Kaygı Bozukluğu Nedir?

Kaygı Bozukluğu Nedir?

Kaygı bozukluğu, aşırı endişe, korku veya gerilim hissiyle karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumudur. Bu bozukluklar, günlük yaşamda karşılaşılan olağandışı bir tehdit, tehlike veya endişeye karşı aşırı tepki verme şeklinde kendini gösterir. Kaygı bozuklukları, kişinin normal yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve iş, okul ve sosyal ilişkiler gibi alanlarda zorluklara yol açabilir.

Kaygı bozuklukları, bir dizi farklı alt türü içerebilir, bunlar arasında genel kaygı bozukluğu (GKB), sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumlar yer alır. Her bir alt tür, belirli belirtiler ve tetikleyici faktörler açısından farklılık gösterir.

Kaygı bozukluğu belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

 • Sürekli endişe, korku veya gerilim hissi
 • Fiziksel belirtiler, örneğin titreme, terleme, hızlı kalp atışı, baş ağrısı, mide problemleri
 • Uyku problemleri, uyuyamama veya aşırı uyuma
 • Odaklanma zorluğu ve sürekli olarak huzursuz hissetme
 • Sosyal geri çekilme ve izolasyon
 • Panik ataklar veya aniden artan kaygı seviyeleri

Kaygı bozukluğu genellikle biyolojik, genetik, çevresel ve psikososyal faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Stres, travma, genetik yatkınlık, kimyasal dengesizlikler ve çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler kaygı bozukluklarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Kaygı bozuklukları tedavi edilebilir. Tedavi yöntemleri arasında psikoterapi (konuşma terapisi), davranış terapisi, ilaç tedavileri (antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi) ve stres yönetimi teknikleri bulunur. Tedavi seçimi, kişinin belirtileri ve ihtiyaçlarına göre uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilir. Erken tanı ve uygun tedavi, kaygı bozukluklarıyla başa çıkmak için önemlidir.

Kaygı Bozukluğu Neden Meydana Gelir?

Kaygı bozuklukları, genellikle birden fazla faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Bu faktörler karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olabilir ve her kişide farklı şekillerde rol oynayabilir. Kaygı bozukluklarının meydana gelmesine katkıda bulunan bazı yaygın faktörler şunlardır:

 • Genetik Yatkınlık: Ailesinde kaygı bozukluğu olan kişilerin, bu tür bozukluklara yatkın olma olasılığı daha yüksektir. Genetik faktörler, kaygı bozukluğu riskini artırabilir.
 • Biyolojik Faktörler: Beyindeki kimyasal dengesizlikler veya sinir sistemi ile ilgili sorunlar, kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Stres ve Travma: Travmatik olaylar, ciddi stres durumları, fiziksel veya duygusal travmalar, kaygı bozukluklarının tetiklenmesine neden olabilir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, ilerleyen yaşlarda kaygı bozukluklarına yol açabilir.
 •  Kimyasal Denge ve Beyin Yapısı: Beyindeki serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi kimyasal maddelerin dengesizliği kaygı bozukluklarını etkileyebilir. Ayrıca, belirli bölgelerdeki beyin yapılarındaki farklılıklar da kaygı bozukluklarının oluşumunda rol oynayabilir.
 • Çevresel Faktörler: Olumsuz bir çevre, aile içi problemler, iş stresi, finansal sıkıntılar gibi çevresel faktörler de kaygı bozukluklarını tetikleyebilir.
 • Kişilik Özellikleri: Mükemmeliyetçilik, düşük özsaygı, düşük stres toleransı gibi kişilik özellikleri kaygı bozukluklarına yatkınlığı artırabilir.
 • Tıbbi Durumlar: Tiroid problemleri, kalp hastalıkları, solunum problemleri gibi tıbbi durumlar kaygı belirtilerini tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

Bir kişinin kaygı bozukluğuna yatkın olup olmadığını belirleyen bir dizi genetik, biyolojik ve çevresel faktörün karmaşık bir etkileşimi sonucunda bu durum ortaya çıkabilir. Tedavi, genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya bunların bir kombinasyonunu içerir. Kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak için bir uzmana başvurmak, kaygı bozuklukları ile başa çıkmak için önemli bir adımdır.

