Klinik Psikolog Saliha Tekin

Saliha Tekin

Klinik Psikolog

info@didepsikoloji.com

Klinik Psikolog Saliha Tekin

Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi’nde tam burslu olarak okudum ve bölüm 2.’si olarak mezun oldum. Şu anda da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam ediyorum.

Lisans hayatımda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bulunan Çocuk ve Ergen Gelişim Laboratuvarında Araştırma asistanı olarak çalıştım. Ege Üniversitesi Nöroloji Ana bilim dalında bulunan Nöropsikoloji Laboratuvarında staj yaptım. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde kısa süreli olarak sigara bıraktırma polikliniğinde gözlemci psikolog olarak bulundum. MAYADEM şirketinde stajyer psikolog olarak çocuklar için dijital içerik eğitimlerine katıldım. Ortadoğulular Eğitim Kurumları’nda stajyer psikolog olarak üniversite hazırlık sürecinde olan gençlere öfke ve stres yönetimi konularında sunumlar hazırladım ve sundum.

Lisans hayatımda Süreç Topluluk’ta yönetim ekibi üyesi olarak çalıştım ve çeşitli alanlarda uzman eğitmenlerin katıldığı eğitimler düzenlenmesi konusunda asistanlık yaptım. Bir dönem boyunca Başkent Üniversitesi Psikoloji Topluluğu bünyesinde akran danışmanlığı de Deneysel Psikoloji dersi bünyesinde öğrenci asistanlığı yaptım.

Ruh Sağlığı Derneği bünyesinde Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi, B&S Psikoloji bünyesinde Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, Psikolob Psikoloji Ensitüsü bünyesinde MMPI Uygulayıcı Eğitimi, Emre Sipahioğlu’ndan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi aldım.

Şu anda da üniversite bünyesinde bulunan PSİKOMER’de yetişkin danışanlarla dinamik-analitik yönelimde yetişkin danışan görmeye devam etmekteyim.

Akademik Çalışmalar

Pandemi Döneminde Evdeki Çocuklar: Zihin Kuramı ve Dil Gelişimi Açısından Bir Değerlendirme, Onto 22. sayı, 116-124.

Farklı Meslek Grupları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Dindarlık Düzeyi Arasındaki İlişki, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2288-2309.

Determination of TheRelationshipBetween Self-Compassion, Body Image SatisfactionandEatingDisorder- Makale Posteri Sunumu, 25. UPOK

George Floyd Vakasının Önyargı ve Ayrımcılık Açısından İncelenmesi, Onto 19. sayı, 39-47.

Katıldığı Konferanslar

Çocuk İhmal ve İstismarına Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Ankara Üniversitesi

  1. ODTÜ Psikoloji Günleri, ODTÜ

Ahlak Psikolojisi Semineri, TPÖÇG

  1. ODTÜ Psikoloji Günleri, ODTÜ
  1. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, TPÖÇG

Kişilerarası Nörobiyoloji Perspektifinden Psikoterapi Paneli, Başkent Üniversitesi

  1. Ankara Travma Sempozyumu, TED Üniversitesi
  1. ODTÜ Nörobilim Günü, ODTÜ
  1. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapide Danışanlarda Hızlı Değişim Yaratan 5 Teknik, Mentalife Psikoloji

Vaka Analizi Günleri, TPÖÇG

Sizi Arayalım