Çukurambar Denver Testi

Dide Psikoloji

Çocuklar, geleceğimizin teminatıdır. Onların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz, Dide Psikoloji, çocukların gelişim sürecinde ailelere ve çocuklara destek sağlamak için buradayız. Özellikle çocukların erken dönemdeki gelişimini değerlendirmek ve olası gelişim gecikmelerini tespit etmek amacıyla Denver Gelişim Testi uyguluyoruz.

Neden Dide Psikoloji?

 • Uzman Psikologlar: Deneyimli ve uzman psikologlarımız, Denver Gelişim Testi’ni en hassas ve doğru şekilde uygularlar. Çocuğunuzun gelişimini güvenilir ellere teslim etmek, sizin için önemli olacaktır.

 • Aile Odaklı Hizmet: Çocuğunuzun gelişim sürecinde sizin de önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Size ve ailenize yönelik rehberlik ve destek sunarak birlikte çalışıyoruz.

 • Bireysel Değerlendirme: Her çocuk benzersizdir. Denver Gelişim Testi sonuçlarını çocuğunuzun özelliklerine uygun şekilde değerlendiririz ve size bireysel bir gelişim planı sunarız.

Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için Dide Psikoloji olarak buradayız. Denver Gelişim Testi ile çocuğunuzun potansiyelini keşfetmek ve doğru rehberlikle desteklemek için sizleri bekliyoruz.

Denver Gelişim Testi Nedir?

Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocukların gelişim düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılan yaygın bir tarama aracıdır. Bu test, genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için uygulanır. Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocuğun motor becerileri, dil gelişimi, sosyal etkileşim, problem çözme yetenekleri ve ince motor becerileri gibi alanlardaki gelişimini değerlendirir.

Test, belirli yaş grupları için beklendiği şekilde davranışlar sergileme yeteneğini değerlendirir. Çocuğunuzun yaşına göre ne tür beceriler geliştirmesi gerektiğini belirler ve bu becerilere uygun davranıp davranmadığını değerlendirir. Test, erken dönemde gelişim geriliklerini veya gecikmeleri tespit etmeye yardımcı olabilir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi, genellikle sağlık profesyonelleri, özellikle pediatrik doktorlar, psikologlar, özel eğitim uzmanları ve rehabilitasyon uzmanları tarafından kullanılır. Bu uzmanlar, çocuğun gelişimsel seviyesini değerlendirmek, potansiyel problemleri tespit etmek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak için Denver Gelişimsel Tarama Testi’ni kullanabilirler.

Test sonuçları, çocuğunuzun gelişim düzeyini belirlemenize ve gerektiğinde uzmana yönlendirmenize yardımcı olabilir. Bu test, çocuğunuzun gelişimini izlemek ve erken dönemde olası sorunları belirlemek için önemli bir araçtır. Ancak, test sonuçları kesin bir teşhis koymak için yeterli değildir. Bu nedenle, endişeleriniz varsa, bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Denver 2 Testinde Değerlendirilen Alanlar Nelerdir?

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu test, çocuğun farklı alanlardaki gelişimini değerlendirerek erken dönemde gelişim geriliklerini tespit etmeye yardımcı olur. Denver 2 Testi’nde değerlendirilen ana alanlar şunlardır:

 1. Görsel Yetenekler (Visual-Motor Integration): Çocuğun göz ve el koordinasyonunu, şekilleri tanıma yeteneğini, resimler çizme ve şekilleri bir araya getirme yeteneğini değerlendirir. Bu alan, çocuğun ince motor becerilerini içerir.

 2. Sosyal Yetenekler (Personal-Social): Çocuğun günlük yaşam becerilerini, kendine bakma, yeme-içme, giyinme ve kişisel hijyen gibi becerilerini değerlendirir. Bu alan, çocuğun bağımsızlık düzeyini gösterir.

 3. Dil ve Konuşma Yetenekleri (Fine Motor Adaptive): Çocuğun kalem tutma, kağıda çizim yapma, yap-boz tamamlama gibi ince motor becerilerini değerlendirir. Bu alan, çocuğun el göz koordinasyonunu ve ince motor kontrolünü ölçer.

 4. Motor Beceriler (Gross Motor): Çocuğun büyük motor becerilerini değerlendirir, yani yürüme, koşma, zıplama, top atma gibi aktiviteleri içerir. Bu alan, çocuğun genel fiziksel gelişimini ölçer.

 5. Dil ve Konuşma Yetenekleri (Language): Çocuğun dil anlama, ifade etme, sözcük dağarcığı ve cümle yapısındaki gelişimini değerlendirir. Bu alan, çocuğun dil ve iletişim becerilerini ölçer.

 6. Sosyal Yetenekler (Social): Çocuğun diğer çocuklarla etkileşim, empati yapma, jest ve mimikleri anlama gibi sosyal becerilerini değerlendirir. Bu alan, çocuğun sosyal uyum yeteneklerini ölçer.

Denver Testi İle Görsel Yetenekler

Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocukların gelişim düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Bu test, genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirir ve farklı alanlardaki yetenekleri ölçer. Görsel yetenekler de bu testin bir parçasını oluşturur. İşte Denver Gelişim Testi ile görsel yeteneklerin değerlendirilmesinde dikkate alınan bazı alanlar:

 1. Nesne Tanıma (Object Recognition): Çocuğa farklı nesneler, şekiller veya resimler gösterilir ve çocuktan bu nesneleri tanımasının istenir. Bu, çocuğun görsel hafızasını ve nesneleri tanıma yeteneğini değerlendirir.

 2. Görsel Algı (Visual Perception): Çocuğa desenler, resimler veya şekiller gösterilir, ardından bu desenleri eşleştirmesi veya sıralaması istenir. Bu, çocuğun görsel algı ve desenleri ayırt etme yeteneğini değerlendirir.