Çocuklarda Kaygı Bozukluğu

Çocuklarda kaygı bozukluğu, aşırı endişe, korku veya gerilim hissiyle karakterize olan bir zihinsel sağlık durumudur. Bu durum, çocuğun günlük yaşamını, okul performansını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Çocuklarda kaygı bozuklukları farklı alt türlerde ortaya çıkabilir ve her çocuk farklı belirtiler gösterebilir. İşte çocuklarda yaygın olarak görülen kaygı bozukluğu türlerinden bazıları:

 • Genel Kaygı Bozukluğu (GKB): Çocuklarda genel kaygı bozukluğu, sürekli ve aşırı endişe duyguları ile karakterizedir. Genellikle gelecekle ilgili korkular, mükemmeliyetçilik, başkalarının beklentilerine cevap verme isteği gibi belirtiler gösterirler.
 •  Sosyal Kaygı Bozukluğu: Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal durumlar veya performanslarla ilgili aşırı endişe duyma durumudur. Bu tür bir kaygı, yeni insanlarla tanışma, topluluk önünde konuşma veya grup aktivitelerine katılma gibi sosyal durumlarla ilişkilendirilebilir.
 • Okul Fobisi: Okul fobisi, belirli bir okula gitme veya okulda kalma korkusuyla karakterizedir. Bu durum, çocuğun sürekli olarak okula gitmeme isteği, mide ağrıları, baş ağrıları gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir.
 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu: Bu bozukluk, çocuğun ebeveynlerinden veya diğer bakım verenlerden ayrılmakla ilgili aşırı endişe duyması durumudur. Ayrılık kaygısı, çocuğun gece uykudan uyanarak ağlaması, okulda zorluklar yaşaması gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): OKB, tekrarlayan düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşünceleri önlemek veya düzeltmek için yapılan tekrarlayıcı davranışlar (kompulsiyonlar) ile karakterizedir. Bu durum çocuklarda da görülebilir.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Travmatik bir olaya maruz kaldıktan sonra çocuklarda ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu durumda, travmatik olayın hatırlanması, kabuslar, zorlanma belirtileri görülebilir.

Kaygı bozuklukları, genellikle biyolojik, genetik, çevresel ve psikososyal faktörlerin karmaşık etkileşimleri sonucunda ortaya çıkar. Erken teşhis ve uygun tedavi, çocukların kaygı bozukluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Tedavi genellikle psikoterapi, oyun terapisi, aile terapisi ve gerekirse ilaç tedavisi içerebilir. Uzman bir sağlık profesyoneli çocuğun durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını belirleyebilir.

Yetişkinlerde Kaygı Bozukluğu

Yetişkinlerde kaygı bozukluğu, aşırı endişe, korku veya gerilim hissiyle karakterizedir ve günlük yaşamı, iş performansını, sosyal ilişkileri ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yetişkinlerde yaygın olarak görülen kaygı bozukluğu türlerinden bazıları şunlardır:

