Klinik Psikolog Merve Kiraz

Merve Kiraz

Kurucu/Klinik Psikolog

info@didepsikoloji.com

Klinik Psikolog Merve Kiraz

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde yüksek onur derecesiyle, yüksek lisans eğitimini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde ortalama bursu ile tamamladım.

Lisans eğitimim boyunca üniversitenin Gelişim Laboratuvarında (Bil-Ge) yürütülen araştırmalarda görev aldım. Lisans bitirme tezimi sembolik oyun ve çocukların bakış açısı alma becerisi konuları üzerine yaptım, bu tez ile TÜBİTAK bursu almaya hak kazandım.

Boylam Psikiyatri hastanesinde tamamladığım stajımda pek çok eğitime katılma ve farklı problemlere sahip bireylerin terapi sürecini gözlemleme fırsatı buldum.

Mezuniyetimin hemen ardından bir özel eğitim merkezinde özgül öğrenme güçlüğü ve zihinsel engel tanısı almış çocuklarla çalıştım.

Çocukların bilişsel, sosyal ve dil becerilerini değerlendirmek amacıyla Prof. Dr. Gülsen Erden’den çocuk değerlendirme testleri eğitimi, Türk Psikologlar Derneği’nden WISC-IV zeka testi eğitimi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği’nden DENVER II testi eğitimlerini aldım.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nde süpervizyon eşliğinde kas hastası bireylerle çalıştım.

Yüksek Lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü eğitimi ve süpervizyonlarını tamamladım. Uzmanlık tezimde zor mizaçlı çocukların anneleri ile ilişkilerine etkisini ve bu etkide annelerin ebeveyn öz-yeterliğinin rolünü çalıştım. Bu çalışmam Society for Research in Child Development 2023 kongresinde sunulmaya hak kazanmıştır.

DOÇAT Derneği tarafından Dr. Psikolog Ting Liu eğitmenliğinde düzenlenen Duygu Odaklı Terapi Eğitimi’nin 1. ve 2. düzeyini tamamladım.

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. ve 2. düzey eğitimini Nilüfer Devecigil ve Byron Norton’dan aldım. Klinik Psikolog Börte Özdemir Ünal süpervizörlüğü eşliğinde deneyimsel oyun terapisi uygulamaktayım.

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) 1. ve 2. Düzey eğitimini EMDR Terapi Derneği Roy Kiessling’den aldım.

Anaokulu, psikolojik danışmanlık merkezi ve rehabilitasyon merkezinde farklı iş deneyimleri elde ettim. Şu an kurucusu olduğum Dide Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve genç yetişkinlerle çalışmaktayım.

Sizi Arayalım