Denver Gelişim Testi

Denver Gelişim Testi Nedir?

Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocukların gelişim düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılan yaygın bir tarama aracıdır. Bu test, genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için uygulanır. Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocuğun motor becerileri, dil gelişimi, sosyal etkileşim, problem çözme yetenekleri ve ince motor becerileri gibi alanlardaki gelişimini değerlendirir.

Test, belirli yaş grupları için beklendiği şekilde davranışlar sergileme yeteneğini değerlendirir. Çocuğunuzun yaşına göre ne tür beceriler geliştirmesi gerektiğini belirler ve bu becerilere uygun davranıp davranmadığını değerlendirir. Test, erken dönemde gelişim geriliklerini veya gecikmeleri tespit etmeye yardımcı olabilir.

Denver Gelişimsel Tarama Testi, genellikle sağlık profesyonelleri, özellikle pediatrik doktorlar, psikologlar, özel eğitim uzmanları ve rehabilitasyon uzmanları tarafından kullanılır. Bu uzmanlar, çocuğun gelişimsel seviyesini değerlendirmek, potansiyel problemleri tespit etmek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak için Denver Gelişimsel Tarama Testi’ni kullanabilirler.

Test sonuçları, çocuğunuzun gelişim düzeyini belirlemenize ve gerektiğinde uzmana yönlendirmenize yardımcı olabilir. Bu test, çocuğunuzun gelişimini izlemek ve erken dönemde olası sorunları belirlemek için önemli bir araçtır. Ancak, test sonuçları kesin bir teşhis koymak için yeterli değildir. Bu nedenle, endişeleriniz varsa, bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Denver 2 Testi Nasıl Yapılır?

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, çocukların gelişim düzeyini değerlendirmek için yapılan bir tarama testidir. Bu test genellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kullanılır ve çocuğun motor becerileri, sosyal etkileşim, dil gelişimi, problem çözme yetenekleri ve ince motor becerileri gibi alanlardaki gelişimini değerlendirir. İşte Denver 2 Testi’nin nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama:

 1. Test Ortamı ve Hazırlık:

  • Rahat ve sakin bir ortamda gerçekleştirilmelidir.
  • Testi yapacak uzman, çocuğun rahat hissetmesini sağlamalı ve güven oluşturmalıdır.
  • Uygun oyuncaklar, kâğıt-kalem, renkli kalemler ve diğer materyaller test sırasında kullanılabilir.
 2. Test Bileşenleri:

  • Görsel Yetenekler: Çocuğa resimler gösterilir ve bu resimlerle ilgili sorular sorulur. Çocuğun nesneleri tanıması ve ilişkilendirmesi değerlendirilir.
  • Motor Beceriler: Çocuğun ince motor becerileri (küçük nesneleri tutma, kağıda çizim yapma vb.) ve büyük motor becerileri (koşma, zıplama vb.) değerlendirilir.
  • Dil Gelişimi: Çocuğun dil becerileri (kelimeleri tanıma, cümle kurma, ses taklit etme vb.) değerlendirilir.
  • Sosyal Etkileşim: Çocuğun sosyal etkileşim yetenekleri (göz teması kurma, diğer çocuklarla oyun oynama, jest ve mimikleri taklit etme vb.) değerlendirilir.
  • Problem Çözme Yetenekleri: Çocuğa basit problemler verilir ve bu problemleri çözmesi istenir.
 3. Test Süreci:

  • Uzman, çocuğa testle ilgili talimatlar verir ve test başlar.
  • Çocuğun tepkileri ve davranışları gözlemlenir, kaydedilir ve puanlanır.
  • Test sırasında çocuğun rahat ve dikkatli olması sağlanır.
 4. Sonuçlar ve Değerlendirme:

  • Test sonuçları, çocuğun yaşına göre beklentilere ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek için kullanılır.
  • Eğer çocuk, yaşına göre gerideyse, daha detaylı bir değerlendirme ve gerektiğinde uzman önerisi için aile bilgilendirilir.

Denver 2 Testi, genellikle uzman bir sağlık profesyoneli veya eğitim uzmanı tarafından yapılır. Test sonuçları, çocuğun gelişim düzeyi ve yaşına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu test, çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve erken dönemde gelişim gecikmelerini tespit etmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, çocuğunuzun gelişimiyle ilgili endişeleriniz varsa, uzman bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

Denver 2 Testinde Değerlendirilen Alanlar Nelerdir?

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, genellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu test, çocuğun farklı alanlardaki gelişimini değerlendirerek erken dönemde gelişim geriliklerini tespit etmeye yardımcı olur. Denver 2 Testi’nde değerlendirilen ana alanlar şunlardır:

 1. Görsel Yetenekler (Visual-Motor Integration): Çocuğun göz ve el koordinasyonunu, şekilleri tanıma yeteneğini, resimler çizme ve şekilleri bir araya getirme yeteneğini değerlendirir. Bu alan, çocuğun ince motor becerilerini içerir.

 2. Sosyal Yetenekler (Personal-Social): Çocuğun günlük yaşam becerilerini, kendine bakma, yeme-içme, giyinme ve kişisel hijyen gibi becerilerini değerlendirir. Bu alan, çocuğun bağımsızlık düzeyini gösterir.

 3. Dil ve Konuşma Yetenekleri (Fine Motor Adaptive): Çocuğun kalem tutma, kağıda çizim yapma, yap-boz tamamlama gibi ince motor becerilerini değerlendirir. Bu alan, çocuğun el göz koordinasyonunu ve ince motor kontrolünü ölçer.