 3. El-Göz Koordinasyonu (Hand-Eye Coordination): Çocuklar, resimleri çizme veya renklendirme gibi aktivitelerle el-göz koordinasyonlarını geliştirirler. Denver Testi bu tür aktiviteleri içerebilir.

 4. Sesleri Eşleştirme (Matching Sounds): Belirli nesnelerin veya resimlerin hangi sesi temsil ettiğini eşleştirmek gibi görsel-auditory (işitsel) becerileri değerlendiren görsel-ses eşleştirme görevleri de Denver Testi’nin bir parçası olabilir.

Denver Testi İle Motor Gelişimi

Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocukların motor becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Bu test, çocuğun motor gelişimini, yani büyük kas gruplarının (gross motor) ve ince motor becerilerin (fine motor) değerlendirilmesini içerir. İşte Denver Testi ile motor becerisi değerlendirilirken göz önünde bulundurulan bazı konular:

 1. Büyük Motor Becerileri (Gross Motor Skills):

  • Kaba Hareketler (Gross Motor Movements): Çocuğun yürüme, koşma, zıplama, tırmanma gibi temel büyük motor becerileri değerlendirilir. Bu, çocuğun beden koordinasyonu ve dengesini gösterir.

  • Koordinasyon (Coordination): Top atma, top yakalama, basamak çıkma gibi aktivitelerde çocuğun becerileri değerlendirilir. Bu, çocuğun hareketlerinin ne kadar kontrollü olduğunu gösterir.

 2. İnce Motor Beceriler (Fine Motor Skills):

  • Kalem Tutma (Pencil Grasp): Çocuğun kalem, boya fırçası gibi araçları nasıl tuttuğu ve kağıda çizim yapma becerisi değerlendirilir. Bu, el kaslarının gelişimini ve el-göz koordinasyonunu gösterir.

  • Nesneleri Kavrama (Grasping Objects): Küçük nesneleri tutma, kaşığa uzanma, parmaklarını kullanarak nesneleri alma gibi beceriler değerlendirilir. Bu, parmak becerileri ve el kontrolünü gösterir.

  • Yapılar Oluşturma (Constructing Structures): Bloklarla, legolarla yapılar oluşturma, puzzle tamamlama gibi aktivitelerde çocuğun ince motor becerileri değerlendirilir. Bu, problem çözme yeteneği ve el becerilerini gösterir.

Denver Testi İle Sosyal Yetenekler

Sosyal yetenekler çocuğun gelişimi açısından oldukça önemli olduğundan, çocuğun sosyal etkileşim yeteneklerini değerlendirmek isteyen uzmanlar genellikle Denver Testi’ni kullanmazlar. Sosyal yeteneklerin değerlendirilmesi genellikle çocuk psikologları veya özel eğitim uzmanları tarafından daha spesifik ve özelleştirilmiş araçlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

Sosyal yetenekler değerlendirilirken genellikle aşağıdaki gibi alanlar göz önünde bulundurulur:

 1. Empati ve Duygusal Farkındalık: Diğer insanların duygularını anlama, empati kurma yetenekleri.

 2. İletişim Becerileri: Sözlü iletişim, beden dili, jest ve mimikleri kullanma yetenekleri.

 3. Arkadaşlık İlişkileri: Diğer çocuklarla etkileşimde bulunma, oyun oynama ve grup içinde yer alma yetenekleri.

 4. Sosyal Kurallara Uyma: Toplumsal normlara, kurallara ve beklentilere uygun davranabilme yetenekleri.

 5. Problem Çözme ve Çatışma Çözme: Sosyal çatışmaları yönetme, problem çözme ve uygun çözüm yollarını bulabilme yetenekleri.

Denver Gelişim Testi İle Konuşma Yetenekleri

Denver Gelişim Testi, çocukların gelişim düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Bu test, genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocukların motor becerileri, dil gelişimi, sosyal etkileşim, problem çözme yetenekleri ve ince motor becerileri gibi alanlardaki gelişimini değerlendirir. Denver Testi, çocuğun yaşına göre beklendiği şekilde dil becerilerini değerlendirmek için çeşitli görevler içerir. İşte Denver Gelişim Testi ile konuşma yeteneklerinin değerlendirilmesinde dikkate alınan bazı alanlar:

 1. Kelime Bilgisi (Vocabulary): Çocuğun belli başlı kelimeleri tanıma ve adlandırma yeteneği değerlendirilir. Örneğin, çocuğa bir dizi nesne gösterilir ve çocuktan belirli nesneleri adlandırması istenir.

 2. Dil İletişimi (Language Communication): Çocuğun cümle kurma, basit komutları anlama ve taklit etme yetenekleri değerlendirilir. Örneğin, çocuğa basit bir yönerge verilir ve çocuktan bu yönergeyi taklit etmesi istenir.

 3. Sözcük Kullanımı ve Cümle Yapısı (Word Use and Sentence Structure): Çocuğun cümle yapısı, karmaşık cümleleri anlama ve kullanma yetenekleri değerlendirilir. Örneğin, çocuğa belirli bir resim gösterilir ve bu resimle ilgili açıklamalar yapması istenir.

 4. Dilin Anlaşılabilirliği (Intelligibility of Speech): Çocuğun konuşması ne kadar anlaşılır ve açık ise değerlendirilir. Çocuğun sesleri doğru bir şekilde üretip üretmediği gözlemlenir.

 5. Ses Dağarcığı (Speech Sounds): Çocuğun dildeki farklı sesleri doğru bir şekilde üretebilme yeteneği değerlendirilir. Örneğin, belirli harfleri veya sesleri doğru bir şekilde söylemesi istenir.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar