Çalışma Alanları

Çocuk Terapisi

Çocuklarla terapi süreci oyun üzerinden ilerler çünkü çocuklar problemlerini oyun oynayarak ifade eder ve oyunun içinde iyileşirler. Oyun terapisi sürecinde oyuncaklar kelime işlevi görerek çocukların problemlerini ifade etmelerini sağlar. Terapist, okul ve aile iş birliğinde yürütülen süreçte yaşanan problemin altındaki nedenler ve çözümleri üzerine çalışılır. Aşırı kaygı ve öfke, depresyon, temizlik-düzen takıntısı, yeme bozuklukları, fobiler, korkular, travma deneyimleri, alt ıslatma sorunları, kaka tutma/kaka kaçırma problemleri, mastürbasyon, diş gıcırdatma, uyku problemleri gibi çocuklukta görülen pek çok problem farklı yöntemlerle çalışılarak süreç yürütülür.

Ergenlik Terapisi

Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi olarak tanımlansa da kritik gelişim görevlerini barındıran önemli bir dönemdir. Tıpkı bir bebeğin göbek bağının kesilmesi gibi ergenlikte de gelişim görevlerinin yerine getirilmesi ile ikinci doğum denilen bireyselleşme gerçekleşmiş olur.

Ergen terapisinde sıklıkla aile içi iletişim sorunları, kimlik arayışı, akranlar ile ilişkiler, sorumlulukları yerine getirmedeki güçlükler, sosyal fobi, depresyon gibi konular üzerine çalışılır. Ergenler çoğu zaman terapiye aile ve okulun yönlendirmesi ile gelirler bu sebeple terapiye karşı direnç göstermeleri söz konusu olabilir. Terapide öncelik ilişki kurmaktır. İlişki kurulduktan sonra probleme ilişkin neler yapılabileceği terapist eşliğinde ele alınır.

Yetişkin Terapisi

Yetişkin terapisinde yaşam örüntülerini anlamak bu örüntüleri değiştirmek, kişinin kendisine dair farkındalık oluşturması, geçmişte yaşanan zor deneyimlerin oluşturduğu yaraları sarmak hedeflenir. Duygu-durum bozuklukları, stres yönetimi, kaygı, travma, ilişkilere dair problemler, iş hayatı ile ilgili problemler, yeme problemleri, uyku problemleri, bağımlılık gibi problemler farklı terapi modelleri ile çalışılır. Merkezimizde yüz yüze ve online olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Duygu Odaklı Terapi ve EMDR yöntemleri ile çalışılmaktadır.

Aile ve Çift Terapisi

Çift terapisinde çiftlerin birbirleriyle doğru iletişim sağlamaları, karar alma anlarında yapıcı tartışma yaşamaları ve ilişkilerini daha sağlıklı adımlarla ilerletmeleri yolunda eşlik etmek hedeflemiştir. Çift terapisinde İlişki Pusulası modeli çiftlerin krizlerle başa çıkma ve birbirlerini daha iyi tanımaları için gereken becerileri kazandırır. Bu model ile güven problemleri, öfke problemleri, hamilelik, doğum ve çocuğa ilişkin problemler, iletişim problemleri ve boşanma gibi konular çalışılmaktadır.