Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi değişik klinik unsurları olan erken başlangıçlı yaygın olarak görülen, çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozukluklarından biridir. İlk kez çocuk doktoru George F. Still tarafından 1902 yılında tanımlanmıştır. Still dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların diğerlerinden daha hareketli olduğunu (Barkley, 2014), zihinsel gerilikleri olmadığı halde akademik anlamda öğrenmede ve ahlak kurallarını öğrenmede problem yaşadıklarını belirlemiştir (Öztürk ve Başgül, 2020).

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kronik dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik dürtüsellik örüntüleri ile kendini gösterir. Dikkatsizlik okul çalışmaları, iş ve diğer aktivitelerde ayrıntılara dikkat verememe ya da dikkatsizce hatalar yapma, verilen görevlerde ya da oyun oynarken dikkatini sürdürmede zorluk yaşama, kendisi ile konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünme, yönergeleri takip edememe, okul görevlerini, günlük işleri ya da işyerinde verilen görevleri tamamlamada zorluk çekme, etkinlikleri ve görevleri düzenlemede/planlamada zorlanma, sürekli zihinsel çaba gerektiren işleri sevmeme, kaçınma ya da bu işlere karşı isteksiz olma, iş ve etkinlikleri için gerekli olan nesneleri kaybetme, dış uyaranlar tarafından sıklıkla ve kolaylıkla dikkatin dağılması, sıklıkla günlük aktiviteleri unutma semptomlarını içerir (APA, 2013). Ebeveynler ve öğretmenler bu dikkat problemlerini “dinliyor gibi gözükmüyor”, “ayakta uyuyor”, “kafası karışık ya da kaybolmuş gibi” ifadeleri ile tanımlarlar (Barkley ve ark.,1990).

Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik sıklıkla kıpırdanma, el ve ayaklarını vurma, oturması gerektiği halde oturduğu yerden kalkma, uygun olmayan yerlerde koşuşturma, tırmanma, boş zaman etkinliklerine sessiz bir biçimde katılamama, her zaman hareket halinde olma, çok fazla konuşma, soru tamamlanmadan cevap verme, kendi sırasını beklemede zorlanma ve başkalarının sözünü kesme, araya girme gibi semptomlar ile kendini gösterir (APA, 2013).

Bu semptomlar kişinin gelişimsel düzeyine uygun değildir, okul, iş ve toplumsal etkinliklerini olumsuz etkiler (APA, 2013).

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu uzmanlar tarafından yapılan testler ile saptanabilir. Çocuğunuzun bu semptomları göstermesi halinde psikolog ya da psikiyatra başvurarak destek alabilirsiniz.