EMDR Nedir?

EMDR Nedir? Nasıl İşler?

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR);göz hareketlerinin, kişide rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğininDr. Francine Shapiro tarafından keşfdilmesiyle uygulanmaya başladı.

Bu terapötik teknik;danışanın yaşadığı ve etkisinden kurtulamadığırahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırmasına veişlemesine yardımcı olmak için, bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikodinamik terapi ve bilateral uyarım gibi çeşitli yaklaşımları birleştirir. Bu teknik danışanların travmanın etkisinden çıkmasını ve rahatlamasını sağlayar. EMDR bir psikoterapi çeşididir, bu terapi boyunca zihnimizde yer alan anılarımıza ait bilgileri yeniden işleriz.

Bilateral uyarım: iki taraflı uyaran verme (İTU) tekniğidir. Danışandan, terapistin parmağını takip ederek gözlerini sağa ve sola hareket ettirmesi istenir ve böylelikle beynin sol ve sağ yarımküresi hafifçe uyarılır.Çift yönlü uyaranlar göz hareketleri, kulaktan sesli uyaran veya dokunsal uyaran şeklinde verilebilir.

EMDR Hangi Durumlarda Kullanılır?

EMDR öncelikle travmayla ilişkili bozuklukların, özellikle de travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) tedavisindeuygulanır. EMDR terapisi Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı travmaları, fobiler; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar (şiddet, aşağılanma, reddedilme, ihmal veya başarısızlık)için

EMDR Terapisi Hedefi

EMDR terapisi, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmasını ve bugünkü semptomların tedavisini hedefler. Bu süreçte, danışanın gelecekte karşılaşabileceği benzer sorunlar karşısında kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesi amaçlanır.

EMDR Protokolü

Danışan Geçmişi:Terapist, danışanın geçmişini, semptomlarını ve terapötik hedeflerini anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yaparak başlar. Gelecekle ilgili hedefler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.

Hazırlık: Danışan EMDR hakkında bilgilendirilir, ve terapi sürecinde oluşabilecek sıkıntılar için gerekli başa çıkma becerilerine sahip olması sağlanır.

Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anısını, bu anıyla ilgili bugünkü negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini ve arzuladığı pozitif inancını belirlemesine yardımcı olur.

Duyarsızlaştırma: Bu aşama travmatik anıların fiilen yeniden işlenmesini içerir. Danışandan, negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesi istenir. Danışan işlemleme sırasında terapistin iki yöne hareket ettirdiği parmağını gözleriyle takip eder. Bu takip sürecineBilateral Uyarım denir. Bu uyarımın, beynin her iki yarım küresini de uyararak travmatik anıların işlenmesini kolaylaştırdığı düşünülür

Terapist her setten sonra, danışana zihninden geçenleri sorar, işlemlemeyi kontrol eder ve tüm süreçte danışana rehberlik eder. Anı daha az rahatsızlık verir hale gelinceye kadar işleme sürdürülür

Yerleştirme: Anıyla ilişkili rahatsızlık önemli ölçüde azaltıldığında,  Danışanın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır.

Beden Taraması: Bu aşamada terapist, danışanın travmatik anıyla ilişkili kalan fiziksel hislere veya gerilime dikkat etmesi, bedenini taraması ve rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi sağlanır.

Kapanış: Terapist danışana geribildirimde bulunur, gerektiğinde danışanın kendini güvende hissetmesi ve istikrarlı bir duruma dönebilmesi için gevşeme tekniklerini veya topraklama egzersizleri uygular. Seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını ister.

Yeniden Değerlendirme: Sonraki oturumlarda bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapistönceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca daha fazla işlem gerektirebilecek kalan sıkıntı alanlarını belirlemek içindanışandan gelen yeni verileri değerlendirir ve işlemleme süreci devam eder veya diğer anılarla çalışılmaya başlanır.

Blog