Kişilik Bozukluğu Tedavisi Var Mı?

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişilik bozukluğu, bireyin düşünce tarzları, duygulanımı, ilişki kurma biçimleri ve davranışlarındaki kalıcı ve esaslı sapmaları tanımlayan bir psikiyatrik durumdur. Bu sapmalar genellikle genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve bireyin iş, okul ve ilişkiler gibi yaşamsal alanlarını etkiler. Kişilik bozuklukları, genellikle esneklik, uyum ve sosyal etkileşim yeteneklerinde sorunlara yol açar.

Bu bozukluklar genellikle genç yaşlarda başlar ve tedavi edilebilir olabilirler. Ancak, kişilik bozuklukları tedaviye direnç gösterebilir ve uzun vadeli bir süreci içerebilir. Tedavi genellikle psikoterapi (terapi) ve, gerektiğinde, ilaç tedavisi içerir. Ayrıca, kişilik bozukluğu olan bireylerin sosyal destek sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da önemlidir. Kişilik bozukluğu tanısı ve tedavisi için bir uzmandan yardım almak önemlidir.

Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif-agresif kişilik bozukluğu, kişinin açıkça itaatsizlik veya direnç göstermeden başkalarının isteklerine karşı çıktığı bir kişilik bozukluğudur. Pasif-agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle içten içe öfkeli ve kızgındırlar, ancak bu duyguları ifade etmekte zorlanırlar. Bu nedenle, öfkelerini dolaylı yollarla ifade ederler.

Pasif-agresif kişilik bozukluğunun belirtileri şunlardır:

 • Açıkça itaatsizlik veya direnç göstermeden başkalarının isteklerine karşı çıkma: Pasif-agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle başkalarının isteklerine açıkça itaatsizlik veya direnç göstermezler. Bunun yerine, isteklerin yerine getirilmesini geciktirme, yarım bırakma veya yanlış yapma gibi dolaylı yollarla karşı çıkarlar.
 • Olumsuz tutum ve davranış: Pasif-agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle olumsuz bir tutum ve davranış sergilerler. Bu, sık sık şikayet etme, eleştirme veya umursamaz davranma şeklinde olabilir.
 • Sorumluluktan kaçınma: Pasif-agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle sorumluluktan kaçınma eğilimindedirler. Bu, işleri erteleme, başkalarına kaydırma veya yarım bırakma şeklinde olabilir.
 • Öfke ve kızgınlık: Pasif-agresif kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle içten içe öfkeli ve kızgındırlar. Ancak, bu duyguları ifade etmekte zorlanırlar. Bu nedenle, öfkelerini dolaylı yollarla ifade ederler.

Pasif-agresif kişilik bozukluğu, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu bozukluğu olan kişiler, işyerinde, sosyal ortamlarda ve ilişkilerde zorluklar yaşayabilirler. Ayrıca, depresyon, kaygı ve madde bağımlılığı gibi diğer psikolojik sorunlar geliştirme riski daha yüksektir.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu (OKB), kişinin düzen, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacının aşırı olduğu bir kişilik bozukluğudur. OKB olan kişiler, genellikle bu ihtiyaçları karşılamak için tekrarlayan düşüncelere ve davranışlara kapılırlar.

OKB’nin belirtileri şunlardır:

 • Düzen, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacı: OKB olan kişiler, genellikle düzen, mükemmeliyetçilik ve kontrol ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç, onların günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir.
 • Tekrarlayan düşünceler: OKB olan kişiler, genellikle tekrarlayan düşüncelere kapılırlar. Bu düşünceler, genellikle olumsuz veya endişe vericidir.
 • Tekrarlayan davranışlar: OKB olan kişiler, genellikle tekrarlayan davranışlarda bulunurlar. Bu davranışlar, genellikle kontrol sağlama veya olumsuz bir olayı önlemeye yöneliktir.

OKB, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu bozukluğu olan kişiler, işyerinde, sosyal ortamlarda ve ilişkilerde zorluklar yaşayabilirler. Ayrıca, depresyon, kaygı ve madde bağımlılığı gibi diğer psikolojik sorunlar geliştirme riski daha yüksektir.

OKB’nin nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörler, kişinin beyin yapısı ve işleyişi üzerinde etkili olabilir ve bu da OKB kişilik özelliklerinin gelişmesine yol açabilir. Çevresel faktörler arasında, travmatik bir olaya maruz kalma, sürekli olarak eleştirilme veya dışlanma gibi olumsuz deneyimler yer alabilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD), kişinin başkalarının haklarını ve duygularını önemsemediği, yasadışı veya ahlaki açıdan kabul edilemez davranışlar sergilediği bir kişilik bozukluğudur. ASPD olan kişiler, genellikle dürtüsel, saldırgan ve manipülatiftir.

