Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, kişilerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlarını ele almak ve iyileştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bir psikoterapist veya terapist tarafından yürütülen bu terapi, bireyin duygusal zorluklarına derinlemesine bakmayı, olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamayı, kişinin içsel dünyasını anlamayı ve değişiklik yapmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Psikoterapi, bireylerin kişisel gelişimlerine, ilişkilerine, duygusal iyiliklerine ve psikolojik sağlıklarına odaklanır. Bu terapi, bir dizi farklı teknik ve yaklaşımı içerebilir ve kişinin ihtiyaçlarına, terapistin uzmanlık alanına ve terapötik hedeflere bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanabilir.

Psikoterapi, bireylerin çeşitli konularda destek almasına yardımcı olabilir, bunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, bağımlılıklar, ilişki sorunları, kişisel gelişim, özsaygı eksikliği, öfke yönetimi, duygusal istismar gibi konular yer alabilir.

Psikoterapinin süreci, bireyin terapiste duygusal ve zihinsel durumu hakkında açık olmasını, güvenli bir ortamda konuşmayı ve terapistle işbirliği içinde çalışmayı içerir. Terapist, bireye sorular sorabilir, duyguları ve düşünceleri hakkında konuşmalarını teşvik edebilir, içsel çatışmaları ve zorlukları anlamak için teknikler ve stratejiler kullanabilir.

Psikoterapi, bireyin yaşamını iyileştirmek, sorunlarla başa çıkmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek için bir araç olarak hizmet verir. Uzun vadeli sonuçlar genellikle kişinin terapiyi düzenli olarak devam ettirmesine ve terapötik sürece katılımına bağlıdır.

Psikoterapi Ne İşe Yarar?

Psikoterapi, ruhsal ve duygusal problemleri ele almak ve genel iyilik halini artırmak için kullanılan bir psikolojik destek yöntemidir. Bir terapist ile düzenli görüşmeler aracılığıyla, çeşitli konularda çalışma imkanı sunar:

Duygusal ve Davranışsal Problemler:

 • Duyguları yönetmeyi ve ifade etmeyi öğrenmek: Kaygı, öfke, üzüntü gibi duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi ve ifade etmeyi öğretir.
 • Olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek: Kendine ve dünyaya dair olumsuz düşünceleri fark etmeyi ve bunları daha gerçekçi ve iyimser düşüncelerle değiştirmeye yardımcı olur.
 • Sağlıksız davranışları değiştirmek: Yeme bozukluğu, madde bağımlılığı, kumar gibi sağlıksız davranışların altında yatan nedenleri anlamayı ve bu davranışları değiştirmeyi sağlar.

Kişisel Gelişim:

 • Kendini daha iyi tanımak: Güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, inançlarını ve hayatındaki motivasyonlarını keşfetmesine yardımcı olur.
 • İlişkilerini geliştirmek: Aile, arkadaş, işyeri gibi farklı ortamlardaki ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde kurmayı ve sürdürmeyi öğretir.
 • Hedef belirlemek ve ulaşmak: Hayatında ne istediğini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapmasına yardımcı olur.

Stresle Başa Çıkma:

 • Stres kaynaklarını belirlemek: Stres yaratan durumları ve bu durumlara karşı verdiği tepkileri anlamasına yardımcı olur.
 • Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmek: Stresle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmak için meditasyon, gevşeme teknikleri gibi yöntemler öğretir.

Genel İyilik Halini Artırma:

 • Yaşam kalitesini yükseltmek: Psikoterapi, kişinin ruhsal ve duygusal sağlığını iyileştirerek yaşam kalitesini de yükseltir.
 • Kendine güveni ve özsaygıyı artırmak: Kendi değerini ve potansiyelini fark etmesine ve kendine güvenini artırmasına yardımcı olur.
 • Daha mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamak: Psikoterapi, kişinin hayatında daha fazla mutluluk ve tatmin duygusu yaşamasına yardımcı olur.

Psikoterapi Ücretleri

Psikoterapi ücretleri, terapistin deneyimi, uzmanlık alanı, terapi türü, seans sıklığı ve süresi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Türkiye’de psikoterapi ücretleri ortalama 250 TL ile 600 TL arasında değişmektedir.

Şehirlere Göre Ortalama Psikoterapi Ücretleri:

ŞehirOrtalama Ücret (Tek Seans)
İstanbul350 TL – 600 TL
Ankara300 TL – 500 TL
İzmir250 TL – 400 TL
Bursa250 TL – 400 TL
Antalya250 TL – 400 TL

Psikoterapi Türlerine Göre Ortalama Ücretleri:

Psikoterapi TürüOrtalama Ücret (Tek Seans)
Bireysel Psikoterapi300 TL – 500 TL
Aile Terapisi350 TL – 550 TL
Çift Terapisi350 TL – 550 TL
Grup Terapisi200 TL – 300 TL

Psikoterapi Ne Kadar Sürer?

Psikoterapinin süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve her birey için farklılık gösterebilir. Psikoterapinin ne kadar süreceğini etkileyen bazı önemli faktörler şunlardır:

 • Kişinin İhtiyaçları: Psikoterapinin süresi, kişinin terapiye ne kadar ihtiyacı olduğuna bağlı olabilir. Bazı bireyler, belirli bir sorunun hızlı bir şekilde ele alınmasını isteyebilirken, diğerleri daha derinlemesine çalışmak ve köklü değişiklikler yapmak için daha uzun süre ihtiyaç duyabilir.

 • Sorunun Ciddiyeti: Psikoterapinin süresi, bireyin karşılaştığı sorunun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Daha karmaşık veya derinlemesine sorunlar genellikle daha uzun süreli terapi gerektirirken, daha basit veya belirli bir odak noktasına sahip sorunlar daha kısa sürede ele alınabilir.

 • Terapistin Yaklaşımı: Psikoterapinin süresi, terapistin kullandığı terapi yaklaşımına da bağlı olabilir. Bazı terapistler, belirli bir soruna odaklanan kısa vadeli çözüm odaklı terapiler sunabilirken, diğerleri daha uzun süreli, derinlemesine çalışma gerektiren terapiler sunabilir.

 • Bireyin Katılımı: Psikoterapinin etkinliği, bireyin terapi sürecine ne kadar katıldığına da bağlı olabilir. Birey, terapi seanslarına düzenli olarak katılır, ev ödevlerini yapar ve terapistle işbirliği yaparsa, terapi genellikle daha etkili olabilir ve süresi kısalabilir.

Genel olarak, psikoterapi süresi birkaç haftadan birkaç yıla kadar değişebilir. Kısa vadeli terapiler birkaç seans ile tamamlanabilirken, daha uzun vadeli terapiler aylar veya yıllar sürebilir. Ancak, psikoterapinin amacı, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak sağlıklı bir şekilde sona erdirmektir. Terapist, bireyin ilerlemesini düzenli olarak değerlendirir ve gerektiğinde terapi planını revize eder.

Blog