tedavide genellikle beslenme danışmanlığı, psikoterapi, aile terapisi ve bazen ilaç kullanımı gibi çeşitli yaklaşımlar bir arada kullanılabilir. Yeme bozuklukları ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici olabilir, bu nedenle erken tanı ve müdahale önemlidir. Kişisel veya başka bir kişiye ait olduğunu düşündüğünüz bir yeme bozukluğu durumunda, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli bir adım olacaktır.

Yeme Bozukluğu Hastalığı Neden Olur?

Yeme bozuklukları kompleks ve çok faktörlü durumlar olup genellikle biyolojik, psikolojik, çevresel ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonu tarafından etkilenebilir. Yeme bozuklukları, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkar ve cinsiyet, genetik yatkınlık, kişilik özellikleri, aile geçmişi, toplumsal etkiler ve travmatik olaylar gibi birçok faktörle ilişkilidir.

İşte yaygın yeme bozukluğu türleri ve olası nedenleri:

 1. Anoreksiya Nervoza:

  • Genetik Faktörler: Aile öyküsünde anoreksiya nervoza olan bireylerde risk artabilir.
  • Psikolojik Faktörler: Düşük benlik saygısı, mükemmeliyetçilik, depresyon gibi faktörler etkili olabilir.
  • Sosyal ve Kültürel Faktörler: Zayıf olmak, güzellik idealleri, medya baskısı gibi faktörler etkili olabilir.
 2. Bulimia Nervoza:

  • Genetik Faktörler: Aile öyküsünde bulimia nervoza olan bireylerde risk artabilir.
  • Psikolojik Faktörler: Düşük benlik saygısı, impulsite, depresyon gibi faktörler etkili olabilir.
  • Çevresel Faktörler: Sosyal baskılar, diyet kültürü, kilo kontrolü gibi faktörler etkili olabilir.
 3. Tıkanma Bozukluğu (Binge Eating Disorder -BED):

  • Genetik Faktörler: Aile öyküsünde BED olan bireylerde risk artabilir.
  • Psikolojik Faktörler: Duygusal stres, düşük özsaygı gibi faktörler etkili olabilir.
  • Çevresel Faktörler: Diyet kültürü, kilo kontrolü gibi faktörler etkili olabilir.
 4. Ortoreksiya Nervoza:

  • Psikolojik Faktörler: Aşırı sağlıklı beslenme kaygısı, mükemmeliyetçilik gibi faktörler etkili olabilir.

Yeme bozuklukları, genellikle birden çok faktörün bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan karmaşık durumlar olduğu için tedavisi de genellikle çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Tedavide genellikle beslenme uzmanları, psikologlar ve psikiyatrlar gibi profesyonellerin işbirliği yapması önerilir.

Yeme Bozukluğu Çeşitleri

Yeme bozuklukları, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve davranışlarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığı bir dizi psikolojik durumu ifade eder. Yeme bozukluklarının çeşitleri arasında şunlar bulunur:

 1. Anoreksiya Nervoza (Anoreksiya): Anoreksiya, bireyin aşırı kilo kaybetme çabası içinde olduğu ve genellikle aşırı zayıflık ve düşük vücut ağırlığının sürdürülmeye çalışıldığı bir durumdur. Birey, yemek yemekten kaçınabilir, çok sınırlı gıdalar tüketebilir ve kilo kontrolü üzerinde aşırı odaklanabilir.

 2. Bulimiya Nervoza (Bulimiya): Bulimiya, bireyin düzenli olarak aşırı miktarda yiyecek tüketip ardından kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz gibi yöntemlerle kilo kontrolü sağlamaya çalıştığı bir durumdur. Bu durum, tekrarlayan ataklarla karakterizedir.

 3. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder – BED): BED, bireyin belirli bir süre içinde kontrolsüzce büyük miktarlarda yiyecek tüketmesiyle karakterizedir. BED’de genellikle kusma veya aşırı egzersiz gibi telafi edici davranışlar gözlenmez.

 4. Atpişmanlık (Pica): Pica, normalde yenilmemesi gereken nesneleri (örneğin, toprak, kum, kağıt) yeme eğilimini ifade eder. Bu durum genellikle başka bir tıbbi durumun belirtisi olabilir.

 5. Ruminasyon Bozukluğu: Ruminasyon bozukluğu, bireyin yedikten sonra yiyeceği tekrar çıkarma veya geri getirme eğilimini içerir. Bu davranış, yiyeceklerin sindirim sürecini tekrarlamayı amaçlar.

 6. Ortoreksiya Nervoza: Ortoreksiya, bireyin sadece sağlıklı veya organik gıdaları tüketme çabası içinde olduğu, bunun sonucunda normal sosyal ve işlevsel aktivitelerden izole olma eğiliminde olduğu bir durumdur.

Bu bozukluklar genellikle birbirleriyle örtüşebilir ve bir bireyde birden fazla yeme bozukluğu türü görülebilir. Her bir bozukluk, bireyin düşünce kalıpları, davranışları ve genel sağlığı üzerinde farklı etkilere neden olabilir. Yeme bozukluğu tanısı koymak ve etkili bir tedavi planı oluşturmak için bir uzmana başvurmak önemlidir.

