Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Kaygı Bozukluğu Nedir?

Kaygı bozukluğu, aşırı endişe, korku veya gerilim hissiyle karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumudur. Bu bozukluklar, günlük yaşamda karşılaşılan olağandışı bir tehdit, tehlike veya endişeye karşı aşırı tepki verme şeklinde kendini gösterir. Kaygı bozuklukları, kişinin normal yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve iş, okul ve sosyal ilişkiler gibi alanlarda zorluklara yol açabilir.

Kaygı bozuklukları, bir dizi farklı alt türü içerebilir, bunlar arasında genel kaygı bozukluğu (GKB), sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumlar yer alır. Her bir alt tür, belirli belirtiler ve tetikleyici faktörler açısından farklılık gösterir.

Kaygı bozukluğu genellikle biyolojik, genetik, çevresel ve psikososyal faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Stres, travma, genetik yatkınlık, kimyasal dengesizlikler ve çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler kaygı bozukluklarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Kaygı bozuklukları tedavi edilebilir. Tedavi yöntemleri arasında psikoterapi (konuşma terapisi), davranış terapisi, ilaç tedavileri (antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi) ve stres yönetimi teknikleri bulunur. Tedavi seçimi, kişinin belirtileri ve ihtiyaçlarına göre uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilir. Erken tanı ve uygun tedavi, kaygı bozukluklarıyla başa çıkmak için önemlidir.

Kaygı Bozukluğu Belirtileri

Kaygı bozukluğu, kişinin normalden fazla ve sürekli bir şekilde endişeli, gergin veya korkulu hissettiği bir durumdur. Kaygı bozukluğu belirtileri bireyden bireye değişiklik gösterebilir, ancak genellikle şu şekilde ortaya çıkabilir:

 1. Sürekli Endişe ve Gerginlik

 2. Fiziksel Belirtiler

 3. Uyku Sorunları

 4. Kas Gerginliği

 5. Kontrolsüz Kaygı Atakları

 6. Sosyal Geri Çekilme

 7. Sürekli İrritabilite

 8. Konsantrasyon Sorunları

 9. Gelecekle İlgili Sürekli Endişeler

Kaygı Bozukluğu Neden Meydana Gelir?

Kaygı bozuklukları, genellikle birden fazla faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Bu faktörler karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olabilir ve her kişide farklı şekillerde rol oynayabilir. Kaygı bozukluklarının meydana gelmesine katkıda bulunan bazı yaygın faktörler şunlardır:

 • Genetik Yatkınlık: Ailesinde kaygı bozukluğu olan kişilerin, bu tür bozukluklara yatkın olma olasılığı daha yüksektir. Genetik faktörler, kaygı bozukluğu riskini artırabilir.
 • Biyolojik Faktörler: Beyindeki kimyasal dengesizlikler veya sinir sistemi ile ilgili sorunlar, kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Stres ve Travma: Travmatik olaylar, ciddi stres durumları, fiziksel veya duygusal travmalar, kaygı bozukluklarının tetiklenmesine neden olabilir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, ilerleyen yaşlarda kaygı bozukluklarına yol açabilir.
 •  Kimyasal Denge ve Beyin Yapısı: Beyindeki serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi kimyasal maddelerin dengesizliği kaygı bozukluklarını etkileyebilir. Ayrıca, belirli bölgelerdeki beyin yapılarındaki farklılıklar da kaygı bozukluklarının oluşumunda rol oynayabilir.
 • Çevresel Faktörler: Olumsuz bir çevre, aile içi problemler, iş stresi, finansal sıkıntılar gibi çevresel faktörler de kaygı bozukluklarını tetikleyebilir.
 • Kişilik Özellikleri: Mükemmeliyetçilik, düşük özsaygı, düşük stres toleransı gibi kişilik özellikleri kaygı bozukluklarına yatkınlığı artırabilir.
 • Tıbbi Durumlar: Tiroid problemleri, kalp hastalıkları, solunum problemleri gibi tıbbi durumlar kaygı belirtilerini tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Kaygı bozukluğu tedavisi, genellikle bir veya birkaç tedavi yönteminin bir kombinasyonunu içerir. Her bireyin durumu farklı olduğu için, en etkili tedavi yöntemleri kişiselleştirilmiş olmalıdır. Kaygı bozukluğu tedavisi için yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

1. Psikoterapi (Konuşma Terapisi):

 • Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): BDT, kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamasına odaklanır. Negatif düşünce kalıplarını tanımlamak, değiştirmek ve daha sağlıklı düşünce kalıpları geliştirmek amacıyla kullanılır.
 • Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (MBTÖ): MBTÖ, kaygıya neden olan durumlarla yavaş yavaş yüzleşme ve kaygılı tepkileri kontrol etme sürecini içerir. Bu yöntem, özellikle sosyal fobisi veya obsesif-kompulsif bozukluk gibi durumlar için etkilidir.
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT): KKT, olumsuz duygularla baş etmeyi ve bu duyguları kabullenmeyi öğretir. Kişinin zorlayıcı düşünceleri ve duygularıyla baş etmesine yardımcı olur.

