Çankaya AGTE Gelişim Testi

AGTE Gelişim Testi Nedir?

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (GTE), çocukların bilişsel, dil, motor ve sosyal gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bu envanter, genellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini izlemek ve olası gelişim sorunlarını erken dönemde tespit etmek için kullanılır.

GTE, çocuğun bilişsel, dil, sosyal ve motor becerilerini değerlendirirken yaşına uygun beklentileri dikkate alır. Bu değerlendirme, çocuğun gelişim düzeyini normatif verilere göre karşılaştırarak, çocuğun diğer yaşıtlarıyla kıyaslanabilir bir değerlendirme yapmayı sağlar. Bu sayede çocuğun gelişiminde gerçekleşen herhangi bir gecikme veya özel ihtiyaç erken dönemde tespit edilip uygun müdahaleler planlanabilir.

GTE, genellikle pedagoglar, psikologlar, özel eğitim uzmanları veya çocuk gelişim uzmanları tarafından uygulanır. Bu test, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarının gelişim süreci hakkında bilgi verme ve gelişimlerini destekleme konusunda rehberlik etme amacıyla da kullanılır.

Bu tür değerlendirmeler, çocuğun öğrenme güçlüklerini, dil gelişiminde gerilikleri, sosyal etkileşim sorunlarını veya motor beceri eksikliklerini tespit ederek, erken müdahale ve destek sağlama açısından önemli bir rol oynar. Bu nedenle Gelişim Tarama Envanteri gibi değerlendirme araçları, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için oldukça önemli bir rol oynar.

AGTE Gelişim Testi Nasıl Yapılır?

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi, çocukların bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirmek için kullanılan bir tarama envanteridir. Bu test, çocukların gelişim seviyelerini değerlendirmek amacıyla psikologlar ve uzmanlar tarafından uygulanır. İşte AGTE testinin genel bir açıklaması:

1. Hazırlık:

 • Çocuğun Hazırlığı: Çocuğun rahat ve güvende hissetmesi önemlidir. Test sırasında sakin ve güven veren bir ortamda olmaları sağlanmalıdır.
 • Testi Yapan Uzmanın Hazırlığı: Uzman, test prosedürleri ve değerlendirme kriterleri konusunda tamamen eğitim almış olmalıdır.

2. Gözlem ve Değerlendirme:

 • Bilişsel Beceriler: Sayılar, harfler, renkler gibi temel bilişsel beceriler değerlendirilir.
 • Dil Becerileri: Konuşma, dil anlama ve ifade becerileri test edilir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal etkileşim, duygusal tepkiler ve empati gibi sosyal ve duygusal beceriler değerlendirilir.
 • Motor Beceriler: Büyük ve küçük motor becerileri, el-göz koordinasyonu gibi motor beceriler değerlendirilir.

3. Test Uygulaması:

 • Bireysel Değerlendirme: Çocuk bireysel olarak test edilir. Test genellikle oyunlar, görevler ve gözlem yoluyla uygulanır.
 • Farklı Yaş Gruplarına Uygunluk: AGTE testi, farklı yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış alt testler içerir. Bu alt testler, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak seçilir.

4. Sonuçların Değerlendirilmesi:

 • Test Sonuçlarının Analizi: Uzman, test sonuçlarını değerlendirir. Bu değerlendirme, çocuğun gelişim düzeyini belirler ve güçlü ve zayıf yönlerini tespit eder.
 • Raporlama: Uzman, test sonuçlarını ailelere ve gerektiğinde diğer ilgili profesyonellere sunar. Raporlama süreci, çocuğun ihtiyaçlarına yönelik önerileri içerir.

AGTE testi, çocuğun gelişim düzeyini belirlemek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak amacıyla kullanılır. Bu testin uygulanması, çocuğun bilişsel, dil, sosyal, motor ve duygusal becerilerini değerlendirerek daha fazla destek sağlamak için önemli bir araçtır. Uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesi için önemlidir.

AGTE Gelişim Testi Özellikleri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (GTE) testi, çocukların bilişsel, dil, motor ve sosyal gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bu test, Ankara Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalı tarafından geliştirilmiştir. İşte Ankara Gelişim Tarama Envanteri’nin temel özellikleri:

 1. 0-6 Yaş Aralığı: GTE, genellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır. Bu dönem, çocukların en hızlı gelişim sürecini yaşadığı dönemdir ve bu test, bu önemli dönemi değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

 2. Dört Ana Alanı Değerlendirir:

  • Bilişsel Gelişim: Problem çözme yetenekleri, zeka seviyesi ve dikkat odaklanma gibi bilişsel yetenekleri değerlendirir.
  • Dil Gelişimi: Dil anlama, konuşma, sözcük dağarcığı ve iletişim becerilerini değerlendirir.
  • Motor Gelişim: İnce ve kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu gibi motor becerileri değerlendirir.
  • Sosyal Gelişim: Sosyal etkileşim, empati, paylaşma ve diğerleriyle ilişki kurma gibi sosyal becerileri değerlendirir.
 3. Yaşa Uygun Normlarla Karşılaştırma: Test sonuçları, çocuğun yaşına göre normatif verilere göre değerlendirilir. Bu şekilde çocuğun gelişim düzeyi, yaşıtlarıyla kıyaslanabilir.

