EMDR Tedavisi

EMDR Nedir?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Terapötik bir yaklaşım olarak, kişinin travmatik anılarını işlemesine yardımcı olmak için kullanılır.

EMDR, görsel, işitsel veya duyusal uyarıcılarla birlikte göz hareketleri gibi bilateral uyarım tekniklerini içerir. Bu teknikler, kişinin duygusal olarak acı verici veya rahatsız edici anılarını işlemesine ve nihayetinde bu anılarla ilişkili yoğun duygusal tepkileri azaltmasına yardımcı olabilir. Terapist, kişinin travmatik anılarını hatırlamasını ve o anılarla ilgili duygusal ve fiziksel tepkilerini fark etmesini sağlar. Sonra, bu tepkileri hafifletmek için göz hareketlerini veya diğer bilateral uyarıcıları kullanarak kişiyi yönlendirir.

EMDR’nin etkinliği üzerine yapılan araştırmalar olumlu sonuçlar vermiştir ve birçok kişi için travma sonrası semptomları azaltmada yardımcı olduğu görülmüştür. Ancak, herkes için etkili olmayabilir ve bazı durumlarda başka terapi yöntemleri de gerekebilir. Bu nedenle, EMDR terapisi almayı düşünen biriyseniz, öncelikle bir uzmanla görüşmeniz önemlidir.

MDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkçe’ye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olarak çevrilen, travma ve diğer zorlayıcı deneyimlerin tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Bu yöntem, psikoterapist Francine Shapiro tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiştir.

EMDR’nin temel prensibi:

 • Travma ve diğer zorlayıcı deneyimlerin, beynimizde yeterince işlenmediği ve bu nedenle de duygusal ve psikolojik problemlere yol açtığı fikrine dayanır.
 • EMDR terapisi sırasında, psikoterapist danışanın göz hareketleri veya diğer bilateral stimülasyonlar (örneğin, ses veya dokunma) kullanarak travmatik anıların işlenmesini ve duygusal yoğunluğun azalmasını sağlar.


EMDR’nin Faydaları:

 • Araştırmalar, EMDR’nin travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), kaygı bozuklukları, depresyon, korkular ve fobiler gibi birçok problemde oldukça etkili olduğunu göstermiştir.
 • EMDR, travma ile ilişkili diğer duygusal ve psikolojik problemlerin tedavisinde de kullanılabilir.
 • EMDR, nispeten kısa sürede ve kalıcı sonuçlar sağlayabilen bir yöntemdir.


EMDR’nin Zararları:

 • EMDR, genel olarak güvenli bir yöntemdir.
 • Bazı danışanlarda, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk gibi geçici yan etkiler görülebilir.
 • Nadir durumlarda, EMDR travmatik anıları yeniden canlandırabilir ve duygusal yoğunluğa yol açabilir.


EMDR’nin Belirtileri:

 • Travma veya zorlayıcı deneyim yaşamış olmak
 • Travma ile ilişkili duygusal ve psikolojik problemler yaşamak (örneğin, kaygı, depresyon, korku, öfke, suçluluk, utanç)
 • Geçmişteki travmatik anıları tekrar tekrar yaşamak
 • Kabuslar görmek
 • Konsantrasyon güçlüğü çekmek
 • Uyku problemleri yaşamak
 • Sosyal ilişkilerden çekilmek


EMDR’ye Uygunsunuz:

 • Yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız
 • Travma ve diğer zorlayıcı deneyimlerle başa çıkmakta zorlanıyorsanız
 • Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız


EMDR’ye Uygun Değilsiniz:

 • Akut psikoz yaşıyorsanız
 • Ciddi bir tıbbi rahatsızlığınız varsa
 • İlaç tedavisi alıyorsanız ve ilacınızın dozunu ayarlamanız gerekiyorsa

EMDR Tedavi Türleri

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), travma ve diğer zorlayıcı deneyimlerin tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Temel prensibi, travmatik anıların işlenmesini ve duygusal yoğunluğun azalmasını sağlamaktır.

