Ergen Terapisi Nedir?

Ergen Terapisi Nedir?

Ergenlik dönemi, hızlı bedensel ve duygusal değişimlerin yaşandığı karmaşık bir dönemdir. Bu değişimler, ergenlerde stres, kaygı, kimlik bunalımı, aile içi çatışmalar, akademik zorluklar gibi çeşitli problemlere yol açabilir. Ergen terapisi, bu problemlerin üstesinden gelmeleri ve sağlıklı bir şekilde yetişkinliğe geçiş yapabilmeleri için ergenlere sunulan bir psikoterapi yöntemidir.

Ergen terapisinin amaçları şunlardır:

 • Duygusal farkındalığı ve ifadeyi geliştirmek
 • Başa çıkma mekanizmaları oluşturmak
 • Benlik saygısını ve özgüveni artırmak
 • Sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmek
 • Kişisel ve sosyal ilişkileri iyileştirmek
 • Akademik başarıyı artırmak
 • Ruhsal bozuklukların önlenmesi ve tedavisi


Hangi Durumlarda Ergen Terapisine Gidilmeli?

Ergenler, aşağıdaki durumlarda ergen terapisine gitmeyi düşünebilirler:

 • Stres, kaygı veya depresyon yaşıyorlarsa
 • Kimlik bunalımı yaşıyorlarsa
 • Aile içi çatışmalar yaşıyorlarsa
 • Akademik zorluklar yaşıyorlarsa
 • Yeme bozukluğu, madde bağımlılığı veya diğer ruhsal bozukluklar yaşıyorlarsa
 • Kendini ifade etmede veya duygularını yönetmede zorlanıyorlarsa
 • Sosyal ilişkilerde zorluklar yaşıyorlarsa


Ailenin Etkisi

Ergen terapisi sadece ergen için değil, aile için de faydalı olabilir. Aile üyeleri, ergenin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilir ve ona daha fazla destek olabilir. Aile terapisi, aile üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Psikologun Etkisi

Ergen terapisti, ergenin güvenebileceği ve rahat hissedebileceği bir ortam sağlar. Terapist, ergenin duygularını ve düşüncelerini keşfetmesine, zorluklarla başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine ve sağlıklı seçimler yapmasına yardımcı olur.

Ergen Terapisinin Faydaları

Ergen Terapisinin Faydaları

Ergenlik dönemi, hızlı bedensel ve duygusal değişimlerin yaşandığı karmaşık bir dönemdir. Bu değişimler, ergenlerde stres, kaygı, kimlik bunalımı, aile içi çatışmalar, akademik zorluklar gibi çeşitli problemlere yol açabilir. Ergen terapisi, bu problemlerin üstesinden gelmeleri ve sağlıklı bir şekilde yetişkinliğe geçiş yapabilmeleri için ergenlere sunulan bir psikoterapi yöntemidir.

Ergen terapisinin birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Duygusal Gelişim:

 • Duygusal farkındalık ve ifade becerilerini geliştirir.
 • Duygularını yönetmeyi ve stresle başa çıkmayı öğrenirler.
 • Özgüven ve benlik saygılarını artırır.
 • Kendini tanıma ve kimlik geliştirmelerine yardımcı olur.


Sosyal Gelişim:

 • Sağlıklı iletişim becerilerini geliştirir.
 • Kişisel ve sosyal ilişkilerini iyileştirir.
 • Empati ve iletişim becerilerini geliştirir.
 • Çatışmaları çözmeyi ve uzlaşmaya varmayı öğrenirler.


Bilişsel Gelişim:

 • Olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını belirlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olur.
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
 • Odaklanma ve konsantrasyonlarını artırır.
 • Akademik başarılarını artırır.


Ruhsal Gelişim:

 • Ruhsal bozuklukların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olur.
 • Depresyon, kaygı ve öfke gibi problemlerle başa çıkmalarını sağlar.
 • Bağımlılık ve riskli davranışlardan korunmalarına yardımcı olur.
 • Kendine zarar verme düşünceleri ve davranışlarıyla başa çıkmalarını sağlar.


Aile İlişkileri:

 • Aile içi çatışmaları azaltır.
 • Aile üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
 • Aile üyelerinin ergeni daha iyi anlamalarını ve desteklemelerini sağlar.


Genel Olarak:

 • Ergenlerin yaşam kalitesini artırır.
 • Daha mutlu ve sağlıklı bireyler olmalarına yardımcı olur.
 • Yetişkinlik dönemine daha iyi hazırlanmalarını sağlar.

Ergen Terapisi Türleri

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

 • Olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları belirleme ve değiştirmeye odaklanır.
 • Kaygı, depresyon, öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi problemlere yardımcı olabilir.

2. Dinamik Terapi

 • Geçmiş deneyimlerin ve bilinçdışı çatışmaların şu anki duygu ve davranışları nasıl etkilediğini anlamayı sağlar.
 • Benlik saygısı ve öz imajı geliştirmeye ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

3. Aile Terapisi

 • Aile üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirmeye odaklanır.
 • Aile içi çatışmalarla başa çıkmaya ve aileyle daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.

4. Grup Terapisi

 • Benzer problemler yaşayan ergenlerin bir araya gelerek birbirlerinden destek aldıkları bir yöntemdir.
 • Yalnız olmadıklarını hissetmeye, sosyal becerileri geliştirmeye ve yeni başa çıkma mekanizmaları öğrenmeye yardımcı olabilir.

5. Sanat Terapisi

 • Duyguları ve düşünceleri keşfetmek için sanatın kullanıldığı bir yöntemdir.
 • Sözlü olarak ifade etmekte zorlandıkları duyguları ifade etmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.


Hangi Terapi Türü Uygun?

En uygun terapi türü, ergenin bireysel ihtiyaçlarına ve problemlerine bağlıdır. Bir psikolog veya psikiyatrist, ergenin özel durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını oluşturabilir.

Ergen Terapisi Fiyatları

Ankara’da ergen terapisi fiyatları, terapi türüne, psikologun deneyimine ve uzmanlığına, seans süresine, terapinin yapıldığı yere ve sigorta kapsamına göre değişiklik göstermektedir.

Genel olarak, Ankara’da bir ergen terapisi seansı 450 TL ile 1.050 TL arasında değişmektedir.

Terapi türüne göre ortalama fiyatlar:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): 500 TL – 700 TL/seans
 • Dinamik Terapi: 600 TL – 800 TL/seans
 • Aile Terapisi: 700 TL – 900 TL/seans
 • Grup Terapisi: 300 TL – 500 TL/seans
 • Sanat Terapisi: 400 TL – 600 TL/seans


Fiyatları etkileyebilecek diğer faktörler:

 • Psikologun çalışma saatleri: Akşam veya hafta sonu seansları daha pahalı olabilir.
 • Terapinin yoğunluğu: Haftada birden fazla seans yapılması gerekiyorsa, fiyat artabilir.
 • Terapinin uzunluğu: Terapinin ne kadar süreceği önceden belirlenirse, fiyat daha uygun olabilir.

Dide Psikoloji Ekibi