 4. Uygulama Süresi: Testin uygulanma süresi, genellikle bir saat ile iki saat arasında değişir. Bu süre, testin içeriğine ve çocuğun tepkilerine göre değişebilir.

 5. Profesyonel Uygulama: GTE, uzman psikologlar, özel eğitim uzmanları veya çocuk gelişimi alanında deneyimli uzmanlar tarafından uygulanır. Bu, test sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

 6. Erken Müdahale İmkanı: Test sonuçları, çocuğun gelişiminde olası gecikmeleri veya sorunları belirlemek ve erken müdahalede bulunmak için kullanılır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, çocukların gelişim süreçlerini değerlendirirken aynı zamanda ebeveynlere ve uzmanlara çocuğun güçlü yönleri ve zayıf noktaları hakkında önemli bilgiler sunar, böylece çocukların ihtiyacı olan destek ve rehberlik sağlanabilir.

AGTE Gelişim Testi Bilişsel Gelişim

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (GTE) testi, çocukların bilişsel gelişim düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bu test, çocuğun bilişsel yeteneklerini, problem çözme becerilerini, dikkat odaklanma kapasitesini ve zeka seviyesini değerlendirir. Bilişsel gelişim değerlendirmesi, çocuğun zihinsel kapasitesi ve zeka seviyesi gibi önemli alanları içerir. Test, çocuğun bilişsel yeteneklerini anlamak için çeşitli sorular içerir ve çocuğun yaşına uygun bilişsel becerilerini değerlendirir.

GTE testi bilişsel gelişimi değerlendirirken aşağıdaki gibi konulara odaklanabilir:

 1. Problem Çözme Yetenekleri: Çocuğun verilen durumları anlama ve mantıklı çözümler üretebilme yeteneğini değerlendirir.

 2. Dikkat ve Konsantrasyon: Çocuğun belirli bir süre boyunca dikkatini sürdürebilme ve bir konuya odaklanabilme yeteneğini değerlendirir.

 3. Soyut Düşünme Yetenekleri: Çocuğun somut nesneler veya durumlar dışında soyut kavramları anlama ve işleme yeteneğini değerlendirir.

 4. Hafıza: Çocuğun kısa ve uzun vadeli hafıza kapasitesini ve hatırlama yeteneğini değerlendirir.

 5. Mantıksal Düşünme: Çocuğun mantıksal ilişkileri anlama ve mantıklı sonuçlara varabilme yeteneğini değerlendirir.

 6. Dil ve Sözel Yetenekler: Çocuğun dil gelişimi, kelime dağarcığı ve sözel ifade yeteneklerini değerlendirir.

Bu değerlendirmeler, çocuğun bilişsel gelişim düzeyini belirleyerek, eğitim ve destek programlarını uyarlamak, olası gelişim gecikmelerini veya özel gereksinimleri erken dönemde tespit etmek ve buna uygun müdahaleler planlamak için önemli bir rol oynar. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişiminde olası zorluklar erkenden tespit edilebilir ve uygun destek sağlanabilir.

Dide Psikoloji

Ankara’da çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek, özel gereksinimleri belirlemek ve uygun müdahaleler planlamak için uzman bir ekiple hizmet veriyoruz. Dide Psikoloji olarak, Ankara’nın lider Gelişim Tarama Envanteri (GTE) testi uygulama merkezi olarak tanınıyoruz.

Hizmetlerimiz:

 1. Gelişim Tarama Envanteri (GTE) Testi Uygulama: Çocuklarınızın bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirmek için uzman psikologlarımız tarafından GTE testi uygulanır.

 2. Bireysel Değerlendirme ve Danışmanlık: Test sonuçlarını değerlendirme, özel gereksinimler belirleme ve ailelere bireysel danışmanlık sağlama hizmetleri sunarız.

 3. Uygulama Sonuçlarının Analizi: GTE test sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde analiz eder, çocuğunuzun güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleriz.

 4. Bireyselleştirilmiş Müdahale ve Destek: Belirlenen gereksinimlere uygun olarak bireyselleştirilmiş terapi, eğitim ve destek programları oluştururuz.

 5. Aile Katılımı ve Rehberlik: Aileleri çocuklarının gelişim sürecine dahil etme, doğru rehberlik ve destek sağlama konularında uzmanız.

Neden Dide Psikoloji?

 • Deneyimli Uzmanlar: Alanında deneyimli ve uzmanlaşmış psikologlarımız, çocukların gelişim sürecinde size rehberlik eder.
 • Bireysel Yaklaşım: Her çocuğun benzersiz olduğunu anlıyor, bireysel farklılıkları önemsiyoruz ve bu doğrultuda yaklaşım geliştiriyoruz.
 • Güvenli ve Destekleyici Ortam: Dide Psikoloji, çocukların ve ailelerin kendilerini güvende hissedebileceği, açık iletişime dayalı bir ortam sunar.

Çocuğunuzun sağlıklı gelişimini desteklemek, potansiyelini keşfetmek ve doğru rehberlikle ona rehberlik etmek için Dide Psikoloji olarak buradayız. Profesyonel ekibimizle iletişime geçin ve çocuğunuzun en iyi versiyonunu keşfetmesine yardımcı olmamıza izin verin. Size ve ailenize destek olmaktan mutluluk duyarız!

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar