Anoreksiya Nervoza Belirtileri

Anoreksiya Nervoza Nedir?

Anoreksiya nervoza, bir kişinin kendini bilinçli olarak yeterince beslenmekten kaçındığı ve genellikle aşırı zayıf olma arzusuyla karakterize edilen bir yeme bozukluğudur. Bu durum, fiziksel sağlığı ciddi şekilde etkileyebilir ve yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabilir.

Anoreksiya nervoza, vücut ağırlığının anormal derecede düşmesine rağmen, yoğun kilo alma korkusu ve çarpık kilo algısıyla karakterize bir yeme bozukluğudur. Kişi, normal kilolarının çok altında olsa bile, kendini şişman olarak görebilir ve bu nedenle yemek yemeyi reddedebilir veya çok az yiyebilir.

Anoreksiya, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kalp, kemik, üreme sistemi ve diğer organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ruhsal sorunlara da neden olabilir.

Anoreksiya tedavisi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir. Psikoterapi, kişinin yeme bozukluğunun altında yatan nedenleri anlamasına ve sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi ise depresyon, anksiyete ve diğer semptomları tedavi etmek için kullanılabilir.

Anoreksiya ile mücadele ediyorsanız, yardım almanız önemlidir. Ailenizle ve doktorunuzla konuşun. Bir terapist veya danışmandan da yardım alabilirsiniz.

Anoreksiya, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir:

 • Kalp problemleri
 • Kemik problemleri
 • Böbrek problemleri
 • Üreme problemleri
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • İntihar düşünceleri ve davranışları

Anoreksiya tedavisi genellikle psikoterapi, ilaç ve tıbbi bakımı içerir.

Anoreksiya ile mücadele ediyorsanız, lütfen yardım isteyin. İyileşmenize yardımcı olabilecek birçok kaynak mevcuttur.

Anoreksiya Nervoza Belirtileri

Fiziksel Belirtiler:

 • Vücut kitle indeksinin (VKİ) 18,5’in altında olması
 • Aşırı kilo kaybı
 • Yorgunluk
 • Baş dönmesi
 • Soğuk algınlığına ve diğer hastalıklara karşı artan hassasiyet
 • Kabızlık
 • adet görmeme
 • Kuru cilt ve saç
 • Kas zayıflığı

 

Duygusal ve Davranışsal Belirtiler:

 • Yoğun kilo alma korkusu
 • Çarpık kilo algısı (kişi kendini şişman görse de zayıf olabilir)
 • Yemek yemeyi reddetme veya çok az yeme
 • Aşırı egzersiz yapma
 • Kilo almamak için laksatif, diüretik veya kusma gibi zararlı yöntemler kullanma
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Sosyal izolasyon
 • Mükemmeliyetçilik
 • Düşük benlik saygısı
 • İnatçılık
 • Sinirlilik
 • Uyku problemleri

 

Anoreksiya belirtileri gösteren birini tanıyorsanız, ona yardım etmeniz önemlidir. Onu bir doktora veya terapiste yönlendirmeye çalışın. Ayrıca onu desteklemeniz ve anlayış göstermeniz de önemlidir.

Anoreksiya ile mücadele ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok insan bu hastalıktan kurtulmayı başarıyor. Yardım alarak siz de iyileşebilirsiniz.

Anoreksiya Nervoza Sebepleri

Anoreksiya nervozanın kesin bir nedeni bilinmemektedir. Ancak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir dizi faktörün rol oynadığı düşünülmektedir:

Genetik faktörler: Anoreksiya nervozaya sahip bir aile üyesi olan kişilerde bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.

Psikolojik faktörler: Mükemmeliyetçilik, düşük benlik saygısı ve depresyon gibi psikolojik faktörler anoreksiya nervoza riskini artırabilir.

Sosyal faktörler: Medya ve toplum tarafından dayatılan zayıflık idealinin de anoreksiya nervoza riskini artırdığı düşünülmektedir.

Biyolojik faktörler: Beyin kimyasalları ve hormonlar da anoreksiya nervoza gelişiminde rol oynayabilir.

Anoreksiya nervozanın bazı olası nedenleri şunlardır:

 • Diyet kültürü: Diyet ve kilo verme, birçok toplumda takıntılı hale gelmiştir. Bu, anoreksiya nervozaya yol açabilecek zayıflık idealine katkıda bulunabilir.
 • Ailevi etkenler: Aile üyelerinden gelen kilo alma veya zayıf kalma baskısı da anoreksiya nervozaya yol açabilir.
 • Travma: Cinsel istismar veya fiziksel taciz gibi travmatik deneyimler de anoreksiya nervoza riskini artırabilir.
 • Ruhsal sağlık sorunları: Depresyon veya anksiyete gibi ruhsal sağlık sorunları da anoreksiya nervoza riskini artırabilir.


