Kişilik Bozukluğu Tedavi Edilebilir Mi?

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen uzun süreli ve esnek olmayan kalıplardır. Kişilik bozuklukları, kişinin günlük yaşamında belirgin bir zorluğa neden olur ve kişinin işlevselliğini olumsuz etkiler.

Kişilik bozuklukları, genellikle ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte ortaya çıkar. Ancak, daha sonra da ortaya çıkabilir. Kişilik bozuklukları, erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır.

Kişilik bozukluklarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, genetik, çevresel faktörler ve beyin kimyasındaki değişiklikler gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Kişilik bozukluklarının tedavisi, genellikle psikoterapi ile yapılır. Psikoterapi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda, ilaç tedavisi de kullanılabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişilerin, tedaviye erken başlaması önemlidir. Erken tedavi ile, kişinin semptomlarının şiddeti ve süresi azaltılabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişiler, tedaviye ihtiyaç duyarlar. Tedavi, kişinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kişilik Bozukluğu Belirtileri?

Her bir kişilik bozukluğunun kendine özgü belirtileri vardır ve bu belirtiler genellikle belirli bir kişilik bozukluğu tanısını koymak için belirli bir süre ve kapsamda devam etmelidir. Ancak, genel olarak, aşağıda sıralanan bazı yaygın kişilik bozuklukları ve belirtileri bulunmaktadır:

 • Şizoid Kişilik Bozukluğu:

  • Duygusal soğukluk ve duyarsızlık.
  • Sosyal izolasyon ve ilişkilerden kaçınma.
  • Duygusal ifade eksikliği.
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu:

  • Sıra dışı düşünce tarzları ve inançlar.
  • Paranoya ve sosyal geri çekilme.
  • İlginç, garip davranışlar.
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

  • Toplumsal normlara uymama ve başkalarının haklarına saygısızlık.
  • Yalan söyleme, hile yapma ve suç işleme eğilimi.
  • Düşük empati düzeyi.
 • Borderline Kişilik Bozukluğu:

  • İlişkilerde kararsızlık ve aşırı duygusal dalgalanmalar.
  • Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri.
  • İntense korku veya öfke patlamaları.
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı bir özsaygı ve başkalarını küçümseme.
  • Empati eksikliği.
  • Sürekli hayranlık ve takdir beklentisi.
 • Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı düzenlilik ve mükemmeliyetçilik.
  • Esneklik eksikliği ve inatçılık.
  • Detaylara aşırı odaklanma.
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı bağımlılık ve başkalarına aşırı bağımlılık.
  • Karar verme güçlüğü.
  • İlkeleri çiğneme eğilimi.
 • Paranoid Kişilik Bozukluğu:

  • Şüphecilik ve güvensizlik.
  • Diğer insanların kötü niyetli olduğuna dair aşırı inançlar.
  • Kolayca kırılganlık ve kızgınlık.

Kişilik Bozukluğu Türleri:

Kişilik bozuklukları farklı türlerde ve kategorilerde gelir. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Diagnostik ve İstatistik El Kitabı-5 (DSM-5) adlı kılavuzda on bir farklı kişilik bozukluğu tanımıştır. Bu kişilik bozuklukları şunlardır:

 1. Paranoid Kişilik Bozukluğu:

  • Şüphecilik, güvensizlik ve diğer insanların kötü niyetli olduğuna dair sürekli bir inanç.
 2. Şizoid Kişilik Bozukluğu:

  • Duygusal soğukluk, sosyal izolasyon ve duygusal ifade eksikliği.
 3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu:

  • Sıra dışı düşünce tarzları, garip davranışlar ve sosyal geri çekilme.
 4. Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

  • Toplumsal normlara uymama, başkalarına zarar verme ve suç işleme eğilimi.
 5. Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı bağımlılık ve karar verme güçlüğü.
 6. Başkalarına Zarar Verme Kişilik Bozukluğu:

  • Başkalarına zarar verme, mülkleri tahrip etme ve kural ihlali.
 7. Narsistik Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı özsaygı, empati eksikliği ve başkalarını küçümseme.
 8. Histrionik Kişilik Bozukluğu:

  • Duygusal ifade eksikliği, aşırı dramatiklik ve dikkat çekme arzusu.
 9. Borderline Kişilik Bozukluğu:

  • İlişkilerde kararsızlık, aşırı duygusal dalgalanmalar ve kendine zarar verme eğilimi.
 10. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

  • Düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve esneklik eksikliği.
 11. Paranoid Kişilik Bozukluğu:

  • Güvensizlik, şüphecilik ve diğer insanların kötü niyetli olduğuna dair aşırı inançlar.

Kişilik Bozukluğu Tedavi Edilir Mi?

Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen uzun süreli ve kalıtsal bir durumdur. Kişilik bozuklukları, kişinin günlük yaşamında önemli sorunlara neden olabilir.

Kişilik bozukluklarının tedavisi, kişilik bozukluğunun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir.

Psikoterapi, kişilik bozukluklarının tedavisinde en etkili yöntemdir. Psikoterapi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olur. Kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan psikoterapi türleri şunlardır:

 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, kişinin düşünce ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olan bir terapi türüdür. BDT, kişilik bozukluklarında yaygın olarak kullanılan bir terapi türüdür.
 • Dinamik terapi: Dinamik terapi, kişinin bilinçaltı düşünce ve duygularını keşfetmesine yardımcı olan bir terapi türüdür. Dinamik terapi, borderline kişilik bozukluğu gibi bazı kişilik bozukluklarında etkili olabilir.
 • Grup terapisi: Grup terapisi, kişilik bozukluğu olan kişilerin birbirleriyle etkileşime girmesine ve destek almasına yardımcı olan bir terapi türüdür. Grup terapisi, sosyal fobi gibi bazı kişilik bozukluklarında etkili olabilir.

İlaç tedavisi, kişilik bozukluklarının tedavisinde genellikle psikoterapiye yardımcı olarak kullanılır. İlaç tedavisi, kişilik bozukluklarında yaygın olarak kullanılan ilaçlar şunlardır:

 • Antidepresanlar: Antidepresanlar, depresyon, anksiyete ve kaygı gibi kişilik bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasındadır.
 • Antipsikotik ilaçlar: Antipsikotik ilaçlar, dürtüsellik, saldırganlık ve mani gibi kişilik bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasındadır.

Kişilik bozukluklarının tedavisi genellikle uzun süreli bir süreçtir. Tedavi, kişinin kişilik bozukluğunun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir.

Kişilik bozukluğu tedavisinde başarılı olmak için kişinin tedaviye istekli olması ve tedavi sürecine aktif olarak katılması önemlidir.