Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Nedir?

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), tekrarlayan düşünceler ve zorlayıcı davranışlarla karakterize edilen bir ruhsal bozukluktur. Kişi, belirli obsesyonlar (zorlayıcı düşünceler veya korkular) yaşar ve bu obsesyonlarla başa çıkmak için belirli kompülsiyonlar (tekrarlayıcı davranışlar) yapar. Obsesyonlar, kişinin kendi isteği dışında sürekli zihinsel bir rahatsızlık hissetmesine neden olurken, kompülsiyonlar bu rahatsızlığı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlardır. Örneğin, bir kişi mikrop korkusu yaşayabilir ve bu korkuyu azaltmak için ellerini sık sık yıkama ihtiyacı hissedebilir. Başka bir örnek, simetri veya düzenlilik takıntısı yaşayan bir kişinin sürekli olarak eşyaları düzenlemesi veya sayması olabilir. OKB’nin belirtileri genellikle kişinin normal yaşamını etkiler ve sosyal, işlevsel ve duygusal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, OKB semptomlarından muzdarip olan kişilerin profesyonel yardım alması önemlidir.

OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) belirtileri genellikle obsesyonlar ve kompulsiyonlar olarak iki ana kategoriye ayrılır.

 1. Obsesyonlar:

  • Zorlayıcı düşünceler: Kişi istemeden tekrarlanan düşünceler veya görüntüler yaşar. Bu düşünceler genellikle rahatsız edici veya anksiyete uyandırıcıdır.
  • Takıntılı korkular: Kişi belirli bir korkuya veya endişeye saplanıp kalır ve bu korku nedeniyle sürekli stres yaşar.
  • Kötü şüpheler: Kişi sürekli olarak kontrol eder, doğrular veya belirli bir şeyin olup olmadığını kontrol etmek için tekrar tekrar geri döner.
  • Kötü ya da istenmeyen düşünceler: Kişi kontrol edemediği ve kendisini rahatsız eden düşünceler yaşar.
 2. Kompulsiyonlar:

  • Takıntılı davranışlar: Kişi, obsesyonlarından kurtulmak veya anksiyetesini azaltmak için tekrarlayıcı davranışlara başvurur. Örneğin, el yıkama, kontrol etme, sayma, düzeltme gibi.
  • Yeniden tekrar etme: Kişi belli bir sayıda veya belli bir düzende belirli davranışları tekrar etme ihtiyacı hisseder.
  • Bireysel kurallara sıkı sıkıya bağlılık: Kişi belirli bir ritüeli yerine getirmek veya belirli bir düzeni sürdürmek için aşırı derecede bağlılık gösterir.

Bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve işlevselliğini bozabilir. OKB teşhisi ve tedavisi için bir uzmana başvurmak önemlidir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri İle Başa Çıkma:

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtileri genellikle obsesyonlar (sürekli tekrarlanan düşünceler, dürtüler veya görüntüler) ve kompulsiyonlar (bu düşünceleri veya dürtüleri bastırmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlar) şeklinde ortaya çıkar. OKB’nin belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak yaygın olanlar arasında şunlar bulunur:

 1. Obsesyonlar:

  • Sürekli kirlilik, hastalık veya zarar görme korkusu gibi endişe verici düşünceler.
  • Dini veya ahlaki düşüncelerde saplanma.
  • Sıralama, simetri veya mükemmeliyetçilikle ilgili saplanmalar.
  • İçsel veya dışsal bir felaketi önlemeye yönelik aşırı endişe.
 2. Kompulsiyonlar:

  • El yıkama, temizlik veya düzeltme gibi tekrarlayıcı fiziksel davranışlar.
  • Sayma, kontrol etme veya sıralama gibi tekrarlayıcı zihinsel eylemler.
  • Kural veya düzene uymak için belirli ritüelleri gerçekleştirme.

Bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve işlevselliğini kısıtlayabilir. OKB’yi yönetmek için bazı stratejiler şunları içerir:

 1. Bilgi Edinme: OKB hakkında bilgi edinmek, semptomları ve bunlarla başa çıkma stratejilerini anlamak önemlidir. Sağlık uzmanlarından veya güvenilir kaynaklardan bilgi almak faydalı olabilir.

 2. Terapi: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), OKB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Terapistinizle çalışarak obsesyon ve kompulsiyonlarınızı anlamak ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmek önemlidir.

 3. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, antidepresanlar gibi ilaçlar OKB semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu tür ilaçlar sadece bir doktorun reçetesiyle alınmalıdır.

 4. Günlük Stres Yönetimi: Stres OKB semptomlarını kötüleştirebilir. Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini uygulamak faydalı olabilir.

 5. Destek Gruplarına Katılma: OKB ile başa çıkmak için destek gruplarına katılmak, diğerleriyle deneyimleri paylaşmak ve destek almak için önemli olabilir.

 6. Günlük Rutin Oluşturma: Belirli bir günlük rutin oluşturmak ve bunu takip etmek, OKB semptomlarını yönetmede yardımcı olabilir.

OKB, kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek ciddi bir durumdur, bu nedenle profesyonel yardım almak önemlidir. Bir doktordan veya bir zihinsel sağlık uzmanından yardım almak, semptomların yönetilmesine ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olabilir.

Blog