Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash

Çocuğunuz Okula Hazır Mı?

Çocuklarda okula başlama yaşı 66 ile 72 ay arasında değişmektedir. Çocukların gelişim şekli ve hızının farklılık gösterdiğini düşünüldüğünde okula başlama yaşı her çocukta farklılık gösterecektir. Bazı çocuklar okul ortamına uyum sağlamakta zorluk yaşamazken bazıları yaşayabilir. Okul yeni ders kazanımlarının yanı sıra farklı insanlar ile iletişim, anneden ayrı kalma, sorumluluklar-kurallar gibi pek çok gereksinim ve değişikliği barındırmaktadır. Bu durumda çocukların zorlanması olağan bir durumdur. Çocukların okula uyum sağlayamama sebeplerinden birisi fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin ilkokula başlamak için yeterli düzeye erişmemesidir. Çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin ilkokul eğitimine hazır olmasına okul olgunluğu denir. Okul olgunluğuna erişmemiş çocukların ilkokul eğitimine başlaması çocuk ve bakım verenleri ve öğretmenleri için zorlayıcı bir süreçtir. Bu bağlamda çocuğun okul olgunluğuna erişmesi önemlidir. Okul olgunluğu gelişmiş çocuklar sınıf etkinlikleri ve uyum alanında daha az zorluk yaşar, böylece eğitim ve sosyal hayatında başarılı olma ihtimalleri artar. Okula henüz hazır olmayan çocuklar ise okul korkusu geliştirebilir, okula gitmek istemeyebilir ve okula zorla gönderildiğinde olumsuz etkilenebilirler.
markus-spiske-AXc2uwl4Cik-unsplash

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Çocuğun okul olgunluğu gelişiminin belirlenmesi bazı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile mümkündür. Bu yöntemlerden biri de Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’dir. İlkokula başlayacak çocukların okul içerisinde yönerge ve etkinlikleri anlamasını, ebeveynlerinden ayrı bir birey olarak sorumluluklarını yerine getirmesi ve arkadaşlarıyla iletişime geçmesi gibi gelişimsel özellikleri ölçmek için kullanılır. Metropolitan okul olgunluğu testi bir kâğıt kalem testidir. Kelimeler, cümleler, genel bilgiler, eşleştirme, sayılar ve kopya etme olmak üzere 6 bölüm / 100 maddeye sahiptir. Bu maddeler ile birinci sınıfa başlayacak çocuğun cümleleri anlama, nesneleri tanımlayabilme, benzer iki görseli eşleştirebilme, verilen şekli algılayabilme/ kopyalayabilme ve sayı bilgisi ölçülmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nasıl Uygulanır?

Metropolitan okul olgunluğu testi psikolog, psikiyatr ve psikiyatr gibi uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Uzman, her soruyu çocuğa sözlü bir şekilde okur ve ne yapması gerektiğini söyler. Bu test yaklaşık 30 dakikada tamamlanmış olur. Tüm alt maddelerden alınan puanlar toplanarak toplam puan elde edilir, toplam puanın yüksek olması çocuğun okul olgunluğuna eriştiğinin göstergesidir.

Çocuğunuz Okula Hazır Değilse Neler Yapılabilir?

Metropolitan okul olgunluğu testinden yüksek puan alan çocukların ilkokul birinci sınıfa hazır olduğu düşünülebilir ancak düşük puan alan çocukların ailelerince çocuk gelişim uzmanı, özel eğitim uzmanı, uzman psikolog gibi uzmanlar ile birlikte çocuğun eğitimine ne şekilde devam edebileceğine karar verilmelidir. Okula hazır olmayan çocuk bir yıl okula geç başlayıp bu süreçte psikososyal ve akademik eğitim alabilir. Okula başlamak ve eş zamanlı olarak destek almak da okula hazır olmayan çocuklar için bir seçenek olabilir. Bu karar çocuğun özel koşulları göz önünde bulundurularak alınmalıdır. Uzmanlar eşliğinde çocuk ile çalışılarak çocukların ilkokula hazır hale getirilmesi sağlanabilir. Ayrıca çocuğun akran iletişimi ile birlikte desteklenmesi için özel eğitim, anaokulu ya da kurs gibi kurumlar tercih edilebilir.

Okula Hazır Olmayan Çocuk Evde Nasıl Desteklenmeli?

Okula hazır olmayan çocuğun ev ortamının düzenlenmesi ve evde de destek alması önemlidir. Evde ekran süresinin kısıtlanması ve çocuğun etkinliklerle desteklenmesi çocuğun okula hazırlanmasına destek olacaktır.

Çocuğunuzun bilişsel becerilerini desteklemek için: hikayeler okumak, hikaye okuduktan sonra bu hikaye ile ilişkili sorular sormak, etkinlik kitapları ile çalışmak, resim kartları ile hikayeler oluşturmak, sayı sayma alıştırmaları, basit matematik problemlerini çubuklar ile çözmek gibi etkinlikler yapabilirsiniz.

Çocuğunuzun ince motor becerilerini desteklemek için: ipe boncuk dizme, çizgileri takip ederek birleştirmek, makas ile belirlenmiş şekilleri kesmek, basit şekilleri bakarak kopya etmek gibi etkinlikler yapabilirsiniz.

 

Çocuğunuzun okula hazırlığını değerlendirmek için Ankara Balgat Dide Psikoloji’ye başvurarak okul olgunluğu testi yaptırabilirsiniz.

 

 

KAYNAKÇA

Arı, A., & Özcan, E. (2016). Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin, Okuma Yazmayı Öğrenmelerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47), 74-90.

Elter, Ç. (2021). Okul öncesi dönemindeki 60-72 aylık çocukların okul olgunluğu ile fiziksel ve duygusal gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Özyurt, M., & Güzel, N. (2018). Okul öncesi eğitimi alan çocukların okul olgunluğu düzeylerinin ve okul olgunluğuna ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1250-1267.

Şahin, M., ve Koca, S. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Giden İlköğretime Başlayacak Farklı Sosyo-Ekonomik Ortamlarda Ailesiyle Yaşayan Çocukların Okul Olgunluğu Açısından Karşılaştırılması.

Ulubeli, S. (2019). Okul öncesi eğitimde kalite ve okul olgunluğu arasındaki ilişki (Master’s thesis, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yıldırım, C., & Özer, D. A. (2019). Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Researcher, 7(2), 51-63.