WISC-4 Testi Ankara

Dide Psikoloji

Zeka testleri, çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu testler, çocuğun bilişsel güçlükleri, yetenekleri ve potansiyelini anlamak için kullanılır. WISC-4  ise özellikle çocuklar ve gençler için tasarlanmış kapsamlı bir zeka testidir. Bu test, bir çocuğun bilişsel becerilerini ölçerken problem çözme, mantıksal düşünme, bellek ve dil becerilerini değerlendirir.

WISC-4 Zeka Testi Yapan Psikolog:

Dide Psikoloji, uzun yıllara dayanan deneyimi ve güçlü akademik geçmişi ile WISC-4 zeka testi yapmaktadır.  Uzmanlığı, çocuk psikolojisi ve bilişsel gelişim alanındadır. Dide Psikoloji, çocuklarla empatik bir bağ kurma yeteneğine sahiptir ve testi uygularken çocukları rahatlatarak en doğru sonuçları elde etmeyi hedefler.

WISC-4 Zeka Testi Hizmetleri:

 • Çocuğun Bireysel Değerlendirmesi: Her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak test uygular.
 • Ayrıntılı Analiz ve Değerlendirme: Test sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde analiz eder ve değerlendirir.
 • Velilerle İletişim: Test sonuçları ve çocuğun güçlü yönleri hakkında velileri bilgilendirir.
 • Bireysel Eğitim Planlaması: Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim planları oluşturur ve önerilerde bulunur.

Sonuç:

WISC-4 Zeka Testi yapan Dide Psikoloji, çocukların bilişsel yeteneklerini anlamak ve onlara en iyi rehberliği sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapar. Yüksek etik standartlar ve profesyonellikle, Dide Psikoloji, çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkararak onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışır.

WISC -4 Zeka Testi Nedir?

WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition), çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmeye yönelik bir zeka testidir. Bu test, 6 ila 16 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır ve genellikle psikologlar, öğrenci değerlendirme uzmanları ve eğitimciler tarafından kullanılır. WISC-IV, çocuğun zeka düzeyini değerlendirmek, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, öğrenme zorluklarını tanımak ve bireyselleştirilmiş eğitim planları geliştirmek gibi amaçlarla kullanılır.

WISC-4, farklı zeka alanlarını ölçen alt testlerden oluşur ve bu alt testler aracılığıyla çocuğun bilişsel becerileri değerlendirilir. Bu test, sözel yetenekler, işitsel hafıza, işlem hızı, görsel-motor koordinasyon gibi birçok farklı alanı kapsar. Sonuçlar, çocuğun yaşına göre zeka düzeyini belirlemek için standart puanlarla karşılaştırılır.

WISC-4, çocuğun öğrenme güçlükleri, özel eğitim ihtiyaçları veya bilişsel gelişimlerini anlamak için kullanışlı bir araç olabilir. Ancak bu tür bir testi yorumlama ve çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kullanma konusunda uzman bir psikolog veya öğrenci değerlendirme uzmanının deneyimi önemlidir. Ayrıca, testin sonuçları sadece bir bileşen olarak düşünülmeli ve diğer değerlendirme yöntemleri ve bilgilere dayalı olarak bireyin gereksinimlerine uygun tedavi veya eğitim planları geliştirilmelidir.

WISC -4 Zeka Testini Kim Yapar?

WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) gibi zeka testlerini yorumlama ve uygulama yetkisi olan kişiler genellikle lisanslı ve uzman psikologlardır. Bu testleri uygulamak ve sonuçları yorumlamak için eğitim almış profesyoneller gereklidir. İşte WISC-4 ve benzeri zeka testlerini yapan kişiler hakkında daha fazla bilgi:

 1. Klinik Psikologlar: Klinik psikologlar, psikoloji alanında lisans ve lisansüstü eğitim almış profesyonellerdir. WISC-IV gibi zeka testlerini çocuklar üzerinde uygulayabilirler ve sonuçları yorumlayabilirler. Bu uzmanlar, zeka düzeyini değerlendirmenin yanı sıra özel eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak ve önerilerde bulunmak için bu tür testleri kullanabilirler.
 2. Öğrenci Değerlendirme Uzmanları: Bu uzmanlar, özellikle eğitim kurumlarında çalışan profesyonellerdir. Öğrenci performansını değerlendirmek ve özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için zeka testlerini kullanabilirler. Genellikle eğitim psikolojisi veya benzeri alanlarda uzmanlık sahibidirler.
 3. Klinik Çocuk Psikiyatristleri: Çocuk psikiyatristleri, zeka testlerini kullanarak bilişsel ve duygusal zorlukları olan çocukları değerlendirebilirler. Bu uzmanlar, çocukların zeka düzeyini belirlemek ve psikiyatrik tanılar koymak için bu tür testleri kullanabilirler.
 4. Okul Psikologları: Okul psikologları, okullarda çalışan profesyonellerdir ve öğrencilerin öğrenme güçlüklerini değerlendirmek için zeka testlerini kullanabilirler. Okul içi öğrenme destekleri ve özel eğitim programlarını planlama konusunda yardımcı olabilirler.
 5.  

WISC-4 Zeka Testininde Neler Sorulur?

WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition) gibi zeka testleri, birçok farklı bilişsel yeteneği değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu testler, çocuğun genel zeka düzeyini belirlemek ve farklı bilişsel alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak için çeşitli soru ve görevler içerir. İşte WISC-IV zeka testinin içeriğine örnek olarak bazı soru ve görev türleri:

 1. Sözel Benzerlikler: Bu bölümde, çocuklara kavramsal benzerlikler sorulur. Örneğin, “elma ve armut arasındaki benzerlik nedir?” gibi sorular sorulabilir.

 2. Sözel Anlam: Çocuklara kelime anlamlarını açıklamaları veya verilen bir kelimenin zıt anlamını söylemeleri istenebilir.

 3. Sözel Matematiksel Düşünme: Sözel matematik soruları içerebilir. Örneğin, problemleri sözel olarak çözmeleri gerekebilir.

 4. Sözel Bellek: Kelimeleri hatırlamaları veya kısa bir hikayeyi geri anlatmaları istenebilir.

 5. Sözel Akıl Yürütme: Mantıksal düşünmeyi ölçen sorular içerebilir. Örneğin, bir hikayede verilen bilgilere dayalı olarak bir sonuca varmaları gerekebilir.

 6. Görsel Benzerlikler: Bu bölümde, görsel nesneler arasındaki benzerlikleri tanımlamaları veya ilişkilendirmeleri istenebilir.

 7. Görsel Algı: Resimlerle ilgili sorular içerebilir. Örneğin, bir deseni tamamlamaları veya bir resmin parçalarını sıralamaları istenebilir.

 8. Görsel Bellek: Görsel bilgiyi hatırlamaları veya bir modeli kopyalamaları gerekebilir.

 9. Dikkat ve İşlemsel Hız: Görsel veya işitsel olarak sunulan bilgilere hızlı bir şekilde yanıt vermeleri gerekebilir. Örneğin, sembollerin sıralanması veya rakamların eşleştirilmesi görevleri olabilir.

 10. Mantıksal Düşünme: Mantıksal ve nümerik düşünme yeteneklerini ölçen sorular içerebilir.

WISC-4 Testi Ne kadar Sürer?

WISC-IV testi genellikle bir veya daha fazla oturumda tamamlanır. İlk oturumda bazı alt testler uygulanabilir ve daha sonra ikinci bir oturumda kalan alt testler tamamlanabilir. Çocuğun rahat ve odaklı olması için düzenli aralar verilir.

Önemli olan, çocuğun rahatlamış ve odaklanmış bir durumda olduğundan emin olunmasıdır, çünkü bu, test sonuçlarının güvenilir olmasını sağlar. Testi uygulayan profesyonel, çocuğun ihtiyaçlarına göre süreyi ayarlayabilir ve gerektiğinde mola vererek çocuğun dikkatini korumasına yardımcı olabilir.

WISC-4 Testi Kime Uygulanır?

WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition), genellikle 6 ila 16 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için tasarlanmış bir zeka testidir. Bu test, bilişsel yeteneklerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır ve çocuğun zihinsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, dil becerilerini, belleği ve mantıksal düşünme yeteneklerini ölçer.

WISC-4 testi, çocuğun öğrenme güçlüklerini, zeka düzeyini, özel yeteneklerini ve genel bilişsel gelişimini değerlendirmek, öğrenme güçlükleri veya özel öğrenme bozukluklarını tanılamak, özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, zeka geriliği veya üstün yetenekleri tespit etmek gibi amaçlarla uygulanır.

Uygulama alanları arasında psikoloji, eğitim, özel eğitim ve klinik psikoloji gibi alanlar yer alır. Test, lisanslı bir psikolog veya uzman tarafından uygulanmalıdır. Çocuğun bilişsel ve akademik yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bu test, eğitim ve özel eğitim planlarının oluşturulması için önemli bir araçtır.

Sizi Arayalım

  Diğer Yazılar