Kişilik Bozukluğu Neden Olur?

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen uzun süreli ve esnek olmayan kalıplardır. Kişilik bozuklukları, kişinin günlük yaşamında belirgin bir zorluğa neden olur ve kişinin işlevselliğini olumsuz etkiler.

Kişilik bozuklukları, genellikle ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte ortaya çıkar. Ancak, daha sonra da ortaya çıkabilir. Kişilik bozuklukları, erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır.

Kişilik bozukluklarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, genetik, çevresel faktörler ve beyin kimyasındaki değişiklikler gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Kişilik bozuklukları, aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • Birincil grup kişilik bozuklukları: Bu bozukluklar, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında genel bir bozulma ile karakterizedir. Bu bozukluklara örnek olarak paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve pasif-agresif kişilik bozukluğu verilebilir.
 • İkincil grup kişilik bozuklukları: Bu bozukluklar, kişinin belirli bir alandaki işlevselliğini olumsuz etkiler. Bu bozukluklara örnek olarak obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, pasif-agresif kişilik bozukluğu ve histriyonik kişilik bozukluğu verilebilir.

Kişilik bozukluklarının tedavisi, genellikle psikoterapi ile yapılır. Psikoterapi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda, ilaç tedavisi de kullanılabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişilerin, tedaviye erken başlaması önemlidir. Erken tedavi ile, kişinin semptomlarının şiddeti ve süresi azaltılabilir.

Kişilik bozukluklarının belirtileri, bozukluğun türüne göre değişebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Düşüncelerde çarpıklıklar: Kişi, gerçeklikle uyumlu olmayan düşüncelere sahip olabilir. Örneğin, paranoid kişilik bozukluğu olan bir kişi, başkalarının ona zarar vermek istediğini düşünebilir.
 • Duygularda dengesizlikler: Kişi, duygularını kontrol etmekte zorlanabilir. Örneğin, borderline kişilik bozukluğu olan bir kişi, ani öfke patlamaları yaşayabilir.
 • Davranışlarda kalıplaşmalar: Kişi, belirli davranış kalıplarına saplanıp kalabilir. Örneğin, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olan bir kişi, sürekli ellerini yıkayabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişiler, aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilir:

 • İlişki sorunları: Kişi, yakın ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte zorlanabilir.
 • İş hayatı sorunları: Kişi, iş hayatında başarılı olmakta zorlanabilir.
 • Yasal sorunlar: Kişi, yasal sorunlarla karşılaşabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişiler, tedaviye ihtiyaç duyarlar. Tedavi, kişinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kişilik Bozukluğu Neden Olur?

Kişilik bozukluklarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, genetik, çevresel faktörler ve beyin kimyasındaki değişiklikler gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Genetik

Kişilik bozuklukları, genellikle ailesel bir kalıtım gösterir. Bu, kişilik bozukluklarının genetik bir bileşeni olduğunu düşündürmektedir. Yapılan araştırmalar, kişilik bozuklukları ile ilişkili bazı genler tespit edilmiştir.

Çevresel faktörler

Çevresel faktörler, kişilik bozukluklarının gelişiminde önemli bir rol oynar. Çocukluk çağı travmaları, kişilik bozukluklarının gelişiminde risk faktörüdür. Çocukluk çağında yaşanan ihmal, istismar, ebeveyn kaybı veya ayrılık gibi travmalar, kişilik bozukluklarının gelişmesine neden olabilir.

Beyin kimyasındaki değişiklikler

Beyin kimyasındaki değişiklikler, kişilik bozukluklarının gelişiminde rol oynayabilir. Yapılan araştırmalar, kişilik bozuklukları olan kişilerde, beyin kimyasında bazı değişiklikler olduğunu göstermiştir. Örneğin, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerde değişiklikler, kişilik bozukluklarının gelişiminde rol oynayabilir.

Kişilik bozukluklarının gelişiminde, bu faktörlerin bir arada rol oynadığı düşünülmektedir. Örneğin, genetik yatkınlığı olan bir kişi, çocukluk çağı travmaları yaşarsa, kişilik bozukluğu geliştirme riski daha yüksektir.

Kişilik bozukluklarının tedavisi, genellikle psikoterapi ile yapılır. Psikoterapi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda, ilaç tedavisi de kullanılabilir.

Kişilik Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Kişilik bozuklukları, her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak, genellikle ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte ortaya çıkar. Kişilik bozuklukları, erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır.

Kişilik bozukluğu geliştirme riskini artıran bazı faktörler şunlardır:

 • Ailesel geçmiş: Kişilik bozuklukları, genellikle ailesel bir kalıtım gösterir. Bu, kişilik bozukluklarının genetik bir bileşeni olduğunu düşündürmektedir.
 • Çocukluk çağı travmaları: Çocukluk çağında yaşanan ihmal, istismar, ebeveyn kaybı veya ayrılık gibi travmalar, kişilik bozukluklarının gelişiminde risk faktörüdür.
 • Beyin kimyasındaki değişiklikler: Yapılan araştırmalar, kişilik bozuklukları olan kişilerde, beyin kimyasında bazı değişiklikler olduğunu göstermiştir. Örneğin, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerde değişiklikler, kişilik bozukluklarının gelişiminde rol oynayabilir.

Kişilik bozukluğu olan kişiler, aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilir:

 • İlişki sorunları: Kişi, yakın ilişkiler kurmakta ve sürdürmekte zorlanabilir.
 • İş hayatı sorunları: Kişi, iş hayatında başarılı olmakta zorlanabilir.
 • Yasal sorunlar: Kişi, yasal sorunlarla karşılaşabilir.

Kişilik bozukluğu olan kişiler, tedaviye ihtiyaç duyarlar. Tedavi, kişinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kişilik bozukluğu olan kişilerde, aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Düşüncelerde çarpıklıklar: Kişi, gerçeklikle uyumlu olmayan düşüncelere sahip olabilir. Örneğin, paranoid kişilik bozukluğu olan bir kişi, başkalarının ona zarar vermek istediğini düşünebilir.
 • Duygularda dengesizlikler: Kişi, duygularını kontrol etmekte zorlanabilir. Örneğin, borderline kişilik bozukluğu olan bir kişi, ani öfke patlamaları yaşayabilir.
 • Davranışlarda kalıplaşmalar: Kişi, belirli davranış kalıplarına saplanıp kalabilir. Örneğin, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olan bir kişi, sürekli ellerini yıkayabilir.

Kişilik bozukluğu olan kişilerin, tedaviye erken başlaması önemlidir. Erken tedavi ile, kişinin semptomlarının şiddeti ve süresi azaltılabilir.

Blog