Anoreksiya nervozanın nedenini belirlemek zordur. Çoğu durumda, birden fazla faktör rol oynar.

Anoreksiya nervoza ile mücadele ediyorsanız, lütfen yardım isteyin. İyileşmenize yardımcı olabilecek birçok kaynak mevcuttur.

Anoreksiya Nervoza Alt Tipleri

 • Kısıtlama Tipi Anoreksiya Nervoza: Bu alt tip, kişinin aşırı zayıflama isteği ve yeme alışkanlıklarında kısıtlamalar yapmasıyla karakterizedir. Kişi, çok az yiyecek tüketir veya bazen hiç yemek yemez. Yemek yeme alışkanlıklarındaki kısıtlamalar, vücut ağırlığının tehlikeli seviyelere düşmesine neden olabilir.
 • Bulimik Tip Anoreksiya Nervoza: Bu alt tip, kişinin yeme krizleri yaşaması ve ardından bu yeme krizlerini telafi etmek için kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz gibi davranışlar sergilemesiyle karakterizedir. Bu alt tip, hem anoreksiya nervoza hem de bulimia nervoza özelliklerini bir araya getirir.

 • Atipik Tip Anoreksiya Nervoza: Bu alt tip, anoreksiya nervoza için belirli tanı kriterlerini tam olarak karşılamayan kişileri ifade eder. Örneğin, kişi normal bir vücut ağırlığına sahip olabilir veya yeterince beslenmeme davranışları değişkenlik gösterebilir.

 • Yoğun Egzersiz Tipi Anoreksiya Nervoza: Bu alt tip, kişinin anoreksiya nervoza belirtileri gösterdiği ancak ağırlığı düşürmek için yoğun egzersiz yapmaya yönlendiği durumları ifade eder. Kişi, yeme alışkanlıklarında belirgin kısıtlamalar yapabilir ancak aynı zamanda aşırı egzersiz yaparak kalori tüketimini dengelemeye çalışır.

Bu alt tipler, anoreksiya nervozanın çeşitli yönlerini ve semptomlarını yansıtır. Her bir alt tip, kişinin tedavi ihtiyaçlarını belirlemede ve uygun tedavi planını oluşturmada önemli bir rol oynar. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve bireyselleştirilmiş olmalıdır.

Anoreksiya Nervoza Tedavi Türleri

Anoreksiya nervoza tedavisi, kişinin ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmelidir ve uzun vadeli bir süreç olabilir. Erken teşhis ve tedavi ile birlikte, kişinin sağlıklı bir yaşam tarzına geri dönmesine ve yeme bozukluğu semptomlarını yönetmesine yardımcı olmak mümkündür.

Anoreksiya nervoza tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir ve bireyselleştirilmiş olmalıdır. Tedavi genellikle bir veya daha fazla aşağıdaki yöntemleri içerebilir:

 • Psikoterapi: Psikoterapi, anoreksiya nervoza tedavisinde temel bir bileşendir. Bireysel terapi, aile terapisi veya grup terapisi gibi çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılabilir. Terapistler, kişinin yeme bozukluğu ile ilişkili duygusal ve zihinsel faktörleri keşfetmesine ve başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

 • Beslenme Terapisi: Beslenme uzmanları veya diyetisyenler, kişinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yeniden öğrenmesine ve düzenlemesine yardımcı olabilirler. Beslenme terapisi, kişinin yeme bozukluğu semptomlarını ele almak için özel bir beslenme planı oluşturmayı içerir.

 • Tıbbi Müdahaleler: Anoreksiya nervoza ile ilişkili tıbbi komplikasyonları tedavi etmek için tıbbi müdahaleler gerekebilir. Bu, elektrolit dengesizliklerinin düzeltilmesi, kalp atışlarının izlenmesi, kemik sağlığının korunması gibi konuları içerebilir.

 • İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, anoreksiya nervoza ile ilişkili duygusal semptomları yönetmek için antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi ilaçlar reçete edilebilir. Ancak, ilaç tedavisi her zaman birincil tedavi yöntemi değildir ve diğer tedavilerle birlikte kullanılmalıdır.

