Duygusal İstismar Nedir?

Duygusal İstismar Nedir?

Duygusal istismar, bir kişinin duygusal güç veya kontrol kullanarak başka bir kişiye zarar vermesi veya onu etkilemesi anlamına gelir. Duygusal istismar, kişinin duygusal ihtiyaçlarını veya haklarını ihlal ederek, onları incitmeyi, manipüle etmeyi veya kontrol etmeyi içerebilir. Bu tür istismar genellikle sürekli ve tekrarlayıcıdır ve kurban üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir.

Duygusal istismarın bazı örnekleri şunları içerebilir:

 • Aşağılama ve Küçümseme: Kişinin değerini azaltıcı veya küçümseyici ifadeler kullanmak, onları aşağılamak veya kendi duygularını dikkate almayarak onları küçümsemek.

 • Teşhir Etme ve Utandırma: Kişinin özel bilgilerini veya duygusal zayıflıklarını başkalarıyla paylaşmak, onları kamuoyunda utandırmak veya mahremiyetlerini ihlal etmek.

 • Manipülasyon: Kişiyi istediklerini yapmaya zorlamak veya istismarcının kendi isteklerini karşılamak için duygusal taktikler kullanmak.

 • İzolasyon: Kişiyi sosyal olarak izole etmek, diğer ilişkileri veya destek ağlarını sınırlamak veya başka insanlarla iletişim kurmasını engellemek.

 • Sürekli Eleştiri: Kişiyi sürekli eleştirmek, hiçbir şeyin yeterli olmadığını veya sürekli hatalar yaptığını hissettirmek.

 • Suistimal Etme: Kişinin zayıf durumlarından veya kırılganlıklarından yararlanarak, onları kötüye kullanmak veya sömürmek.

Duygusal istismar, kurban üzerinde derin ve kalıcı etkilere sahip olabilir. Kurbanlar genellikle kendilerine güvenlerini kaybeder, depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunları yaşayabilirler. Ayrıca, duygusal istismar, ilişkilerde güvensizlik, sosyal izolasyon ve kişisel ilişkilerde zorluklar gibi sosyal ve ilişkisel sorunlara da yol açabilir. Duygusal istismarın farkında olan veya bu tür bir istismara maruz kalan kişilerin profesyonel yardım alması ve güvenli bir destek ağı oluşturması önemlidir.

Duygusal istismara neden olan davranışlar, istismar eden kişinin kontrol ve güç sağlamak, kurbanı manipüle etmek veya incitmek amacıyla kullandığı çeşitli taktikler içerir. Bu tür davranışlar genellikle kurbanın duygusal refahını veya özgüvenini zedelemeyi amaçlar ve uzun vadede kurbanın kendine güvenini ve sağlıklı ilişki becerilerini olumsuz etkileyebilir.

Bu tür davranışlar genellikle istismar eden kişinin güç ve kontrol ihtiyacından kaynaklanır ve kurbanın duygusal refahını olumsuz etkiler. Duygusal istismara maruz kalan bireyler, bu tür davranışların etkileri altında çeşitli zorluklar yaşayabilirler ve uzun vadede ciddi psikolojik sonuçlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, duygusal istismara maruz kalan kişilerin destek alması ve bu tür ilişkilerden uzak durması önemlidir.

Duygusal İstismarın Nedenleri

Duygusal istismarın nedenleri karmaşık ve çok yönlü olabilir. Her durum farklıdır ve bir kişinin duygusal istismar uygulamasının arkasındaki nedenler çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Ancak, genel olarak, duygusal istismarın altında yatan bazı yaygın nedenler şunlar olabilir:

 • Kötü Çocukluk Deneyimleri: İstismar eden kişinin geçmişte kötü bir çocukluk deneyimi yaşamış olması, duygusal istismarın arkasındaki en yaygın nedenlerden biridir. Bu kişiler genellikle kendi yaşadıkları travmatik deneyimleri tekrarlamak veya kontrol duygularını tatmin etmek için başkalarını istismar etmeye yönelirler.