Pika Yeme Bozukluğu

Pika, kişinin normal beslenme alışkanlıklarının dışında, genellikle tıbbi veya beslenme açısından anlamsız olan nesneleri yemesi olarak tanımlanan bir yeme bozukluğudur. Bu nesneler genellikle besin değeri olmayan veya sindirilemeyen maddeler olabilir. Pika, genellikle altta yatan başka bir sağlık sorunu, duygusal stres veya gelişimsel faktörlerle ilişkilidir.

Pika, genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak her yaş grubunda görülebilir. Bu durumu yaşayan kişiler, taşlar, toprak, kağıt, saç, kumaş, sünger, metal veya plastik gibi çeşitli nesneleri yeme eğilimindedirler. Bu tür davranışlar, genellikle bir ay boyunca devam ettiğinde bir yeme bozukluğu olarak değerlendirilebilir.

Pika’nın nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, aşağıdaki faktörler etkili olabilir:

 1. Mineral veya vitamin eksiklikleri: Vücutta belirli mineral veya vitamin eksiklikleri pika davranışını tetikleyebilir. Örneğin, demir eksikliği anemisi olan kişiler demir içeren olmayan maddeleri yeme eğiliminde olabilir.

 2. Zihinsel sağlık sorunları: Anksiyete, stres, obsesif kompulsif bozukluk gibi zihinsel sağlık sorunları pika ile ilişkilendirilebilir.

 3. Gelişimsel bozukluklar: Otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimsel bozukluklar pika ile ilişkilendirilebilir.

 4. Zihinsel engel veya öğrenme bozuklukları: Pika, zihinsel engellilik veya öğrenme bozuklukları olan bireylerde daha sık görülebilir.

Pika tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Tedavi genellikle bir sağlık profesyoneli ekibinin işbirliğini gerektirir ve bireyin sağlığını iyileştirmeyi amaçlar. Beslenme eksiklikleri varsa, vitamin veya mineral takviyeleri önerilebilir. Psikolojik faktörler etkiliyorsa, terapi ve danışmanlık faydalı olabilir. Pika, altta yatan sağlık sorunlarına dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık riskleri taşıyabilir, bu nedenle profesyonel yardım aramak önemlidir.

Psikolog İle Yeme Bozukluğu Tedavisi

Yeme bozukluğu tedavisinde psikologlar önemli bir rol oynayabilir. Psikologlar, bireyin duygusal ve zihinsel sağlığına odaklanarak, yeme bozukluklarına neden olan temel sorunları anlamak ve ele almak için çeşitli terapötik yaklaşımları kullanırlar. İşte psikologlar tarafından yeme bozukluğu tedavisinde yaygın olarak kullanılan bazı terapötik yaklaşımlar:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireyin düşünce kalıplarını, inançlarını ve davranışlarını anlamak ve değiştirmek için kullanılan etkili bir terapötik yaklaşımdır. Yeme bozukluğu tedavisinde, bireyin vücut imajı, kilo kontrolü ve yeme alışkanlıklarıyla ilgili olumsuz düşünce ve davranışlarını ele almayı hedefler.

 2. Aile Tabanlı Terapi (FTT): Bu terapi, özellikle çocuk ve gençlerde yaygın olan yeme bozukluklarına odaklanır. Aile tabanlı terapi, aile içi etkileşimleri değerlendirir ve aile üyelerine, bireyin tedavi sürecine nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik eder.

 3. Duygusal Odaklı Terapi (DOT): DOT, bireyin yemek yeme ve vücut algısıyla ilgili duygusal zorlukları anlamak ve ele almak için tasarlanmış bir terapötik yaklaşımdır. Duygusal odaklı terapi, bireyin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya odaklanır ve sağlıklı duygusal düzenlemeyi teşvik eder.

 4. Motivasyonel Görüşmeleme: Motivasyonel görüşmeleme, bireyin değişime yönelik içsel motivasyonunu güçlendirmeyi hedefler. Bireyin neden değişmek istediğini anlamak ve bu motivasyonu artırmak, tedavi sürecinin başarısını olumlu yönde etkileyebilir.

Yeme bozukluğu tedavisi genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir, bu nedenle psikologlar, diyetisyenler, doktorlar ve diğer uzmanlarla işbirliği yapabilirler. Tedavi süreci genellikle bireye özgüdür ve bireyin özel ihtiyaçlarına ve durumuna göre uyarlanır. Tedavi sürecinin etkili olabilmesi için bireyin istekli ve işbirliğine açık olması önemlidir.

Dide Psikoloji

Yeme bozuklukları, bireylerin duygusal ve fiziksel sağlıklarını ciddi şekilde etkileyen karmaşık durumlar arasında yer almaktadır. Bu zorlu sürecin üstesinden gelmede, uzman bir yardım almak önemli bir adımdır. Yeme bozukluğu tedavisi konusunda uzmanlaşmış psikolog kliniğimiz, bireylerin bu mücadelede sağlıklı bir yola girmelerine yardımcı olmak için burada.

Yeme bozukluğu tedavisi, zaman alabilir ve süreç boyunca destek almak kritiktir. Kliniğimiz, bireyin iyileşme sürecini izlemek ve gerektiğinde tedavi planını güncellemek için uzun vadeli destek sunar.

Yeme bozukluğu tedavisi için güvenilir ve uzman bir destek arıyorsanız, kliniğimiz size yardımcı olabilir. Bizimle iletişime geçin ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayın.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar