Psikoterapi Türleri

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, kişilerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlarını ele almak ve iyileştirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bir psikoterapist veya terapist tarafından yürütülen bu terapi, bireyin duygusal zorluklarına derinlemesine bakmayı, olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamayı, kişinin içsel dünyasını anlamayı ve değişiklik yapmasına yardımcı olmayı amaçlar.

Psikoterapi, bireylerin kişisel gelişimlerine, ilişkilerine, duygusal iyiliklerine ve psikolojik sağlıklarına odaklanır. Bu terapi, bir dizi farklı teknik ve yaklaşımı içerebilir ve kişinin ihtiyaçlarına, terapistin uzmanlık alanına ve terapötik hedeflere bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanabilir.

Psikoterapi, bireylerin çeşitli konularda destek almasına yardımcı olabilir, bunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, bağımlılıklar, ilişki sorunları, kişisel gelişim, özsaygı eksikliği, öfke yönetimi, duygusal istismar gibi konular yer alabilir.

Psikoterapinin süreci, bireyin terapiste duygusal ve zihinsel durumu hakkında açık olmasını, güvenli bir ortamda konuşmayı ve terapistle işbirliği içinde çalışmayı içerir. Terapist, bireye sorular sorabilir, duyguları ve düşünceleri hakkında konuşmalarını teşvik edebilir, içsel çatışmaları ve zorlukları anlamak için teknikler ve stratejiler kullanabilir.

Psikoterapi, bireyin yaşamını iyileştirmek, sorunlarla başa çıkmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek için bir araç olarak hizmet verir. Uzun vadeli sonuçlar genellikle kişinin terapiyi düzenli olarak devam ettirmesine ve terapötik sürece katılımına bağlıdır.

Psikoterapinin Amacı:

Psikoterapinin temel amacı, danışanın ruhsal ve duygusal iyilik halini geliştirmektir. Psikoterapi ile danışanlar aşağıdakileri öğrenebilir:

 • Duygularını ve düşüncelerini daha iyi anlamak
 • Zor duygularla başa çıkma becerileri geliştirmek
 • Sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerileri geliştirmek
 • Stresle başa çıkma becerileri geliştirmek
 • Kendine güven ve özsaygı geliştirmek
 • Davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmek
 • Zor yaşam olaylarıyla başa çıkmak
 • Hayatlarını daha anlamlı hale getirmek

 

Psikoterapiye Nasıl Başvurulur?

Psikoterapiye başvurmak için bir psikolog veya psikiyatriste randevu alabilirsiniz. Randevu sırasında, terapist size problemleriniz hakkında sorular soracak ve size uygun bir psikoterapi türü önerecektir.

Psikoterapi Ne Kadar Sürer?

Psikoterapinin süresi, danışanın problemlerinin karmaşıklığına ve tedaviye yanıtına bağlıdır. Bazı psikoterapiler birkaç seansla tamamlanırken, bazı psikoterapiler aylar veya yıllar sürebilir.

Psikoterapi Faydaları

Psikoterapi, ruhsal ve duygusal problemleri ele almak ve genel iyilik halini artırmak için kullanılan bir psikolojik destek yöntemidir. Bir terapist ile düzenli görüşmeler aracılığıyla, çeşitli konularda çalışma imkanı sunar:

Duygusal ve Davranışsal Problemler:

 • Duyguları yönetmeyi ve ifade etmeyi öğrenmek: Kaygı, öfke, üzüntü gibi duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi ve ifade etmeyi öğretir.
 • Olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek: Kendine ve dünyaya dair olumsuz düşünceleri fark etmeyi ve bunları daha gerçekçi ve iyimser düşüncelerle değiştirmeye yardımcı olur.
 • Sağlıksız davranışları değiştirmek: Yeme bozukluğu, madde bağımlılığı, kumar gibi sağlıksız davranışların altında yatan nedenleri anlamayı ve bu davranışları değiştirmeyi sağlar.

Kişisel Gelişim:

 • Kendini daha iyi tanımak: Güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, inançlarını ve hayatındaki motivasyonlarını keşfetmesine yardımcı olur.
 • İlişkilerini geliştirmek: Aile, arkadaş, işyeri gibi farklı ortamlardaki ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde kurmayı ve sürdürmeyi öğretir.
 • Hedef belirlemek ve ulaşmak: Hayatında ne istediğini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapmasına yardımcı olur.

Stresle Başa Çıkma:

 • Stres kaynaklarını belirlemek: Stres yaratan durumları ve bu durumlara karşı verdiği tepkileri anlamasına yardımcı olur.
 • Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmek: Stresle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmak için meditasyon, gevşeme teknikleri gibi yöntemler öğretir.

Genel İyilik Halini Artırma:

 • Yaşam kalitesini yükseltmek: Psikoterapi, kişinin ruhsal ve duygusal sağlığını iyileştirerek yaşam kalitesini de yükseltir.
 • Kendine güveni ve özsaygıyı artırmak: Kendi değerini ve potansiyelini fark etmesine ve kendine güvenini artırmasına yardımcı olur.
 • Daha mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamak: Psikoterapi, kişinin hayatında daha fazla mutluluk ve tatmin duygusu yaşamasına yardımcı olur.

Psikoterapi Türleri Nelerdir?

Psikoterapi, çeşitli zihinsel sağlık sorunlarını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılan bir terapi türüdür. Farklı psikoterapi türleri, farklı teknikler, yaklaşımlar ve odaklanma alanlarıyla karakterizedir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı psikoterapi türleri:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, düşüncelerin ve davranışların birbirini etkilediği temel prensiplere dayanır. Bu terapi türü, kişinin olumsuz veya zararlı düşünce kalıplarını tanımasını ve değiştirmesini sağlar, böylece daha sağlıklı davranışlar geliştirebilir.

 2. Psikanalitik Terapi: Psikanalitik terapi, kişinin bilinçaltındaki içsel çatışmaları ve duygusal zorlukları keşfetmesine odaklanır. Bu terapi türü, kişinin geçmiş deneyimleri ve ilişkileri hakkında derinlemesine çalışma yaparak içsel iyileşmeyi teşvik eder.

 3. İnsanist Terapi: İnsanist terapi, bireyin kendini gerçekleştirmesine odaklanır ve kişinin içsel güç ve potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Bu terapi türü, bireyin değerlerini, hedeflerini ve duygularını keşfetmesini teşvik eder.

 4. Duygusal Odaklı Terapi (DOT): DOT, duygusal deneyimlerin önemini vurgular ve duygusal iyileşmeyi teşvik eder. Bu terapi türü, kişinin duygusal ifade yeteneğini artırmasına ve sağlıklı duygusal bağlantılar kurmasına yardımcı olur.

 5. Çözüm Odaklı Terapi (COT): COT, mevcut sorunlara odaklanır ve çözüm odaklı yaklaşımlar kullanarak bireyin kendi kaynaklarını keşfetmesine ve çözüm bulmasına yardımcı olur.

 6. Grup Terapisi: Grup terapisi, bir grup insanın bir araya gelerek birbirlerine destek verdiği ve birlikte çalıştığı bir terapi türüdür. Grup terapisi, sosyal destek sağlar, ilişkileri güçlendirir ve grup üyelerinin benzer deneyimlerden faydalanmasını sağlar.

Bu, yalnızca bazı psikoterapi türleridir ve her birinin farklı avantajları ve odaklanma alanları vardır. Uzman bir terapist, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun terapi türünü belirleyebilir.

Psikoterapi Ücretleri

Psikoterapi ücretleri, terapistin deneyimi, uzmanlık alanı, terapi türü, seans sıklığı ve süresi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Türkiye’de psikoterapi ücretleri ortalama 250 TL ile 600 TL arasında değişmektedir.

Şehirlere Göre Ortalama Psikoterapi Ücretleri:

ŞehirOrtalama Ücret (Tek Seans)
İstanbul350 TL – 600 TL
Ankara300 TL – 500 TL
İzmir250 TL – 400 TL
Bursa250 TL – 400 TL
Antalya250 TL – 400 TL

Psikoterapi Türlerine Göre Ortalama Ücretleri:

Psikoterapi Süresi

Psikoterapinin süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve her birey için farklılık gösterebilir. Psikoterapinin ne kadar süreceğini etkileyen bazı önemli faktörler şunlardır:

 • Kişinin İhtiyaçları: Psikoterapinin süresi, kişinin terapiye ne kadar ihtiyacı olduğuna bağlı olabilir. Bazı bireyler, belirli bir sorunun hızlı bir şekilde ele alınmasını isteyebilirken, diğerleri daha derinlemesine çalışmak ve köklü değişiklikler yapmak için daha uzun süre ihtiyaç duyabilir.

 • Sorunun Ciddiyeti: Psikoterapinin süresi, bireyin karşılaştığı sorunun ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Daha karmaşık veya derinlemesine sorunlar genellikle daha uzun süreli terapi gerektirirken, daha basit veya belirli bir odak noktasına sahip sorunlar daha kısa sürede ele alınabilir.

 • Terapistin Yaklaşımı: Psikoterapinin süresi, terapistin kullandığı terapi yaklaşımına da bağlı olabilir. Bazı terapistler, belirli bir soruna odaklanan kısa vadeli çözüm odaklı terapiler sunabilirken, diğerleri daha uzun süreli, derinlemesine çalışma gerektiren terapiler sunabilir.

 • Bireyin Katılımı: Psikoterapinin etkinliği, bireyin terapi sürecine ne kadar katıldığına da bağlı olabilir. Birey, terapi seanslarına düzenli olarak katılır, ev ödevlerini yapar ve terapistle işbirliği yaparsa, terapi genellikle daha etkili olabilir ve süresi kısalabilir.

Genel olarak, psikoterapi süresi birkaç haftadan birkaç yıla kadar değişebilir. Kısa vadeli terapiler birkaç seans ile tamamlanabilirken, daha uzun vadeli terapiler aylar veya yıllar sürebilir. Ancak, psikoterapinin amacı, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak sağlıklı bir şekilde sona erdirmektir. Terapist, bireyin ilerlemesini düzenli olarak değerlendirir ve gerektiğinde terapi planını revize eder.

Blog