 • Kişilik Bozuklukları: Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu gibi kişilik bozuklukları, duygusal istismarın altında yatan bir diğer yaygın neden olabilir. Bu bozukluklar, kişinin başkalarına karşı empati veya saygı göstermekte zorluk çekmesine ve kontrol arayışında olmasına neden olabilir.

 • Güç ve Kontrol İhtiyacı: Duygusal istismar genellikle istismar eden kişinin güç ve kontrol ihtiyacından kaynaklanır. Bu kişiler, başkalarını kontrol etmek veya egemenliklerini sağlamak için duygusal istismar yöntemlerine başvurabilirler. Bu kontrol ihtiyacı genellikle kendilerini güçlü veya üstün hissetme arzusundan kaynaklanır.

 • İlişki Sorunları ve Stres: İlişki sorunları, stresli yaşam olayları veya diğer zorluklar, bazı insanları duygusal istismar eylemlerine itebilir. Bu kişiler, kendi streslerini veya duygusal zorluklarını başkalarına yansıtabilirler ve istismar yoluyla bu duygusal yüklerden kurtulmaya çalışabilirler.

 • Kültürel ve Sosyal Faktörler: Bazı kültürel veya sosyal faktörler de duygusal istismara katkıda bulunabilir. Örneğin, cinsiyet rolleri, güç dengesi ve toplumsal normlar gibi faktörler, duygusal istismarın yaygın olduğu toplumlarda etkili olabilir.

Bu nedenler, duygusal istismarın arkasındaki bazı yaygın faktörlerdir, ancak her durum farklıdır ve istismarın nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Duygusal istismarın kökenini anlamak genellikle karmaşık bir süreçtir ve profesyonel bir danışman veya terapistten yardım almak faydalı olabilir.

Duygusal İstismarın Etkileri

Duygusal istismarın etkileri, hem kurban hem de çevresi üzerinde derin ve uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Bu etkiler, kişinin duygusal, psikolojik ve sosyal refahını olumsuz yönde etkileyebilir ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. İşte duygusal istismarın yaygın etkilerinden bazıları:

 1. Düşük Özsaygı ve Özsaygı Problemleri: Duygusal istismar, kişinin kendine güvenini zedeleyebilir ve kendi değerini sorgulamasına neden olabilir. Sürekli eleştiri, aşağılama ve küçümseme, kurbanın kendine olan güvenini azaltabilir ve düşük özsaygı problemlerine yol açabilir.

 2. Anksiyete ve Depresyon: Duygusal istismar, kişinin duygusal refahını olumsuz yönde etkileyerek anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir. Sürekli stres altında yaşamak ve kendini değersiz hissetmek, ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir.

 3. İlişki Zorlukları: Duygusal istismara maruz kalan kişiler, sağlıklı ilişki becerilerini geliştirmekte zorlanabilirler. İstismarın etkisi altında, kişi ilişkilerde güven sorunları yaşayabilir ve başkalarıyla sağlıklı bağlar kurmakta zorlanabilir.

 4. Sosyal İzolasyon: Duygusal istismara maruz kalan kişiler, sosyal çevrelerinden izole olma eğiliminde olabilirler. İstismar eden kişi, kurbanı sosyal destek ağlarından koparabilir ve dış dünyadan izole edebilir.

 5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Bazı durumlarda, ciddi duygusal istismar, kurbanın travmatik bir deneyim yaşamasına neden olabilir ve bu da travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi belirtilere yol açabilir.

 6. Fiziksel Sağlık Sorunları: Duygusal istismarın uzun vadeli etkileri, kişinin fiziksel sağlığını da etkileyebilir. Kronik stres, yüksek tansiyon, bağışıklık sistemi bozuklukları ve diğer fiziksel sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir.