2. İlaç Tedavisi:

 • Antidepresanlar: Özellikle selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI’lar) gibi antidepresanlar, kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanılır.
 • Anksiyolitikler: Benzodiazepinler gibi anksiyolitikler, kısa vadeli kaygı durumlarında kullanılabilir, ancak uzun süreli kullanımları önerilmez çünkü bağımlılığa yol açabilirler.

3. Stres Yönetimi ve Gevşeme Teknikleri:

 • Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri, ve progressif kas gevşeme gibi teknikler, kişinin stresle baş etme ve gevşeme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

4. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite:

 • Düzenli egzersiz, vücuttaki endorfin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirebilir ve genel stresi azaltabilir.

Tedaviye başlamadan önce, bir sağlık profesyoneli veya psikolog ile görüşmek önemlidir. Uzman, bireyin durumunu değerlendirerek en uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir. Tedavi süreci boyunca düzenli takip ve destek, bireyin kaygı bozukluğuyla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Psikolog İle Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Psikologlar, kaygı bozukluğu tedavisi konusunda etkili bir şekilde yardımcı olabilirler. Kaygı bozukluğu tedavisinde kullanılan en yaygın terapötik yaklaşımlardan biri bilişsel davranış terapisidir (BDT). İşte bir psikologun kaygı bozukluğu tedavisinde nasıl yardımcı olabileceği hakkında genel bilgiler:

 1. Değerlendirme: İlk olarak, psikolog, kaygı belirtilerinizin türünü ve şiddetini değerlendirecektir. Bu değerlendirme sırasında geçmiş deneyimleriniz, travmalarınız, stres faktörleri ve kaygı tetikleyicileri hakkında bilgi toplanır.

 2. Tedavi Planı Oluşturma: Psikolog, sizin için en uygun tedavi planını oluşturacaktır. Bu plan, BDT veya diğer terapötik yaklaşımları içerebilir. Tedavi planı kişiselleştirilmiş olacak ve belirtilerinizi hedef alacaktır.

 3. Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): BDT, kaygı bozukluğu tedavisinde sıkça kullanılan etkili bir yöntemdir. BDT, düşüncelerinizin ve davranışlarınızın nasıl kaygıyı etkilediğini anlamanıza ve değiştirmenize yardımcı olur. Psikolog, sizi kaygıya neden olan düşünce kalıplarını tanımanız ve daha sağlıklı düşünce ve davranışları benimsemeniz konusunda rehberlik eder.

 4. Maruz Bırakma Terapisi: Kaygıyı tetikleyen durumlarla kontrollü bir şekilde yüzleşmeyi içeren bir terapötik yaklaşımdır. Psikolog, sizi kaygıya neden olan durumlarla başa çıkma becerileri geliştirmeniz konusunda destekler.

 5. Derinlemesine Değerlendirme: Kaygı bozukluğunun altında yatan diğer psikolojik sorunları veya travmatik deneyimleri tanımlamak ve ele almak da önemlidir. Psikolog bu durumları daha iyi anlamanıza ve işlemenize yardımcı olabilir.

 6. Duygusal Destek: Psikologlar, duygusal destek sunarak kaygıyla baş etmeyi öğrenmenize yardımcı olurlar. Kaygı bozukluğu olan bireyler genellikle stres, üzüntü ve umutsuzluk yaşarlar, bu nedenle bu duygusal reaksiyonları ele almak önemlidir.

 7. Öz Bakım Becerileri: Psikologlar, kişinin kaygıyı azaltmak için günlük yaşamında kullanabileceği öz bakım becerileri öğretirler. Bunlar, meditasyon, derin nefes alma, gevşeme teknikleri gibi stratejileri içerebilir.

 8. İlerleme İzleme: Tedavi süreci boyunca psikolog, ilerlemenizi düzenli olarak izleyecek ve tedavi planını gerektiğinde ayarlayacaktır.

Kaygı bozukluğu tedavisi, genellikle sabır ve işbirliği gerektiren bir süreçtir. Psikologla açık iletişim kurmak ve tedavi planına aktif bir şekilde katılmak, başarılı bir sonuç elde etmede önemlidir. Tedavi sonunda, kaygı belirtilerinin azaldığını ve günlük yaşamınızı daha iyi yönetebildiğinizi görmek olasıdır. Unutmayın ki profesyonel yardım, kaygı bozukluğu ile başa çıkmanızda size destek olabilir.