Kişilik Bozukluğu Tedavi Edilir Mi?

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen uzun süreli ve esnek olmayan kalıplardır. Kişilik bozuklukları, kişinin günlük yaşamında belirgin bir zorluğa neden olur ve kişinin işlevselliğini olumsuz etkiler.

Kişilik bozuklukları, genellikle ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte ortaya çıkar. Ancak, daha sonra da ortaya çıkabilir. Kişilik bozuklukları, erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır.

Kişilik bozukluklarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, genetik, çevresel faktörler ve beyin kimyasındaki değişiklikler gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Kişilik bozukluklarının tedavisi, genellikle psikoterapi ile yapılır. Psikoterapi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda, ilaç tedavisi de kullanılabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişilerin, tedaviye erken başlaması önemlidir. Erken tedavi ile, kişinin semptomlarının şiddeti ve süresi azaltılabilir.

Kişilik bozuklukları olan kişiler, tedaviye ihtiyaç duyarlar. Tedavi, kişinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kişilik Bozukluğu Belirtileri?

Kişilik bozukluklarının belirtileri, bozukluğun türüne göre değişir. Ancak, genel olarak aşağıdaki belirtilere sahip kişilerde kişilik bozukluğu olabileceği düşünülebilir:

 • Düşünme ve algılama ile ilgili sorunlar: Kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle gerçekliği farklı algılarlar. Örneğin, kendileri veya başkaları hakkında yanlış veya çarpık düşüncelere sahip olabilirler.
 • Duygularla ilgili sorunlar: Kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle duygularını yönetmede zorlanabilirler. Örneğin, öfke, üzüntü veya korku gibi duyguları kontrol etmekte zorlanırlar.
 • İlişkilerle ilgili sorunlar: Kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilirler. Örneğin, başkalarına güvenmede, yakın ilişkilerde veya çatışmaları çözmede zorlanırlar.
 • Davranışla ilgili sorunlar: Kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle kendilerini ve başkalarını tehlikeye atan davranışlarda bulunabilirler. Örneğin, dürtüsel davranışlar, riskli davranışlar veya suç davranışları gösterebilirler.

Kişilik bozukluğu belirtileri, genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar ve yaşam boyunca devam eder. Bu belirtiler, kişinin iş, eğitim, ilişkiler ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kişilik Bozukluğu Türleri:

Kişilik bozuklukları farklı türlerde ve kategorilerde gelir. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Diagnostik ve İstatistik El Kitabı-5 (DSM-5) adlı kılavuzda on bir farklı kişilik bozukluğu tanımıştır. Bu kişilik bozuklukları şunlardır:

 1. Paranoid Kişilik Bozukluğu:

  • Şüphecilik, güvensizlik ve diğer insanların kötü niyetli olduğuna dair sürekli bir inanç.
 2. Şizoid Kişilik Bozukluğu:

  • Duygusal soğukluk, sosyal izolasyon ve duygusal ifade eksikliği.
 3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu:

  • Sıra dışı düşünce tarzları, garip davranışlar ve sosyal geri çekilme.
 4. Antisosyal Kişilik Bozukluğu:

  • Toplumsal normlara uymama, başkalarına zarar verme ve suç işleme eğilimi.
 5. Bağımlı Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı bağımlılık ve karar verme güçlüğü.
 6. Başkalarına Zarar Verme Kişilik Bozukluğu:

  • Başkalarına zarar verme, mülkleri tahrip etme ve kural ihlali.
 7. Narsistik Kişilik Bozukluğu:

  • Aşırı özsaygı, empati eksikliği ve başkalarını küçümseme.
 8. Histrionik Kişilik Bozukluğu:

  • Duygusal ifade eksikliği, aşırı dramatiklik ve dikkat çekme arzusu.
 9. Borderline Kişilik Bozukluğu:

  • İlişkilerde kararsızlık, aşırı duygusal dalgalanmalar ve kendine zarar verme eğilimi.
 10. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

  • Düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve esneklik eksikliği.
 11. Paranoid Kişilik Bozukluğu:

  • Güvensizlik, şüphecilik ve diğer insanların kötü niyetli olduğuna dair aşırı inançlar.

Kişilik Bozukluğu Tedavi Edilir Mi?

Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen uzun süreli ve kalıtsal bir durumdur. Kişilik bozuklukları, kişinin günlük yaşamında önemli sorunlara neden olabilir.

Kişilik bozukluklarının tedavisi, kişilik bozukluğunun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir.

Psikoterapi, kişilik bozukluklarının tedavisinde en etkili yöntemdir. Psikoterapi, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olur. Kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan psikoterapi türleri şunlardır:

 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, kişinin düşünce ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olan bir terapi türüdür. BDT, kişilik bozukluklarında yaygın olarak kullanılan bir terapi türüdür.
 • Dinamik terapi: Dinamik terapi, kişinin bilinçaltı düşünce ve duygularını keşfetmesine yardımcı olan bir terapi türüdür. Dinamik terapi, borderline kişilik bozukluğu gibi bazı kişilik bozukluklarında etkili olabilir.
 • Grup terapisi: Grup terapisi, kişilik bozukluğu olan kişilerin birbirleriyle etkileşime girmesine ve destek almasına yardımcı olan bir terapi türüdür. Grup terapisi, sosyal fobi gibi bazı kişilik bozukluklarında etkili olabilir.

İlaç tedavisi, kişilik bozukluklarının tedavisinde genellikle psikoterapiye yardımcı olarak kullanılır. İlaç tedavisi, kişilik bozukluklarında yaygın olarak kullanılan ilaçlar şunlardır:

 • Antidepresanlar: Antidepresanlar, depresyon, anksiyete ve kaygı gibi kişilik bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasındadır.
 • Antipsikotik ilaçlar: Antipsikotik ilaçlar, dürtüsellik, saldırganlık ve mani gibi kişilik bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasındadır.

Kişilik bozukluklarının tedavisi genellikle uzun süreli bir süreçtir. Tedavi, kişinin kişilik bozukluğunun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir.

Kişilik bozukluğu tedavisinde başarılı olmak için kişinin tedaviye istekli olması ve tedavi sürecine aktif olarak katılması önemlidir.