Terapi Nedir?

Terapi Nedir?

Terapi, genellikle psikolojik veya tıbbi sorunları olan bireylerin fiziksel, zihinsel veya duygusal sağlıklarını iyileştirmek veya sorunları ele almak amacıyla profesyonel bir uzman tarafından sağlanan tedavi yöntemlerini ifade eder. Terapi, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış birçok profesyoneli tarafından uygulanabilir, bu nedenle terapiler farklı türlerde ve yaklaşımlarda olabilir.

Bireysel Terapi: Bu terapi türü, duygusal ve psikolojik sorunları ele almak için bir terapist veya psikoterapist ile konuşmaya dayalı bir tedavi sürecini içerir. Kişi, düşünce, his, ve davranışlarını anlamak ve olumlu değişiklikler yapmak için terapistle işbirliği yapar.
Aile Terapisi: Aile içi ilişkileri ve dinamikleri ele alır. Aile terapisi, aile üyelerinin birlikte veya ayrı ayrı terapiye katılabileceği bir süreç olabilir.
Çocuk Terapisi: Çocukların duygusal, davranışsal veya gelişimsel sorunlarını ele alır. Çocuk terapistleri, çocukların ihtiyaçlarına göre özel yaklaşımlar kullanırlar.
Çift Terapisi: İlişki sorunları yaşayan çiftlere yönelik bir terapi türüdür. İlişkiyi geliştirmek, iletişim becerilerini artırmak ve çözüm odaklı yaklaşımlar kullanmak amacıyla çiftlerin terapiste danıştığı bir süreçtir.
Grup Terapisi: Küçük gruplar halinde toplanan bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunarak destek aldığı veya sorunlarını ele aldığı bir terapi türüdür. Grup terapisi, bağımlılık tedavisi, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar için etkili olabilir.

Terapi Türleri Nelerdir?

Bu terapi çeşitlerinin yanında terapistlerin bağlı oldukları ekoller bulunmaktadır. Ekoller, terapiste terapide kullanacakları teknik ve müdahalelerin nasıl olacağı konusunda kılavuzluk ederler. Farklı terapi ekollerinden farklı teknikleri bir arada kullanan eklektik çalışan terapistler olduğu gibi tek bir yaklaşıma bağlı kalan terapistler de mevcuttur. Bazı ekol türleri şunlardır:

 • Psikanalitik Terapi: Sigmund Freud’un teorilerine dayalı olarak kişinin bilinçdışı düşünce ve duygularını anlamayı amaçlar. Kişinin geçmiş deneyimleri ve travmaları üzerine odaklanabilir.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir terapi türüdür. Olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek, duygusal sorunları ele almak için kullanılır.
 • Hümanist Terapi: Kişinin potansiyelini gerçekleştirmesini ve kendini daha iyi anlamasını hedefler. Bireyi merkeze alan bir yaklaşım içerir.
 • Çözüm Odaklı Terapi: Sorunları çözmeye odaklanan kısa vadeli bir terapi türüdür. Geleceğe yönelik hedefler belirlemeyi ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını planlamayı içerir.

Terapi Ne Kadar Sürer?

Terapi süresi, bir kişinin veya bir grup insanın ihtiyaçlarına, terapi türüne, sorunların karmaşıklığına ve terapistin yaklaşımına bağlı olarak değişebilir. Her bireyin veya grup üyesinin terapiye yanıtı farklıdır, bu nedenle kesin bir süre belirlemek zordur. Terapinin ne kadar süreceği aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

 •  Sorunun Karmaşıklığı: Sorun ne kadar karmaşıksa, terapi genellikle daha uzun sürebilir. Basit sorunlar kısa vadeli terapi ile ele alınabilirken, derinlemesine kökleri olan sorunlar daha uzun bir süreç gerektirebilir.
  • Terapi Türü: Terapi türü de süreyi etkiler. Örneğin, çözüm odaklı terapi genellikle daha kısa sürebilirken, psikanalitik terapi daha uzun bir sürece yayılabilir.
  • Bireyin İlerlemesi: Terapi süresi, bireyin terapi sürecindeki ilerlemesine bağlı olarak ayarlanabilir. İlerleme kaydedildikçe, terapi seansları daha az sık aralıklarla gerçekleşebilir veya sonlandırılabilir.
  • Hedefler ve İhtiyaçlar: Bireyin veya grup üyelerinin terapi hedefleri ve ihtiyaçları da süreyi belirler. Bazı kişiler belirli bir sorunu hızla çözmek isteyebilirken, diğerleri daha uzun vadeli bir terapi süreci gerektirebilir.
  • Terapistin Yaklaşımı: Terapistin terapiye yaklaşımı ve çalışma tarzı da süreyi etkileyebilir. Bazı terapistler kısa vadeliçözümlere odaklanırken, diğerleri daha derinlemesine çalışmaya önem verir.
  • Finansal ve Zaman Kısıtlamaları: Bireylerin finansal ve zaman kısıtlamaları, terapi süresini etkileyebilir. Sigorta, bireyin maliyeti karşılamayabilir veya bireylerin düzenli terapi seanslarına katılma imkanları olmayabilir.

 

Terapi süresi genellikle terapist ve danışan arasında birlikte belirlenir. Terapist, bireyin ilerlemesini değerlendirmek ve terapinin ne kadar sürmesi gerektiğini belirlemek için düzenli olarak değerlendirmeler yapar. Bazı sorunların kısa vadeli terapi ile çözülebileceği gibi, diğerleri daha uzun süreçler gerektirebilir. Terapi süresi kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla belirlenmelidir.

Terapide Nelere Dikkat Edilmelidir?

Terapi süreci hem terapist hem de danışan için etkili olabilmesi için bazı önemli dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İşte terapide dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

 • Güven ve Gizlilik: Terapi odası, güvenli ve gizli bir ortam olmalıdır. Danışan, kendisini açıkça ifade edebilmeli ve terapistine güvenebilmelidir. Terapist, danışanın bilgilerini gizli tutmalıdır, bu da terapinin güvenilir ve etkili olmasını sağlar.
 • Açık İletişim: Terapi süreci boyunca açık ve dürüst iletişim çok önemlidir. Danışan, duygularını, düşüncelerini ve sorunlarını rahatça ifade etmelidir. Terapist de bu iletişimi desteklemelidir.
 • Hedef Belirleme: Terapi başlangıcında hedefler belirlenmeli ve terapinin odak noktası belirgin olmalıdır. Danışanın terapi sürecinde ne tür sonuçlar beklediği ve hangi sorunları çözmek istediği net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Sabır ve Süreklilik: Terapi süreci genellikle zaman alır ve ilerleme bazen yavaş olabilir. Terapist ve danışan, sabırlı olmalı ve sürecin uzun vadeli bir çaba gerektirdiğini kabul etmelidir.
 • Geri Bildirim: Terapist, danışana ilerlemenin nasıl gittiği hakkında düzenli geri bildirim sağlamalıdır. Danışanın terapinin etkili olup olmadığını anlaması önemlidir.
 • Sınırlar ve Etik Kurallar: Terapist, mesleki sınırlar ve etik kurallara uymalıdır. Bu, danışanın güvende olduğunu ve etik değerlere saygı gösterildiğini bilmelerine yardımcı olur.


Terapide dikkat edilmesi gereken bu temel prensipler, terapi sürecinin etkili ve faydalı olmasını sağlamak için önemlidir. Terapist ve danışan arasındaki iş birliği ve açık iletişim, terapinin başarılı olma olasılığını artırır.

Terapide Onam Formu Nedir, Neden Gereklidir?

Terapide onam formu, bir terapi sürecinin başlamadan önce danışan tarafından imzalanan bir belgedir. Bu form, danışanın terapi hizmetlerini ve sürecini anladığını ve gönüllü olarak kabul ettiğini belirtir. Onam formu bazen “Tedavi Onam Formu” veya “Danışma ve Tedavi Onam Formu” olarak adlandırılır.Onam formu gereklidir çünkü aşağıdaki önemli amaçları taşır:

 • Bilgilendirme: Onam formu, danışana terapi sürecinin nasıl işleyeceği, terapistin rolü, gizlilik ve güvenlik politikaları, tedavi seçenekleri, terapinin sınırları ve diğer önemli bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Bu, danışanın terapi sürecini ve beklentilerini anlamasına yardımcı olur.
 • Gizlilik ve İzin: Onam formu, danışanın kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma hakkını vurgular. Danışan, terapistin belirli koşullar altında bilgileri paylaşabilmesi için onay verip vermediğini belirler. Bu, danışanın mahremiyetini korur.
 • Danışmanın İzinleri: Onam formu, danışanın terapi sürecinde hangi yöntemlerin veya tedavilerin kullanılmasına izin verdiğini belirtmesini gerektirebilir. Bu, danışanın terapi sürecini kişiselleştirmesine ve terapistin danışanın özel ihtiyaçlarına uygun bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olur.
 • Danışanın Hakları ve Sorumlulukları: Onam formu, danışanın terapi süreci sırasında haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlar. Danışanın terapiden beklentileri ve terapiye katkıları bu şekilde açıklanır.
 • Hukuki ve Etik Uyum: Onam formu, terapistin ve danışanın terapi sürecinin yasal ve etik gerekliliklere uygun olduğunu kabul ettiğini belirtir.


Onam formu, danışanın terapiye rıza gösterdiğini ve bilinçli bir şekilde katıldığını gösterir. Bu nedenle terapistin, danışanın onam formunu tam ve açık bir şekilde anladığından emin olması önemlidir. Bu belge, her iki taraf için de terapi sürecinin başlangıcında bir güvence sağlar ve iletişim açıklığı ve saydamlığı teşvik eder.
Terapinin amacı, bireylerin daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak, zorluklarını aşmalarına destek olmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Terapi türü, bireyin ihtiyacına, sorununa ve terapistin uzmanlık alanına bağlı olarak farklılık gösterir. Terapi, gizlilik ve güvenlik prensiplerine dayalı bir ortamda yürütülür ve kişisel gelişim ve iyilik halini teşvik etmek için kullanılır.