Duygusal İstismarın Tedavisi

Duygusal istismarın tedavisi, kişinin duygusal iyilik halini geri kazanmasına ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli terapötik yaklaşımları içerebilir. Tedavi genellikle kişinin duygusal travmaları işlemesini, duygusal becerilerini güçlendirmesini ve sağlıklı sınırlar oluşturmasını içerir. İşte duygusal istismarın tedavisinde sıkça kullanılan bazı yöntemler:

 1. Bireysel Terapi: Bireysel terapi, duygusal istismara maruz kalan kişinin duygusal iyilik halini ve sağlıklı ilişki becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Terapist, kişinin duygusal travmaları işlemesine, duygusal zorluklarını anlamasına ve kendine güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

 2. Aile Terapisi: Duygusal istismar genellikle aile dinamikleriyle ilişkilidir ve aile üyeleri arasında iletişim sorunlarına neden olabilir. Aile terapisi, aile içindeki iletişimi güçlendirmek, sınırlar ve sağlıklı ilişki becerileri oluşturmak için kullanılabilir.

 3. Duygusal Beceri Eğitimi: Duygusal istismara maruz kalan kişiler genellikle duygusal becerilerini güçlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Duygusal beceri eğitimi, duyguları tanıma, ifade etme, düşünceleri değiştirme ve sağlıklı sınırlar oluşturma gibi becerilerin öğretilmesini içerir.

 4. Stres Yönetimi ve Kendine Bakım: Duygusal istismarın etkileri genellikle stresi artırabilir ve kişinin duygusal refahını olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi teknikleri, gevşeme egzersizleri ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, kişinin stresle başa çıkmasına ve duygusal iyilik halini artırmasına yardımcı olabilir.

Duygusal istismarın tedavisi genellikle uzun vadeli bir süreç olabilir ve kişinin kendini toparlaması zaman alabilir. Ancak, profesyonel destek almak ve uygun tedavi yöntemlerini kullanmak, kişinin duygusal iyilik halini geri kazanmasına ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine yardımcı olabilir.

Duygusal istismar, görünmez yaralar açarak sessizce hayatımızı zehirler. Kendinize ve duygularınıza güvenmek zorlaşır, özgüveniniz zedelenir ve yalnızlık hissi sizi sarabilir.

Fakat umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok! Feyza Nur Altındal olarak, duygusal istismarın izlerini silmenize ve yeniden güçlü bir birey olmanıza yardımcı olmak için buradayım.

Uzmanlığım ve Deneyimlerim:

 • Sertifikalı Psikoterapist: Yıllardır edindiğim tecrübe ve bilgi birikimi ile duygusal istismarın karmaşık dinamiklerini anlıyorum ve size en uygun tedaviyi sunuyorum.
 • Bireysel ve Grup Terapileri: Duygusal istismarın etkilerini aşmak için size özel bireysel terapiler veya benzer deneyimler yaşayan diğer kişilerle katılabileceğiniz grup terapileri hizmeti sunuyorum.
 • Travma Odaklı Terapiler: EMDR gibi travma odaklı terapiler, istismarın travmatik etkilerini hafifletmenize ve duygusal iyileşme sürecini hızlandırmanıza yardımcı oluyor.
 • Güçlü ve Sağlıklı İlişkiler Kurma: Duygusal istismarın yarattığı güvensizlik ve korkuyu yenmenize, sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmanıza destek oluyorum.

Feyza Nur Altındal ile Çalışarak Neler Kazanabilirsiniz:

 • Duygusal istismarın sizi nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilir ve bu etkilerle başa çıkma mekanizmaları geliştirebilirsiniz.
 • Özgüveninizi yeniden kazanabilir ve kendinize olan saygınızı artırabilirsiniz.
 • Sağlıklı iletişim kurma becerilerinizi geliştirerek ilişkilerinizde daha mutlu ve tatmin edici bir deneyim yaşayabilirsiniz.
 • Geçmişin travmalarından özgürleşerek geleceğe umutla bakabilirsiniz.