EMDR, farklı terapi türleri ile entegre edilebilir ve farklı problemlerin tedavisinde kullanılabilir. En yaygın EMDR terapi türleri şunlardır:

1. Standart EMDR:

 • Travma ve diğer zorlayıcı deneyimlerin tedavisinde kullanılan temel EMDR yöntemidir.
 • Geçmişteki travmatik anıların işlenmesini ve duygusal yoğunluğun azalmasını sağlar.


2. EMDR Flash Technique:

 • Kısa süreli ve tek seferlik EMDR uygulamasıdır.
 • Belirli bir fobi veya travmatik anıya odaklanır.


3. EMDR İleri Düzey Teknikler:

 • Kompleks travmalar ve kişilik bozuklukları gibi daha karmaşık problemlerde kullanılır.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodinamik Terapi gibi diğer terapi yaklaşımlarıyla entegre edilebilir.


4. Çocuk EMDR:

 • Çocuklarda travma ve diğer zorlayıcı deneyimlerin tedavisinde kullanılır.
 • Çocuklara uygun oyun ve resim gibi teknikler kullanılarak uygulanır.


5. Aile EMDR:

 • Aile içi travmalar ve ilişki problemlerinde kullanılır.
 • Aile üyelerinin travmatik anıları ve duygularını işlemelerine yardımcı olur.


Bunlara ek olarak, bazı psikologlar EMDR’yi aşağıdaki gibi özel alanlarda da kullanmaktadır:

 • Kanser ve kronik hastalıklarla başa çıkma: Hastalığın yarattığı duygusal stresi ve kaygıyı azaltmada yardımcı olabilir.
 • Bağımlılık tedavisi: Bağımlılığın altında yatan travmaları ve duyguları ele almada kullanılabilir.
 • Sporcular ve performans: Sporcuların performanslarını optimize etmelerine ve zihinsel dayanıklılıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.


EMDR terapi türünü seçerken:

 • Psikolog ile detaylı bir şekilde görüşmeniz ve probleminize en uygun yöntemi seçmeniz önemlidir.
 • Psikologun, seçtiğiniz terapi türünde deneyimli olması ve gerekli eğitimleri almış olması da önemlidir.

EMDR Tedavi Süreci

EMDR Tedavi Süreci:

 • Hazırlık: Terapist, kişiyle güvenli bir ortamda buluşur ve terapinin sürecini açıklar. Kişinin travmatik olayı hatırlamasını ve bu duygusal deneyimlerle yüzleşmesini sağlayacak bir ilişki kurulur.

 • Hedef Belirleme: Terapist ve kişi, EMDR terapisinin odaklanacağı belirli hedefler belirler. Bu hedefler, kişinin tedavi edilmesi gereken travmatik anıları, duygusal tepkileri veya düşünce kalıplarını içerebilir. Örneğin, kişinin arabaya binme korkusu üzerinde çalışılabilir.

 • Uyarıcı: Terapist, kişiye travmatik anıları hatırlatacak uyaranlar verir. Bu durumda, kişi kazayı hatırlatacak ve bu anıyı zihninde canlandıracak bir uyaran düşünür. Terapist, bu sırada kişinin göz hareketlerini izlemesini ister.

 • Duyarsızlaştırma: Terapist, kişiden gözlerini belirli bir şekilde hareket ettirmesini isterken, kişi travmatik anıyı düşünmeye devam eder. Göz hareketleri, kişinin dikkatini dağıtarak duygusal tepkileri hafifletebilir ve travmatik anının yeniden işlenmesini sağlar.

 • İşleme: Bu süreçte, kişiyle birlikte travmatik anılar ve bu anılarla ilişkili duygusal tepkiler üzerinde çalışılır. Terapist, kişinin duygusal tepkilerini ve düşünce kalıplarını değiştirmesine yardımcı olacak yeni bir bakış açısı geliştirmesine rehberlik eder.

 • Değerlendirme: Terapi sürecinin sonunda, terapist ve kişi, belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını değerlendirir ve gerekirse daha fazla çalışma yapılmasını planlarlar.

Blog

Dide Psikoloji Ekibi