 • Aile Katılımı ve Destek: Aile üyelerinin ve yakın çevrenin destekleyici bir rol oynaması, anoreksiya nervoza tedavisinde çok önemlidir. Aile terapisi veya aile tabanlı tedavi programları, ailenin kişiye destek olmasına ve iyileşme sürecinde aktif bir rol oynamasına yardımcı olabilir.

 • Destek Grupları ve Yardım Kuruluşları: Anoreksiya nervoza ile başa çıkan kişiler için destek grupları veya yardım kuruluşları, benzer deneyimlere sahip diğer kişilerle bağlantı kurmalarına ve destek almalarına yardımcı olabilir.

Anoreksiya Nervoza Tanı Kriterleri

Anoreksiya nervoza için DSM-5 tanı kriterleri şunlardır:

 • Kilo alımına ilişkin yoğun bir korku ve buna bağlı olarak, beklenen kilo veya büyümenin önemli ölçüde altında kalmasına neden olan, enerji alımının kısıtlanması. Büyüme ve gelişme için normal bir kiloyu korumak bile kilo alımı olarak algılanabilir.
 • Vücut şekli ve kilosuna ilişkin bozukluk. Kişi, normal kiloda olsa bile kendini şişman görebilir.
 • Kilo veya vücut şeklini etkileyen davranışlarla kendini sürekli meşgul etme. Bu davranışlar şunları içerebilir:
  • Kısıtlayıcı diyet
  • Aşırı egzersiz
  • Arınma davranışları (örneğin, kusma veya müshil kullanımı)
 • Kişinin beden algısıyla ilgili bozulma. Kişi, düşük vücut ağırlığının sağlık risklerini kabul etmeyebilir.


Anoreksiya nervoza tanısı konmadan önce aşağıdakilerin de karşılanması gerekir:

 • Kilo kaybı veya düşük vücut ağırlığı, kişinin yaşı, cinsiyeti, büyüme ve gelişme geçmişi ve genel sağlık durumu için önemli bir sağlık riski oluşturmalıdır.
 • Bozukluk, en az 3 ay boyunca mevcut olmalıdır.


Anoreksiya nervoza, iki alt tipe ayrılır:

 • Kısıtlayıcı tip: Kişi, kilo vermeyi kısıtlayıcı diyet ve aşırı egzersiz yoluyla elde eder.
 • Tıkınırcasına yeme/çıkarma tipi: Kişi, tıkınırcasına yeme ve arınma davranışları yaşar.


Anoreksiya nervoza ciddi ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Tedavi edilmezse kalp problemleri, kemik problemleri, böbrek problemleri, üreme problemleri, depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri ve davranışları dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Anoreksiya ile mücadele ediyorsanız, lütfen yardım isteyin. İyileşmenize yardımcı olabilecek birçok kaynak mevcuttur.

Anoreksiya Nervoza Psikolog Önerisi

Sevgiyle kucaklanan her adımda, bir umut yeşerir. Dide Psikoloji olarak, bu umudu yaşamak ve yeme bozukluklarıyla mücadele eden her bireye ışık olmak için buradayız.

Anoreksiya nervoza, yaşamı tehdit eden bir yeme bozukluğu olabilir. Ancak, bu zorluğun üstesinden gelmek için yalnız değilsiniz. Dide Psikoloji, deneyimli ve saygın psikologlarıyla, size destek olmak ve iyileşme yolculuğunuzda size eşlik etmek için burada.

Her bireyin hikayesi farklıdır ve her biri benzersiz bir tedavi planı gerektirir. Dide Psikoloji olarak, size özel bir yaklaşım sunuyoruz. Uzman psikologlarımız, kişisel hikayenizi dinler, ihtiyaçlarınızı anlar ve size en uygun tedavi planını oluşturmak için sizinle birlikte çalışır.

Dide Psikoloji’nin hedefi, sadece semptomları ele almak değil, aynı zamanda kök nedenleri keşfetmek ve kalıcı bir iyileşme sağlamaktır. Bu nedenle, terapi sürecimizde sadece duygusal ve zihinsel iyileşmeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda bedensel ve ruhsal sağlığınıza da önem veriyoruz.

İçinizdeki gücü keşfedin ve sağlıklı bir yaşam tarzına geri dönün. Dide Psikoloji ile bugün bir adım atın ve iyileşme yolculuğunuzda size yardımcı olalım. Bize ulaşın ve ilk adımı atın. Size destek olmak ve sizi aydınlatmak için buradayız.

Dide Psikoloji Ekibi