 • Genel Kaygı Bozukluğu (GKB): Genel kaygı bozukluğu, sürekli ve aşırı endişe duyguları ile karakterizedir. Genellikle gelecekle ilgili endişeler, mükemmeliyetçilik, sürekli bir gerginlik hali, fiziksel belirtiler (örneğin, baş ağrısı, kas gerilmesi) ve uyku problemleri gibi belirtiler gösterir.
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu: Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal durumlar veya performanslarla ilgili aşırı endişe duyma durumudur. Bu durum, topluluk önünde konuşma yapma, yeni insanlarla tanışma veya grup içinde bulunma gibi durumlarla ilişkilendirilebilir.
 • Panik Bozukluk: Panik bozukluğu, aniden başlayan yoğun panik ataklarla karakterizedir. Bu ataklar ani ve şiddetli kaygı, nefes alma zorluğu, kalp çarpıntısı, terleme, titreme ve ölüm korkusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB): OKB, tekrarlayan düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşünceleri önlemek veya düzeltmek için yapılan tekrarlayıcı davranışlar (kompulsiyonlar) ile karakterizedir. Örneğin, sürekli el yıkama, kontrol etme veya düzenleme ritüelleri gibi davranışlar OKB’nin belirtileri arasında yer alabilir.
 • Agorafobi: Agorafobi, kalabalık yerlerden veya açık alanlardan kaçınma korkusuyla karakterizedir. Bu durum, dışarıda yalnız kalma, kalabalık yerlere gitmeme veya evden uzaklaşma gibi durumlarla ilişkilendirilebilir.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Travmatik bir olaya maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilen bir durumdur. TSSB belirtileri, travmatik olayı hatırlama, kabuslar, zorlanma, kaçınma ve aşırı tetikte olma şeklinde olabilir.
 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu: Ayrılık kaygısı bozukluğu, sevdiklerinden veya güvendikleri kişilerden ayrılmakla ilgili aşırı endişe duymayı içerir. Bu durum, ayrı kalma korkusu, fiziksel belirtiler ve sürekli bir endişe hali ile karakterizedir.

Yetişkinlerde kaygı bozuklukları genellikle genetik, biyolojik, çevresel ve psikososyal faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Tedavi seçenekleri arasında psikoterapi (konuşma terapisi), bilişsel davranış terapisi, ilaç tedavisi (antidepresanlar, anksiyolitikler) ve stres yönetimi teknikleri bulunur. Uzman bir sağlık profesyoneli, bireysel duruma uygun en uygun tedavi planını belirleyebilir. Tedavi, semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve günlük işlevselliğin iyileştirilmesi için yardımcı olabilir.

Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Kaygı bozukluğu tedavisi, genellikle bir veya birkaç tedavi yönteminin bir kombinasyonunu içerir. Her bireyin durumu farklı olduğu için, en etkili tedavi yöntemleri kişiselleştirilmiş olmalıdır. Kaygı bozukluğu tedavisi için yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

1. Psikoterapi (Konuşma Terapisi):

 • Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): BDT, kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamasına odaklanır. Negatif düşünce kalıplarını tanımlamak, değiştirmek ve daha sağlıklı düşünce kalıpları geliştirmek amacıyla kullanılır.
 • Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (MBTÖ): MBTÖ, kaygıya neden olan durumlarla yavaş yavaş yüzleşme ve kaygılı tepkileri kontrol etme sürecini içerir. Bu yöntem, özellikle sosyal fobisi veya obsesif-kompulsif bozukluk gibi durumlar için etkilidir.
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT): KKT, olumsuz duygularla baş etmeyi ve bu duyguları kabullenmeyi öğretir. Kişinin zorlayıcı düşünceleri ve duygularıyla baş etmesine yardımcı olur.

2. İlaç Tedavisi:

 • Antidepresanlar: Özellikle selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI’lar) gibi antidepresanlar, kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanılır.
 • Anksiyolitikler: Benzodiazepinler gibi anksiyolitikler, kısa vadeli kaygı durumlarında kullanılabilir, ancak uzun süreli kullanımları önerilmez çünkü bağımlılığa yol açabilirler.

3. Stres Yönetimi ve Gevşeme Teknikleri:

 • Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri, ve progressif kas gevşeme gibi teknikler, kişinin stresle baş etme ve gevşeme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

4. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite:

 • Düzenli egzersiz, vücuttaki endorfin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirebilir ve genel stresi azaltabilir.

Tedaviye başlamadan önce, bir sağlık profesyoneli veya psikolog ile görüşmek önemlidir. Uzman, bireyin durumunu değerlendirerek en uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir. Tedavi süreci boyunca düzenli takip ve destek, bireyin kaygı bozukluğuyla başa çıkmasına yardımcı olabilir.