 4. Motor Beceriler (Gross Motor): Çocuğun büyük motor becerilerini değerlendirir, yani yürüme, koşma, zıplama, top atma gibi aktiviteleri içerir. Bu alan, çocuğun genel fiziksel gelişimini ölçer.

 5. Dil ve Konuşma Yetenekleri (Language): Çocuğun dil anlama, ifade etme, sözcük dağarcığı ve cümle yapısındaki gelişimini değerlendirir. Bu alan, çocuğun dil ve iletişim becerilerini ölçer.

 6. Sosyal Yetenekler (Social): Çocuğun diğer çocuklarla etkileşim, empati yapma, jest ve mimikleri anlama gibi sosyal becerilerini değerlendirir. Bu alan, çocuğun sosyal uyum yeteneklerini ölçer.

Denver Testi İle Motor Gelişimi

Denver Gelişimsel Tarama Testi, çocukların motor becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Bu test, çocuğun motor gelişimini, yani büyük kas gruplarının (gross motor) ve ince motor becerilerin (fine motor) değerlendirilmesini içerir. İşte Denver Testi ile motor becerisi değerlendirilirken göz önünde bulundurulan bazı konular:

 1. Büyük Motor Becerileri (Gross Motor Skills):

  • Kaba Hareketler (Gross Motor Movements): Çocuğun yürüme, koşma, zıplama, tırmanma gibi temel büyük motor becerileri değerlendirilir. Bu, çocuğun beden koordinasyonu ve dengesini gösterir.

  • Koordinasyon (Coordination): Top atma, top yakalama, basamak çıkma gibi aktivitelerde çocuğun becerileri değerlendirilir. Bu, çocuğun hareketlerinin ne kadar kontrollü olduğunu gösterir.

 2. İnce Motor Beceriler (Fine Motor Skills):

  • Kalem Tutma (Pencil Grasp): Çocuğun kalem, boya fırçası gibi araçları nasıl tuttuğu ve kağıda çizim yapma becerisi değerlendirilir. Bu, el kaslarının gelişimini ve el-göz koordinasyonunu gösterir.

  • Nesneleri Kavrama (Grasping Objects): Küçük nesneleri tutma, kaşığa uzanma, parmaklarını kullanarak nesneleri alma gibi beceriler değerlendirilir. Bu, parmak becerileri ve el kontrolünü gösterir.

  • Yapılar Oluşturma (Constructing Structures): Bloklarla, legolarla yapılar oluşturma, puzzle tamamlama gibi aktivitelerde çocuğun ince motor becerileri değerlendirilir. Bu, problem çözme yeteneği ve el becerilerini gösterir.

Denver Testi İle Sosyal Yetenekler

Sosyal yetenekler çocuğun gelişimi açısından oldukça önemli olduğundan, çocuğun sosyal etkileşim yeteneklerini değerlendirmek isteyen uzmanlar genellikle Denver Testi’ni kullanmazlar. Sosyal yeteneklerin değerlendirilmesi genellikle çocuk psikologları veya özel eğitim uzmanları tarafından daha spesifik ve özelleştirilmiş araçlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

Sosyal yetenekler değerlendirilirken genellikle aşağıdaki gibi alanlar göz önünde bulundurulur:

 1. Empati ve Duygusal Farkındalık: Diğer insanların duygularını anlama, empati kurma yetenekleri.

 2. İletişim Becerileri: Sözlü iletişim, beden dili, jest ve mimikleri kullanma yetenekleri.

 3. Arkadaşlık İlişkileri: Diğer çocuklarla etkileşimde bulunma, oyun oynama ve grup içinde yer alma yetenekleri.

 4. Sosyal Kurallara Uyma: Toplumsal normlara, kurallara ve beklentilere uygun davranabilme yetenekleri.

 5. Problem Çözme ve Çatışma Çözme: Sosyal çatışmaları yönetme, problem çözme ve uygun çözüm yollarını bulabilme yetenekleri.

Dide Psikoloji

Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve mutlulukları, en değerli varlıklarımızdır. Onların doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde desteklenmesi, gelecekteki başarılarına doğrudan etki eder. Dide Psikoloji, Ankara’da çocuk gelişimi ve değerlendirmesi konusunda uzmanlaşmış bir psikolog kliniğidir. Çocuklarınızın Denver 2 Testi ile kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak onların potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmek için buradayız.

Neden Dide Psikoloji?

 • Uzman Psikologlar: Deneyimli ve uzman psikologlarımız, çocukların gelişimini değerlendirmek için Denver 2 Testi’ni en etkili şekilde uygularlar. Çocuğunuzun güvenli ellerde olduğunu bilmek, sizin için önemli olacaktır.

 • Bireysel Yaklaşım: Her çocuk benzersizdir. Denver 2 Testi sonuçlarını çocuğunuzun özelliklerine uygun şekilde değerlendiririz ve size bireysel bir gelişim planı sunarız.

 • Aile Odaklı Hizmet: Ailelerin çocuklarının gelişim sürecinde aktif bir rol oynamalarını teşvik ederiz. Test sonuçlarını anlamalarını ve çocuklarının gelişimine destek olmalarını sağlamak için aile odaklı hizmetler sunarız.

Çocuklarınızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onlara en iyi geleceği sağlamak için Dide Psikoloji olarak buradayız. Denver 2 Testi ile çocuğunuzun potansiyelini keşfetmek ve doğru rehberlikle desteklemek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar