Yeme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Yeme Bozukluğu Nedir?

Yeme bozukluğu, bireylerin beslenme alışkanlıkları ve davranışlarıyla ilgili ciddi ve sürekli sorunları ifade eden bir terimdir. Bu bozukluklar genellikle psikolojik, duygusal ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Yeme bozuklukları genellikle beslenme alışkanlıklarında anormal ve kontrol dışı davranışları içerir.

Yeme bozukluklarının bazı örnekleri şunlardır:

 1. Anoreksiya Nervoza: Bu durumda, birey, genellikle aşırı zayıflık ve kilo kaybıyla karakterize olan anormal bir şekilde düşük vücut ağırlığını sürdürme çabasındadır. Anoreksiya nervoza genellikle yemek yeme konusundaki korku ve saplantılarla ilişkilidir.

 2. Bulimiya Nervoza: Bu bozuklukta, birey düzenli olarak aşırı miktarda yemek yedikten sonra kendini kontrol etmek için kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz gibi zorlayıcı davranışlar sergiler. Bu durum, genellikle tekrarlayan ataklarla karakterizedir.

 3. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (Binge Eating Disorder): Bu durumda, birey düzenli olarak büyük miktarlarda yiyecek tüketir, ancak ardından kusma veya aşırı egzersiz yapma gibi telafi edici davranışlarda bulunmaz. Bu durum aşırı kilo alımına neden olabilir.

 4. Yeme Bozukluğu Belirtileri: Yeme bozukluğu belirtileri, yemekle ilgili anormallikleri ve kişinin genel sağlığını etkileyen davranışları içerebilir. Bu belirtiler arasında aşırı kilo kaybı, kilo alımı, sosyal izolasyon, düzensiz yeme alışkanlıkları, yo-yo diyetleri ve beden algısı bozuklukları yer alabilir.

Yeme bozuklukları genellikle psikolojik, genetik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Tedavide genellikle beslenme danışmanlığı, psikoterapi, aile terapisi ve bazen ilaç kullanımı gibi çeşitli yaklaşımlar bir arada kullanılabilir. Yeme bozuklukları ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit edici olabilir, bu nedenle erken tanı ve müdahale önemlidir. Kişisel veya başka bir kişiye ait olduğunu düşündüğünüz bir yeme bozukluğu durumunda, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli bir adım olacaktır.

Yeme Bozukluğu Belirtileri

Yeme bozuklukları, bireylerin yemek alışkanlıklarında, beslenme davranışlarında ve vücut ağırlığıyla ilgili algılarında anormal değişikliklerle karakterize edilen ciddi mental sağlık durumlarıdır. Farklı türleri olan yeme bozukluklarının belirtileri türüne göre değişebilir. İşte yaygın yeme bozukluklarına ait belirtiler:

 • Anoreksiya Nervoza:

  • İştahsızlık ve aşırı kilo kaybı.
  • Vücut ağırlığı veya şekli ile aşırı ilgilenme.
  • Yemek yemekten kaçınma veya sınırlama.
  • Aşırı egzersiz yapma.
  • Vücut ağırlığındaki değişikliklere karşı aşırı hassasiyet.
 • Bulimia Nervoza:

  • Sıklıkla aşırı miktarda yemek yeme.
  • Kontrolsüz yeme nöbetleri.
  • Yemek yedikten sonra kusma veya aşırı egzersiz yapma.
  • Vücut ağırlığı ve şekli ile aşırı ilgilenme.
  • Gizlice yeme ve kusma.
 • Tıkanma Bozukluğu (Binge Eating Disorder – BED):

  • Kontrolsüz yeme nöbetleri (tıkanma atakları).
  • Aşırı miktarda yemek yeme, normalden daha hızlı yeme.
  • Yemekle ilgili duygusal sıkıntılar.
  • Aşırı kilo alma ve kilo kontrolüyle ilgili endişe.
 • Ruminasyon Bozukluğu:

  • Yemek yendikten sonra tekrar eden kusma veya yemek regürjitasyonu.
  • Yeniden yutma veya başka bir yerde saklama eğilimi.
 • Unspecified Feeding or Eating Disorder (USFED):

  • Belirgin bir yeme bozukluğu tanımına uymayan, ancak yeme ve beslenmeyle ilgili sorunları içeren durumlar.

Belirtiler, her bireyde farklılık gösterebilir ve belirli bir yeme bozukluğunun tanısı için bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Yeme bozuklukları genellikle fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına neden olabilir ve tedavi gerektirir. Tedavi genellikle bir multidisipliner yaklaşımı içerir ve diyetisyenler, terapistler ve psikiyatrlar gibi sağlık profesyonellerinin işbirliğini içerir.

Kişide Yeme Bozukluğu Neden Görülür?

Yeme bozuklukları, bir dizi karmaşık faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik, genetik, biyolojik, sosyal ve çevresel etmenlerle ilişkilidir. Bu bozuklukların belirtilerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İşte yeme bozukluklarının nedenlerine dair bazı anahtar faktörler:

 1. Genetik ve Biyolojik Faktörler: Aile öyküsünde yeme bozuklukları olan bireylerde genetik yatkınlığın bulunması, bireyin yeme bozuklukları geliştirmesinde etkili olabilir. Hormonal değişiklikler, metabolizma ve nörotransmitter düzenlemeleri gibi biyolojik faktörler de rol oynayabilir.

 2. Psikolojik Faktörler: Zayıf benlik saygısı, mükemmeliyetçilik, kontrol arzusu, depresyon, anksiyete ve travmatik yaşam olayları gibi psikolojik faktörler, yeme bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Beden algısıyla ilgili olumsuz düşünceler de bu kapsamda değerlendirilebilir.

 3. Sosyal ve Kültürel Etmenler: Toplumsal ve kültürel normlar, vücut imajına yönelik algılar, medya tarafından oluşturulan güzellik idealleri ve baskılar, bireyde yeme bozukluklarının gelişimine etki edebilir. Toplumsal beklentiler ve dış görünüşle ilgili idealizm, bireyin yeme alışkanlıkları üzerinde etkili olabilir.

 4. Aile Dinamikleri: Aile içindeki ilişkiler, ebeveyn tutumları, ailenin genel tutumu ve iletişim tarzları, bireyin yeme bozukluklarına yatkınlığını etkileyebilir. Örneğin, aşırı kontrol veya eleştiri içeren bir aile ortamı, yeme bozukluklarına zemin hazırlayabilir.

 5. Diyet ve Zayıflama Kültürü: Yo-yo diyetleri, aşırı zayıflama çabaları ve sık diyet değişiklikleri gibi faktörler, yeme bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Bu tür davranışlar, kişinin beslenme alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yapabilir.

Unutulmamalıdır ki, her birey farklıdır ve yeme bozukluklarının gelişiminde etkili olan faktörler kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca, yeme bozuklukları genellikle birden çok etmenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, yeme bozuklukları konusunda uzman bir sağlık profesyoneliyle çalışmak, bireyin durumu hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını sağlar ve uygun tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Psikolog İle Yeme Bozukluğu Tedavisi

Yeme bozukluğu tedavisinde psikologlar önemli bir rol oynayabilir. Psikologlar, bireyin duygusal ve zihinsel sağlığına odaklanarak, yeme bozukluklarına neden olan temel sorunları anlamak ve ele almak için çeşitli terapötik yaklaşımları kullanırlar. İşte psikologlar tarafından yeme bozukluğu tedavisinde yaygın olarak kullanılan bazı terapötik yaklaşımlar:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireyin düşünce kalıplarını, inançlarını ve davranışlarını anlamak ve değiştirmek için kullanılan etkili bir terapötik yaklaşımdır. Yeme bozukluğu tedavisinde, bireyin vücut imajı, kilo kontrolü ve yeme alışkanlıklarıyla ilgili olumsuz düşünce ve davranışlarını ele almayı hedefler.

 2. Aile Tabanlı Terapi (FTT): Bu terapi, özellikle çocuk ve gençlerde yaygın olan yeme bozukluklarına odaklanır. Aile tabanlı terapi, aile içi etkileşimleri değerlendirir ve aile üyelerine, bireyin tedavi sürecine nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik eder.

 3. Duygusal Odaklı Terapi (DOT): DOT, bireyin yemek yeme ve vücut algısıyla ilgili duygusal zorlukları anlamak ve ele almak için tasarlanmış bir terapötik yaklaşımdır. Duygusal odaklı terapi, bireyin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya odaklanır ve sağlıklı duygusal düzenlemeyi teşvik eder.

 4. Grup Terapisi: Grup terapisi, yeme bozukluğu olan bireylerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlayan bir terapötik yaklaşımdır. Grup terapisi, bireylere sosyal destek sağlama, duygusal bağlantı kurma ve izolasyon duygularıyla baş etme fırsatı sunar.

 5. Motivasyonel Görüşmeleme: Motivasyonel görüşmeleme, bireyin değişime yönelik içsel motivasyonunu güçlendirmeyi hedefler. Bireyin neden değişmek istediğini anlamak ve bu motivasyonu artırmak, tedavi sürecinin başarısını olumlu yönde etkileyebilir.

Yeme bozukluğu tedavisi genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir, bu nedenle psikologlar, diyetisyenler, doktorlar ve diğer uzmanlarla işbirliği yapabilirler. Tedavi süreci genellikle bireye özgüdür ve bireyin özel ihtiyaçlarına ve durumuna göre uyarlanır. Tedavi sürecinin etkili olabilmesi için bireyin istekli ve işbirliğine açık olması önemlidir.