ASPD’nin belirtileri şunlardır:

 • 15 yaşından önce yalan söylemek, hırsızlık yapmak veya başkalarına zarar vermek gibi antisosyal davranışlarda bulunma: ASPD olan kişiler, genellikle çocukluk döneminde bile antisosyal davranışlar sergilerler. Bu davranışlar, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, yaralama veya diğer suçlar olabilir.
 • Sosyal normlara ve yasal düzenlemelere uymama: ASPD olan kişiler, genellikle sosyal normlara ve yasal düzenlemelere uymazlar. Bu, yasadışı davranışlarda bulunmak, kurallara uymamak veya başkalarının haklarını ihlal etmek anlamına gelebilir.
 • Diğer insanların haklarını ve duygularını önemsememe: ASPD olan kişiler, genellikle diğer insanların haklarını ve duygularını önemsemezler. Bu, başkalarına zarar vermek, onları sömürmek veya onlara karşı anlayışsız olmak anlamına gelebilir.
 • Duygusal olarak duyarsız olma: ASPD olan kişiler, genellikle duygusal olarak duyarsızdır. Bu, duyguları hissetmedikleri veya bunları ifade etmekte zorlandıkları anlamına gelir.
 • Sorumluluk almamada zorluk: ASPD olan kişiler, genellikle sorumluluk alma konusunda zorlanır. Bu, işlerini bitirmekte zorlanmak, başkalarından yardım istemek veya hatalarından ders çıkarmak anlamına gelebilir.

ASPD, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu bozukluğu olan kişiler, işyerinde, sosyal ortamlarda ve ilişkilerde zorluklar yaşayabilirler. Ayrıca, suç, madde bağımlılığı ve diğer psikolojik sorunlar geliştirme riski daha yüksektir.

ASPD’nin nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörler, kişinin beyin yapısı ve işleyişi üzerinde etkili olabilir ve bu da ASPD kişilik özelliklerinin gelişmesine yol açabilir. Çevresel faktörler arasında, travmatik bir olaya maruz kalma, sürekli olarak eleştirilme veya dışlanma gibi olumsuz deneyimler yer alabilir.

ASPD, genellikle bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından teşhis edilir. Tanı için, kişinin belirtileri, bunların süresi ve kişinin işlevselliğindeki etkisi dikkate alınır.

Kişilik Bozukluğu Tedavisi Var Mı?

Evet, kişilik bozukluğu tedavisi vardır. Kişilik bozukluğu tedavisi, genellikle psikoterapiyi içerir. Psikoterapi, kişinin kişilik özelliklerini anlamalarına ve bunları değiştirmelerine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, bazı durumlarda, kişilik bozukluğunun semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.

Kişilik bozukluğu tedavisinin amacı, kişinin günlük yaşamını daha iyi bir şekilde sürdürmesine yardımcı olmaktır. Tedavi ile, kişi, kişilik özelliklerini daha sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenebilir, ilişkilerini geliştirebilir ve stresle daha etkili bir şekilde başa çıkabilir.

Kişilik bozukluğu tedavisi, genellikle uzun vadeli bir süreçtir. Tedavi, genellikle haftada bir veya iki kez olmak üzere, birkaç ay veya hatta yıllarca sürebilir.

Kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan psikoterapi türleri şunlardır:

 • Bilişsel-davranışçı terapi (BDT): BDT, kişinin düşünce ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir terapi türüdür. BDT, kişilik bozukluğu olan kişilere, kişilik özelliklerinin temelini oluşturan olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeyi öğretebilir.
 • Grup terapisi: Grup terapisi, benzer sorunları yaşayan kişilerle birlikte terapi alma yöntemidir. Grup terapisi, kişilik bozukluğu olan kişilere, diğerlerinin deneyimlerinden öğrenme ve destek alma fırsatı sunabilir.
 • Aile terapisi: Aile terapisi, kişilik bozukluğu olan kişinin aile üyeleriyle birlikte terapi alma yöntemidir. Aile terapisi, aile üyelerinin kişilik bozukluğu olan kişiyle olan ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Dide Psikoloji

Zihinsel sağlığınıza önem veriyor ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Kişilik bozukluğu konusunda uzman psikologlarımızla tanışın ve yaşamınızda olumlu değişikliklere adım atın.

Neden Dide Psikoloji?

 1. Uzman Ekibimiz: Deneyimli ve alanında uzman psikologlarımız, kişilik bozukluğu testleri konusunda sizi en iyi şekilde yönlendirecek ve destekleyecek niteliklere sahiptir.

 2. Modern Yaklaşım: En güncel test yöntemlerini kullanarak, bireysel ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunuyoruz.

 3. Gizlilik ve Saygı: Tüm danışanlarımızın gizliliğini korumak ve saygı göstermek, kliniğimizin temel değerlerindendir.

 4. Bireysel Danışmanlık: Kişilik bozukluğu testleri sonrasında, bireysel danışmanlık hizmetimizle sizinle birlikte hedefler belirliyoruz ve bu hedeflere ulaşmanıza destek oluyoruz.

Sağlıklı bir gelecek için bugün bizimle iletişime geçin. Kişilik bozukluğu ile kendi gücünüzü keşfedin ve daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayın.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar